Osnove komunikacija

Modul definira osnovne pojmove i vještine koje se odnose na pregledavanja web-a, efikasno pretraživanje informacija, online komunikaciju i e-poštu.

Obrada teksta

Modul definira osnovne pojmove i vještine koje se odnose na sposobnost korištenja aplikacije za obradu teksta pri kreiranju svakodnevnih pisama i dokumenata.

Proračunske tablice

Modul definira osnovne pojmove i vještine koje se odnose na razumijevanje osnova proračunskih tablica i demonstraciju sposobnosti korištenja proračunskih tablica za preciznu izradu izlaznih rezultata.

Prezentacije

Modul definira osnovne pojmove i vještine koje se odnose na sposobnost korištenja prezentacijskog softvera.

Korištenje baze podataka

Modul definira osnovne pojmove i vještine koje se odnose na razumijevanje osnovnih pojmova baza podataka i demonstraciju sposobnosti korištenja baza podataka.

Planiranje projekata

Modul predstavlja osnovne kocepte i veštine koji se odnose na sposobnost korištenja aplikacija za upravljanje projektima za pripremu projektnih planova i praćenje projekata, uključujući planiranje i upravljanje vremenom, troškovima, zadacima i resursima.