Print bookPrint book

Dnevnik rada

.

Site: Nacionalni portal za učenje na daljinu "Nikola Tesla"
Course: e-Dnevnik za nastavnike i učenike
Book: Dnevnik rada
Printed by: Guest user
Date: Friday, 2 December 2022, 4:51 PM

Dnevnik rada

Kada nastavnik odabere razrednu knjigu, aplikacija ga automatski vodi u Dnevnik rada pod stavku Radni tjedni gdje on, kao i u papirnatoj verziji razredne knjige, na početku svakog nastavnog sata upisuje izostanke i sadržaj nastavnog sata. Ukoliko odemo na gornjoj izbornoj traci u Dnevnik rada u cjelinu Radni tjedni vidjet ćemo da je to upravo ova stranica koja nam se javlja odabirom razredne knjige pojedinog razrednog odjeljenja.

Napomena

Razne intervencije poput promjena i ažuriranja unutar školske godine dopuštena su u svim segmentima razredne knjige osim u Imeniku kod unosa ocjena i bilješki te kod unosa Nastavne jedinice u radnom danu. Samo tu se deset minuta nakon unosa ocjena ili bilješka „zaključa“ i može ju, ukoliko je intervencija potrebna, promijeniti samo administrator u školi. Rok za uklanjanje nastavne jedinice je 48 sati.

Razredna knjiga „zaključava“ se tek na koncu školske godine i nakon toga više nije moguće unositi nikakve promjene.

Za početak ćemo se pozabaviti strukturom stranice.

Stranica se sastoji od prikaza radnih tjedana s mogućnošću dodavanja novih tjedana i novih radnih dana u nekom tjednu. Tjedni su označeni rednim brojevima, isto kao i radni dani (broj u zagradi uz radni dan).

prikaz stranice dnevnika rada

Slika 5 - Radni tjedni

U danima označenim crvenom bojom postoje izostanci koji nisu ažurirani (razrednik ih još nije unio kao opravdane ili neopravdane). Crnom bojom su označeni dani koji su „riješeni“, a siva boja označava ostale dane, tj. blagdane, praznike ili dane u kojima nastava iz nekog razloga nije održana (npr. natjecanja, izleti, itd.).

Ispod retka u kojem su uneseni podaci za jedan radni tjedan, u lijevom uglu se može vidjeti koliki je broj sati održan u tom tjednu, a u desnom uglu vidljivi su ukupni izostanci za taj tjedan.

Važno

Ako tjedan ima barem jedan dan označen crvenom bojom, broj izostanaka u cijelom tjednu će biti označen crvenom bojom. Crvena je boja upozorenje razredniku da mora ažurirati izostanke označenih dana. Siva boja kod izostanaka znači da je sve ažurirano te da nema potrebe za intervencijama.

 

Klikom na lijevi stupac (koji navodi o kojem tjednu se radi) prikazuje se dodatni izbornik s mogućnostima Dodaj radni dan, Uredi tjedan i Ispiši tjedan.

Klikom na Ispiši tjedan nastavniku se kompletan zapis za taj radni tjedan ispiše u stranicu koja je izgledom gotovo jednaka stranici papirnate verzije razredne knjige što korisnicima olakšava korištenje ove aplikacije. 

tjedni ispis

Slika 6 - Ispis radnog tjedna

CARNet Logo

Radni tjedni

Na dnu stranice se nalazi prvi radni tjedan, a na vrhu stranice posljednji, tj. tekući u koji se klikom na Dodaj radni dan mogu dodavati dani u tjednu.

Kao i u papirnatoj verziji Dnevnika rada, to obično radi nastavnik koji ima prvi sat u danu u tom razredu. Ukoliko se radi o ponedjeljku, tj. prvom radnom danu u tjednu, u lijevom gornjem uglu stranice postoji opcija Dodaj tjedan. Klikom na to dugme otvara se prozor u kojem su ponuđene smjene (jutro/popodne), odabir datuma početka tjedna, odabir dežurnih učenika i eventualan odabir cijelog neradnog tjedna (slika 7).

