Upute za mentore

   
  

Predznanje

Od vas se očekuje da dobro vladate sadržajima koji se obrađuju u tečaju da imate kompetencije odgojno-obrazovnog rada s djecom uzrasta 9 - 12 godina.

Komunikacija

Tijekom tečaja trebat će polaznike navikavati i stalno poticati na komunikaciju putem rasprava, jer smo željeli postići da polaznici razmjenjuju svoja iskustva tijekom rješavanja primjera, zadataka za vježbu i radnih zadataka. Pritom izbjegavajte prerano iznošenje rješenja zadataka.  Radije pokušavajte pitanjima potaknuti razvoj rasprave u smjeru koji vodi ka otkrivanju rješenja.

Ocjenjivanje i povratne informacije

Prilikom pregledavanja i ocjenjivanja rješenja radnih zadataka uzmite u obzir različite pristupe. Važno je da programi rade ono što je traženo u zadatku, a sam način dolaska do tog rješenja može biti različit.
Bilo bi dobro da u povratnim informacijama pohvalite polaznike za njihov pristup rješavanju zadatka, ali i predložite neka jednostavnija ili elegantnija rješenja, kako bi polaznici pomalo stekli navike "efikasnijeg" pisanja programa.
Rješenja svih primjera, zadataka za vježbu i radnih zadataka pripremljena su u sklopu tečaja.

Na ocjenu uspjeha utječu rezultati sva 3 postavljena zadataka za provjeru i sudjelovanje u raspravama. Ukupan broj bodova je 100, od toga zadaci za provjeru nose 80 bodova (23 + 27 + 30), a sudjelovanje u raspravama 20 bodova. Prva i druga diskusija nose po 3 boda, treća 4 boda dok četvrta diskusija nosi 10 bodova.
Za uspješan završetak tečaja potrebno je 60 bodova, s tim da je potrebno imati najmanje 50 bodova na zadacima, a na diskusijama najmanje 10.

Prijedlog za evaluaciju zadataka i sudjelovanja u diskusijama

Diskusije

Kriterij

Diskusija 1

Diskusija 2

Diskusija 3

Diskusija 4

Razumijevanje

 • Izjave pokazuju da je polaznik razumio materijale
 • Postavljena pitanja su relevantna za temu diskusije

2

1

2

5

Stil i oblikovanje

 • Izjave su napisane jasno i razumljivo
 • Naslov poruke predstavlja sažetak sadržaja poruke
 • Poruka je prikladno smještena u tematskom nizu

U prvoj diskusiji nastojimo polaznike naučiti prikladnom obliku pisanja poruka, pa stoga taj element ne bodujemo

1

1

2

Bonton

 • Poštuju se pravila ponašanja na internetu
 • Polaznik na ideje drugih odgovara s voljom, zainteresirano, kreativno i na vrijeme

1

1

1

3

UKUPNO

3

3

4

10

Zadaci

Napomena:
Obzirom da je nemoguće predvidjeti sve moguće načine rješavanja zadatka mentoru se ostavlja sloboda drugačijeg bodovanja u slučaju da polaznikovo rješenje slijedi neki drugačiji algoritam.

ZADATAK 1

Kriterij

Bodovi

Program ima zadano ime

1

Rješenje zadatka je spremljeno u datoteku zadanog naziva

1

U zadatku su upotrijebljene odgovarajuće veličine

1

Upotrijebljene naredbe su ispravno napisane (sintaksa)

2

Program ispravno crta kvadrat

1

Program ispravno crta jednakostraničan trokut

1

Program ispravno crta pravilan šesterokut

1

Program ispravno crta cvijet sa 6 kvadrata

2

Program ispravno crta cvijet s 5 jednakostraničnih trokuta

2

Program ispravno crta cvijet s 9 pravilnih šesterokuta

2

Program ispravno crta neka dva cvijeta

3

Program ispravno crta sve zadano u zadatku

5

Program je napisan razumljivo, svrhovito i elegantno

1

UKUPNO

23

ZADATAK 2

Kriterij

Bodovi

Program ima zadano ime

1

Rješenje zadatka je spremljeno u datoteku zadanog naziva

1

U zadatku su upotrijebljeni odgovarajući ulazni podaci

2

Upotrijebljene naredbe su ispravno napisane (sintaksa)

2

Program koristi slučajan odabir broja boje

2

Program ispravno crta paralelogram

2

Program ispravno ispisuje poruku

3

Program ispravno crta nekoliko latica

5

Program ispravno crta sve zadano u zadatku

7

Program je napisan razumljivo, svrhovito i elegantno

2

UKUPNO

27

ZADATAK 3

Kriterij

Bodovi

Upotrijebljene naredbe su ispravno napisane (sintaksa)

3

Program ispravno crta automobil

4

Program ispravno mijenja boju nekog dijela automobila

7

Program crta nekoliko pomaka automobila, ali pri tom ne briše "stare" crteže

5
djelomično rješenje

Program crta 30 pomaka automobila, ali pri tom ne briše "stare" crteže

7
djelomično rješenje

Program ispravno pokazuje animaciju automobila u barem 30 pomaka bez dijelova "starih" crteža

12
potpuno rješenje

Program je napisan razumljivo, svrhovito i elegantno

4

UKUPNO

30

Rješenja zadataka vidljiva mentorima nalaze se u alatu Provjera znanja.

Multimedija u tečaju

Pri izradi multimedije vodilo se računa da se sastave materijali prikladni za taj uzrast djece. Isto tako se je vodilo računa prilikom kreiranja materijala kako neki učenici neće imati "brzu" vezu na Internet te su se kreirali posebni materijali za njih.

 • Tinino igralište - simulacija MSWLoga u sklopu tečaja
 • omogućava vježbanje i učenje osnovnih Logo naredbi u pojednostavljenom okruženju.
 • interaktivne vježbe
 • omogućavaju uvježbavanje naredbi na drugačiji način - primjerice spajanjem parova, dopunjavanjem rečenica ili vođenjem kornjače Tine kroz utrke.
 • multimedijalna objašnjenja primjera
 • omogućavaju razumijevanje i praćenje primjera na multimedijalan način - tekstom, slikom i zvukom