Vježba7 - Ciljnici


ZADATAK!

  1. otvorite novi crtež
  2. uključite aktivne ciljnike
  3. uključite sljedeće ciljnike: Midpoint, Endpoint, Center, Intersection, Perpendicular
  4. nacrtajte kvadrat duljine stranica 100
  5. ucrtajte 4 kružnice polumjera 10, sa središtem u polovištu svake linije koja čini kvadrat
  6. spojite linijom središta kružnica
  7. povucite liniju od središta linije kojom su spojena središta kružnice okomito na stranicu kvadrata

c1

Sačuvajte datoteku pod imenom Ime Prezime - Ciljniku mapu Moji dokumenti i učitajte u kolegij.