Dežurni učenici mogu se promijeniti tako da se u radnom tjednu klikne na prvo (lijevo) polje radnog tjedna, zatim “uredi tjedan”, te kod izlistaja radnih dana ponovno “uredi tjedan”.

unos novog radnog tjedna

Slika 7 - Unos novog radnog tjedna

Nakon unosa radnog tjedna, potrebno je, na već opisan način dodati i prvi radni dan u tom tjednu. Datum se bira samo kod unosa tjedna, a nakon toga ga aplikacija sama dodaje danima u tom tjednu.

unos novog radnog dana

Slika 8 - Unos novog radnog dana

Pogledajte video demonstraciju Kreiranje tjedna i dana.

Aktivnost

Na testnoj verziji e-Dnevnika https://e-dnevnik-test.skole.hr/main/login kreirajte novi radni tjedan. Odaberite datum početka radnog tjedna, smjenu za taj tjedan i dežurne učenike. Dodajte nastavne dane u tom tjednu. 

Napomena

Radi što lakšeg snalaženja tekući radni tjedan i tekući radni dan uvijek su označeni zelenom bojom.

CARNet Logo

Upisivanje sadržaja nastavnog sata

Da bi nastavnik mogao upisati sadržaj nastavnog sata, mora odabrati dan koji želi te klikom ući na stranicu u kojoj se upisuje sadržaj nastavnih sati za taj dan te izostanci učenika (slika 9).

upisivanje sadržaja nastavnog sata

Slika 9 - Upisivanje sadržaja nastavnog sata

Ovisno o tome koji sat nastavnik ima, pored toga sata mora kliknuti na prazan redak u koji će upisati sadržaj, potom odabrati predmet koji će taj sat održati (ukoliko na toj školi predaje više predmeta) te pod Opis upisati sadržaj nastavnog sata kako je to radio i u papirnatoj verziji razredne knjige. Na ovom mjestu nastavnik može iz padajućeg izbornika odabrati i grupu za koju unosi sadržaj (npr. ukoliko se rade neke vježbe te je razred podijeljen na više grupa), a aplikacija podržava i više unosa sadržaja za jedan sat (u slučaju kad se radi po grupama ili ako sat održava više nastavnika i sl.). Stoga, ako neki nastavnik upiše svoj sat u pogrešnu rubriku, sljedeći nastavnik koji ima sat može ga unijeti prema stvarnom stanju, bez da pritom poremeti redoslijed.

Napomena

Nastavnik koji je pogrešno upisao svoj sat mora se javiti administratoru radi korekcije, jer ovdje su promjene dopuštene samo 48 sati nakon unosa.

U desnoj koloni se prikazuju i prethodno upisani sati za pojedinu grupu, tako da nastavnik ne mora tražiti na drugom mjestu „dokle je došao“ s gradivom, već mu je to vidljivo ovdje (slika 10).

Redni broj sata aplikacija sama dodjeljuje i korigira pa to ne treba činiti nastavnik (ako npr. upisuje neki zaostatak ili ako obriše radni sat). Moguće je unijeti i blok sat u trajanju od dva do četiri sata.

Napomene se unose na isti način i moguće ih je unositi višekratno, a brisati ih je moguće samo u tom danu. U napomene se unose podaci kao i u papirnatoj verziji razredne knjige npr. opaske vezane uz razred, pojedine učenike i sl. U Napomene nastavnik može upisati i neopravdani izostanak nekog učenika, što će njegov razrednik kasnije prebaciti na adekvatno mjesto u aplikaciji. Unešene napomene vidljive su svim profesorima koji mogu odabrati tu razrednu knjigu.

unos sadržaja

Slika 10 - Unos sadržaja

Aktivnost

Odaberite dan u radnom tjednu te unesite sadržaj za 1. nastavni sat. Odaberite predmet koji predajete te unesite opis nastavne jedinice.

Ako neki sat iz bilo kojeg razloga nije održan potrebno je kliknuti na dugme pored toga sata i pod Napomena upisati razlog. U protivnom aplikacija neće dopustiti unos (slika 11).

Unos sata koji nije odrzan

Slika 11 - Sat nije održan

Kod upisa radnog sata, ukoliko je za taj dan unešena pisana zadaća u Raspored pisanih zadaća (cjelina Pregled rada), vidljiva je pod Napomenom za čitav dan.

 

CARNet Logo

Unos izostanaka

Iznad Napomena u izbornoj traci, radi lakšeg snalaženja u aplikaciji, nalaze se poveznice Izostanci i Prikaži radne tjedne. Klikom na bilo koju od njih korisnicima je omogućen ulazak i uređivanje bilo koje od navedenih cjelina Dnevnika rada i povratak na željenu cjelinu (slika 9).

