Zadatak 4


kemijska olovkaZadatak 4

U svom tečaju u Moodleu napravite sljedeće:

  • Iz bloka Blokovi odaberite barem jedan blok kojeg ćete koristiti u vašem tečaju te ga po želji smjestite na napočetnoj stranici vašeg tečaja
  • Dodajte alat za Rječnik te unesite značenje barem jednog pojma kojeg ćete spominjati u vašoj lekciji
  • Dodajte alat Kalendar i upišite u njega datume koji bi mogli biti važni za vaš tečaj (npr. početak, kraj, rokove za predaju zadataka)