Osnove HTML-a

Tečaj je namijenjen je svim korisnicima koji žele naučiti HTML, temeljni jezik za izradu web stranica. U tečaju su prikazane osnove i pravila pisanja HTML koda, umetanje i uređivanje tekstualnih elemenata, implementacija multimedijalnih elemenata i načini korištenja meta oznaka, okvira, slojeva i obrazaca.

NAPOMENA: U tečaju je prikazana verzija standarda HTML 4.01, a za opis mogućnosti izrade web stranice  korišteni su programi Noteped++ i SharePoint Designer 2007.

Osnove CSS-a

Tečaj je namijenjen je svim korisnicima koji žele izrađivati moderna i vizualno dopadljiva web sjedišta. U tečaju su opisani osnovni elementi CSS-a, a korisnik nakon tečaja može samostalno izraditi CSS stilove, te samostalno dizajnirati i izraditi web sjedište pomoću CSS-a.

NAPOMENA: U tečaju je prikazana verzija standarda CSS 2.1, a za opis svih  mogućnosti  korišteni su programi Noteped++, SharePoint Designer 2007 te TopStyle Lite.