AMORES reviderade läromedel för lärare som använder interaktiva IKT-verktyg i undervisningen av nationell och europeisk litteratur - slutlig version - SE

Utbildningsmaterialet ger lärarna möjligheten att utveckla grundläggande färdigheter som krävs för interaktiva IT-hjälpmedel för att skapa digitala presentationer effektivt, och för att skapa aktiviteter enligt metodiken som kommer att motivera eleverna att läsa och lära sig om sin nationella litteratur och litteratur från andra länder.

LLP programme logo AMORES logo

Detta projekt har bekostats med stöd från den europeiska kommissionen. Denna kurs reflekterar endast författarens syn, och kommissionen kan inte hållas ansvariga för tolkning av informationen.