Na stranici na kojoj upisuje sat, nastavnik može upisati i izostanke učenika. Nastavnik može upisati izostanak samo za sat koji je održan, tj. za sat za koji postoji upisana nastavna jedinica. Stoga, kada nastavnik unosi podatke za svoj sat, prvo treba upisati sadržaj nastavne jedinice te potom unijeti eventualne izostanke.

U izborniku iznad Napomena treba odabrati Izostanci te potom iz gornjeg lijevog ugla Unos izostanaka. Aplikacija će ponuditi popis svih učenika iz razreda te sat, predmet i grupu za koju se izostanci upisuju. Ovdje je potrebno klikom označiti odsutne učenike. U jednom unosu može se označiti proizvoljan broj osoba. 

odsutno ucenici

Slika 12 - Unos izostanka učenicima

 

Nakon odabira osoba, klikne se na Unesi i izostanci će biti pohranjeni (slika 12).

Sada je podebljanom brojkom označen sat s kojeg je učenik izostao. Nastavnik ne može unijeti razlog izostanka jer to unose samo razrednici. Oni jedini mogu izostanak označiti kao opravdan ili neopravdan (ili ukoliko je razlog izostanka nešto treće, npr. natjecanje, dodatna nastava iz nekog drugog predmeta, i sl. izostanak će razrednik označiti kategorijom Ostalo te on neće ulaziti u prosjek izostanaka zbog čijeg bi velikog broja učenik bio dodan na listu učenika koji moraju polagati predmetni ispit).

Aktivnost

Nakon što ste upisali 1. nastavni sat, odabirom opcije "Izostanci" upišite izostanak jednog učenika za odabrani nastavni sat. 

 

Pogledajte video demonstraciju Unos radnog sata i izostanaka.

CARNet Logo

Razrednici u dnevniku rada

Razredniku u dnevniku rada (slika 5) klikom na lijevi stupac (koji navodi o kojem tjednu se radi) prikazuje se izbornik s mogućnostima Dodaj radni dan i Ispiši tjedan te dodatnom opcijom Uredi tjedan.

Pri uređivanju radnog tjedna (slika 13) razrednik može pomoću opcije Uredi tjedan mijenjati smjenu tjedna ili dežurne učenike, a pomoću Obriši tjedan obrisati tjedan ukoliko ne postoje upisani dani.

Klikom na pojedini dan u tjednu, prikazuje se izbornik s mogućnostima Uredi dan, Uredi sate/izostanke i Obriši dan.

Dan se može obrisati samo ukoliko ne postoje upisane nastavne jedinice i izostanci.

uredi tjedan

Slika 13 - Uredi tjedan

Napomena

U prethodnoj je lekciji objašnjeno na koji se način unosi sadržaj nastavnog sata i izostanci.

 

Važno - Razrednici

Davanje statusa izostancima je isključivo zadaća razrednika i samo on može sukladno opisu u prethodnom tekstu (slika 5) ući u dane označene crvenom bojom. Također, samo on može ući u Imeniku na pojedinog učenika te potom u Izostanke učenika (slika 14) gdje klikom na označene sate ima mogućnosti koje nastavnici nemaju. 


 

pregled unesenih izostanaka

Slika 14 - Pregled unesenih izostanka

CARNet Logo

Ažuriranje pojedinačnih izostanaka

uređivanje pojedinačnih izostanaka

Slika 15 - Uređivanje pojedinačnih izostanaka

U prozoru koji se pojavi nakon klika na sat koji razrednik želi urediti, iz izbornika je potrebno odabrati status Opravdano (kasnije će kod tjednog prikaza biti označeno zelenom bojom), Neopravdano (kod tjednog prikaza označen crvenom bojom) ili Ostalo (kod tjednog prikaza označen sivom bojom). U kategoriju Ostalo spadaju izostanci čiji je razlog odlazak učenika npr. na natjecanja, pohađanje školskog zbora, i sl., a takvi izostanci imaju posebnu kategoriju  kako poslije ne bi ulazili u prosjek izostanaka na temelju kojih bi učenik mogao biti svrstan u kategoriju učenika koji moraju polagati predmetni ispit.

