Planer radionice

Planer radionice prikazuje sve faze aktivnosti i popis zadataka za svaku fazu. Trenutačna faza je istaknuta, a kvačicom označen obavljeni zadatak.