Zadaća 2 - Upload

Ovdje upload-irati zadaću 2. Rok za upload: 14 dana od dana zadavanja zadaće na predavanju.