Pisanje programa

     
 

Rješenja zadataka

 1. to trokut1
  fd 50 rt 120
  fd 50 rt 120
  fd 50 rt 120
  end

  to trokut2
  fd 50 lt 120
  fd 50 lt 120
  fd 50 lt 120
  end

  to romb
  rokut1
  trokut2
  end

 2. to kvadrat
  fd 60 rt 90
  fd 60 rt 90
  fd 60 rt 90
  fd 60 rt 90
  end

  to kockice
  setpc 3
  kvadrat
  pu fd 60 rt 90 fd 30 lt 90 pd
  setpc 4
  kvadrat
  pu fd 60 rt 90 fd 30 lt 90 pd
  setpc 5
  kvadrat
  pu fd 60 rt 90 fd 30 lt 90 pd
  setpc 2
  kvadrat
  end

 3. to pravokutnik
  fd 120 rt 90
  fd 60 rt 90
  fd 120 rt 90
  fd 60 rt 90
  end

  to lepeza
  setpc 2
  pravokutnik rt 45
  pravokutnik rt 45
  pravokutnik rt 45
  pravokutnik rt 45
  end