Print this chapterPrint this chapter

Tabovi u pet koraka

„Tabovi” u pet koraka


U sljedećih će nekoliko lekcija biti zorno prikazan i potanko objašnjen jednostavan način izrade navigacijskih elemenata koji bi kao jedinstvena navigacijska cjelina ili sustav trebali podsjećati na jahače, odnosno „tabove”, kako im je danas uvriježeno ime, uvezeno iz suvremenog internetskog jezika. Krajnji je cilj doći do sljedećeg sustava za navigaciju.

Jahači su već duže vrijeme jedno od češćih rješenja internetske navigacije. Iako se danas, dakako, može pronaći cijeli niz složenih rješenja njihove izrade, među kojima su naročito popularna ona koja kombiniraju CSS i grafičke elemente, u ovoj je lekciji prikazana uporaba isključivo CSS‑a. Valja posebno napomenuti da je ovakav pristup izabran ne samo zbog jednostavnosti već i radi potpuno jednakog prikaza u web preglednicima koji podržavaju CSS, što se često ne postiže kod primjene složenih rješenja.

  • Preporučamo vam da dok čitate ovo poglavlje na svom računalu polako gradite isti ili sličan skup jahača.
  • Moguće je da se jahači na vašem ekranu međusobno preklapaju. Razlog tome je premala rezolucija vašeg monitora za zadani prikaz jahača, pa ju, ukoliko želite, prilagodite u postavkama vašeg računala.CARNet