Radi što preciznijeg vođenja statistike izostanaka, kod Tipa izostanka aplikacija nudi padajući izbornik s popisom razloga izostanaka, a ostale napomene mogu se proizvoljno unositi pod Razlog.

unos pojedinačnog izostanka

 

Slika 16 - Unos pojedinačnog izostanka 

Izostanke je također moguće uređivati tako da se odabere željeni radni dan te u desnom izborniku potrebno je odabrati Uredi dan. Klikom na navedenu opciju prikazat će se uneseni izostanci za pojedini uneseni nastavni sat.

CARNet Logo

Skupno ažuriranje izostanaka za pojedinačnog učenika

Ukoliko se želi upisati da je učenik cijeli dan bio odsutan, potrebno je u Izostancima kliknuti na ime učenika, a ne na pojedinačni sat, te za ukupan broj sati unijeti adekvatne podatke, na isti način kao i za pojedinačne izostanke (slika 16).opravdavanje cijelog dana za jednog učenika 

Slika 17 - Uređivanje izostanaka

Kod prikaza izostanaka za pojedini radni dan, na slici 17 se vidi da je dvoje učenika izostalo s trećeg nastavnog sata, a prva dva sata su označena podebljanom kosom crtom koja označava da postoje zapisi za prva dva sata (upisana su). Klikom na tu podebljanu crtu nastavnicima se omogućuje da na jednostavan način unesu izostanak učenika za taj sat.

 

alternativni nacin unosa opravdanja

Slika 18 - Alternativan način unosa izostanaka

Razrednik može i na jednostavniji način učeniku opravdati izostanke tako da ode u Imenik  i odabere učenika. Ukoliko učenik ima neažuriranih izostanaka, u dodatnom izborniku (Prikaži izbornik u gornjem desnom uglu) Izostanci su prikazani crvenom bojom.

ažuriranje izostanaka pojedinog učenika

Slika 19 - Ažuriranje izostanaka pojedinog učenika

ažuriranje izostanaka

Slika 20. Ažuriranje izostanaka

Klikom na njih razredniku se otvara nova stranica na kojoj može odabrati opciju Opravdaj i na već opisan način, označavanjem pojednih dana/sati, izostancima dodijeliti status.

Aktivnost

U aplikaciji e-Dnevnik razrednik ima mogućnost ažuriranja izostanaka učenika svog razreda. Ukoliko ste razrednik, pogledajte video demonstraciju o pojedinačnom i skupnom ažuriranju izostanaka učenika.

CARNet Logo

Izvannastavne školske aktivnosti

Druga cjelina dnevnika rada su Izvannastavne školske aktivnosti koje unosi isključivo razrednik na način da aktivnosti vezane uz cijeli razred, kao i one posebno vezane uz pojedine učenike radi evidencije i povezivanja na učenike, dodaje u aplikaciju klikom na Dodaj aktivnosti kako je prikazano na slici broj 22.

izvannastavne školske aktivnosti

Slika 21 - Izvannastavne školske aktivnosti

dodavanje školske aktivnosti

Slika 22 - Dodavanje izvannastavne školske aktivnosti

Uz dodavanje novih aktivnosti, ostavljena je i mogućnost promjene već unešenih klikom na gumb Izmjeni.

CARNet Logo

Podaci o stručnim posjetima, školskim izletima i ekskurzijama

Treća cjelina Dnevnika rada su Podaci o stručnim posjetima, školskim izletima i ekskurzijama koji se preko izbornika Dnevnika rada dodaju tako da se unese tip izleta ili posjeta, iz kalendara se izabere datum početka i kraja događaja, voditelj te se u Napomenu upišu detalji i cilj izleta te eventualna ispomoć nekog drugog nastavnika. Nakon spremanja, događaj se još uvijek može Izmijeniti ili potpuno Izbrisati.

unos podataka o stručnim posjetima i izletima

Slika 23 - Unos podataka o stručnim posjetima, školskim izletima i ekskurzijama

Napomena

Ovu cjelinu mogu uređivati razrednici.

