9.3. Pretražiti i preoblikovati otvorene obrazovne sadržaje za vašu e-aktivnost

U modulu 4 ste kreirali e-aktivnost. Kao što već znate, jedan od elemenata u kreiranju e-aktivnosti je odabir sparka (=poticaj za pokretanje e-aktivnosti). Nastavni materijali definitivno mogu poslužiti kao motivacija u e-aktivnostima. U aktivnosti 9.2 naglašena je važnost odabira dobrih nastavnih materijala koji će poduprijeti postizanje obrazovnih ciljeva.

Vaš zadatak u ovoj aktivnosti je:

1) pronađite jedan nastavni materijal s pravom na preradu (molimo vas da provjerite koja vrsta Creative Commons licence to dopušta), koji vam može biti koristan za e-aktivnost koju ste kreirali u modulu 4. U radnim materijalima smo uključili listu repozitorija na kojima možete pronaći otvorene obrazovne sadržaje i primjere OER tražilica. Lista je dugačka, no svejedno nije potpuna. Odaberite s liste repozitorije i na njima pronađite materijale koji vam mogu biti korisni.

2) prilagodite odabrani otvoreni obrazovni sadržaj (OER) svojoj e-aktivnosti.  Upamtite, broj i opseg prerada ovisi o vama i može varirati od minornih do velikih. Možete izbrisati dio sadržaja i dopisati svoj dio ili jednostavno promijeniti nekoliko riječi i ubaciti novi audiovizualni element.

3) objavite poveznicu na odabrani otvoreni obrazovni sadržaj (OER) i stavite u privitak modificiranu verziju originala na forumu modula. Sudjelujte u diskusijama o tome kako se otvoreni obrazovni sadržaj lokalizira te kako otvoreni sadržaji olakšavaju ili onemogućuju da sadržaji budu specifični u odnosu na kontekst. Evo nekoliko pitanja koja možete razmatrati u poruci:

  1.  Koje ste prerade napravili na materijalima koje ste preuzeli s OER stranice? 
  2.  Kako ste sadržaj lokalizirali na individualnoj i školskoj razini i koje su prednosti?
  3.  Je li lokalizacija jednostavno prilagođavanje postojećih materijala za lokalne uvjete? Ili je i to metoda izrade novih materijala?

Ako pronađete još neke zanimljive repozitorije s otvorenim obrazovnim sadržajima, podijelite informaciju na diskusijskom forumu modula.

Ako imate nedoumice o regulaciji autorskog prava na materijalima koje ste pronašli, podijelite ih s drugima na forumu.

Vrijeme za izvršenje zadatka: 45 minuta.