Rasprave

 

U tečaju postoje spontane rasprave i rasprave koje inicira mentor.

Dvije rasprave navedene u kalendaru su na zadane teme navedene na ovoj stranici. Preporuča se da ih mentor pokrene uz najavu da se nekoliko dana neće priključivati raspravi, nego da polaznici moraju sami doći do zaključaka. Nakon 2-3 dana mentor se javi, komentira doprinose raspravi i zaključke, te može potaknuti daljnju raspravu.

Mentorovi komentari moraju biti jasni, ali se ocjenjivanje doprinosa polaznika raspravi provodi tek pri kraj tečaja. Pritom se uzimaju u obzir svi doprinosi - i u spontanim i u raspravama koje je započeo mentor.

Krađa identiteta

Otvoriti temu o definiciji identiteta. Bitni momenti:

  • naš identitet predstavljen je osnovnim informacijama o nama (ime, adresa, serijski i identifikacijski brojevi raznih dokumenata...)
  • kombinacije nevažnih informacija (visina plaće, automobil na leasing)
  • imitiranje identiteta uz pomoć ključnih kombinacija: PIN i kreditna kartica, JMBG i osobni podaci (spomenuti kako se upravo zbog toga JMBG štiti i uklonjen je s osobnih iskaznica).

Navesti polaznike da raspravljaju i pretpostavljaju koje se sve informacije o njima mogu zloupotrijebiti. Povući pitanje anonimnih (i onih drugih) telefonskih anketa, upitnika koji se ispunjavaju prilikom prijava za zaposlenje (često za izmišljena radna mjesta koja služe samo za "žetvu" informacija) i slično.

Nakon prvog kruga odgovora, provjeriti razlikuju li korisnici informacije o sebi po kriteriju mogućnosti zloupotrebe. Također provjeriti razumiju li koncept kombiniranog značaja osobnih informacija.

Certifikati

Povući temu što su to certifikati i temeljem odgovora polaznika ispraviti eventualne pogrešne interpretacije. Cilj je da polaznici shvate da je osnovni cilj certifikata povezati pravnu osobu s web stranicom. Izbjeći detalje: dovoljno je da polaznici razumiju funkcionalnost certifikata, razumijevanje tehnologija na kojima su temeljeni nije važno.

Prevaranti neće zatražiti pravi certifikat jer bi na taj način zajamčili da ih prevarene strane mogu tužiti (bilo bi dokazivo da iza prevare stoje upravo oni). Također, izdavatelji certifikata odbit će ih izdati pravnim osobama koje nisu adekvatno pravno definirane ili postoji osnovana sumnja u nepostojanje pravne odgovornosti, kao što je slučaj u nekim zemljama svijeta iz kojih dolazi mnogo prevara.

Cilj rasprave je izvući što je više moguće pretpostavki i mišljenja od polaznika. Odmah na početku potrebno je ispraviti eventualno pogrešno shvaćanje osnovne funkcije certifikata. Kada polaznici iscrpe svoja mišljenja, treba iznijeti predložena objašnjenja kako jamčenje identiteta pomaže u sprječavanju malicioznih aktivnosti.