Crtanje u perspektivi (3D)

     
 

Rješenje zadatka Moja kućica

to kucica
setpensize [3 3]
setpc 12
kvadar
fd 100 down 90
setpc 4
sator
pu home pd
ht
end

to kvadar
repeat 4 [repeat 2 [fd 100 rt 90 fd 200 rt 90] fd 100 down 90]
end

to sator
repeat 3[repeat 2 [fd 100 rt 90 fd 200 rt 90] fd 100 up 120]
end