Zadatak 5


kemijska olovkaZadatak 5

Prema opisu nastavnog sadržaja iz vašeg silabusa osmislite strukturu online tečaja, odnosno, koristeći pojedine elemente definirajte strukturu poglavlja tečaja te strukturu lekcija u tečaju.

Strukturu tečaja možete prikazati grafički i/ili tekstualno.