CARNet Logo

Izvještaji

U samom uvodu ovog priručnika bilo je riječi o izradi raznih izvještaja koji nastavnom i stručnom pedagoškom osoblju omogućavaju brz i jednostavan uvid u nastavne aktivnosti, izostanke i ocjene učenika te praćenje ostvarenja zadanog nastavnog programa. Izvještaji uvelike olakšavaju rad razrednika i pedagoškog osoblja jer je česta potreba njihove izrade iziskivala dosta truda i vremena. Sada je dovoljan jedan klik mišem da se dobiju svi ti podaci, precizno i točno jer ih aplikacija sama generira na temelju svih dotadašnjih unosa. S obzirom da aplikacija i u drugim segmentima ne nudi jednak pristup nastavnicima i razrednicima te pedagoškom osoblju škole, na jednak način su osmišljeni i izvještaji.

Nastavnici kroz izvještaje imaju uvid u statistiku izostanaka svih učenika (slika 24).

pregled izostanaka svih ucenika

Slika 24 - Pregled izostanaka svih učenika


Također kroz izvještaje nastavnici imaju uvid u izostanke po predmetu. Nakon odabira ovog izvještaja nastavniku se ponude predmeti koje predaje u tom razrednom odjeljenju. Kada odabere željeni razred, dobije se prikaz kao na slici 25.

izostanci po predmetu

Slika 25 - Izostanci po predmetu 

Nastavnici kroz izvještaj mogu dobiti informaciju o radnim satima po predmetu. Jednako kao i kod prethodnog izvještaja, potrebno je da nastavnik nakon ulaska u izvještaj odabere predmet koji predaje i razred za kojeg želi vidjeti program održane nastave. Nakon toga će dobiti tablicu iz koje je vidljiv broj i sadržaj odrađenih sati za taj predmet te nastavnike koji su predmet održavali (slika 26).

radni sati po predmetu

 Slika 26 - Radni sati po predmetu

CARNet Logo

Izvještaji - Razrednici

Izvještaji koje iz Dnevnika rada mogu izabrati razrednici razlikuju se od onih ponuđenih nastavnicima. Ovi su izvještaji prilagođeni potrebama rada razrednika i djelatnika pedagoških službi jer im omogućuju pristup statistici izostanaka, radnih sati kroz sve predmete razrednog odjeljenja, kao i pristup ispisu svih učenika i njihovih ocjena i izostanaka za potrebe npr. roditeljskih sastanaka, sjednica, itd.

Izvještaji ponuđeni razrednicima

Slika 27 - Izvještaji ponuđeni razrednicima

Za sada postoji osam vrsta izvještaja za razrednike koje se može vidjeti i na gornjoj slici (slika 27):

  • Ispis svih učenika s ocjenama – Izvještaj koji u tabličnom obliku izgledom sličnom dosadašnjem imeniku donosi sve učenike i njihove ocjene kroz mjesece s vidljivim elementima ocjenjivanja za pojedine predmete, a predmetnim nastavnicima omogućuje evidenciju jesu li svi učenici ocjenjeni. U svrhu eventualnog ispisivanja ovog izvještaja u gornjem desnom uglu postoji mogućnost Sakrij bilješke, kako one ne bi bile vidljive npr. roditeljima. Dodatno se može koristiti i mogućnost "Za roditeljski" gdje je svaki učenik prikazan na samo jednoj stranici s ocjenama po predmetima i brojem izostanaka.
  • Ocjene po predmetima – Izvještaj koji donosi zaključne ocjene i izostanke za pojedine učenike te srednje ocjene pojedinih predmeta. U lijevom gornjem uglu iz izbornika se može izabrati prikaz koji je razredniku/pedagogu potreban (Prvo polugodišteKraj nastavne godine ili Kraj školske godine).
  • Vladanje i pedagoške mjere - Izvještaj koji prikazuje od svakog učenika vladanje i pedagoške mjere. Moguće je odabrati prikaz za prvo polugodište, drugo polugodište ili cijelu godinu te je također moguće preuzeti izvještaj kao excel tablicu.
  • Statistika izostanaka svih učenika – Izvještaj koji prikazuje učenike koji su izostajali s izrađenom statistikom opravdanih, neopravdanih i sati koje je još potrebno ažurirati.
  • Izostanci po predmetu – Izvještaj koji razredniku nudi uvid u izostanke svih učenika po pojedinim predmetima. Ulaskom u izvještaj, razrednik dobiva izbornik iz kojega odabere predmet za koji želi izvještaj i nakon toga dobije tablicu s izrađenim postocima izostanaka po učeniku za taj predmet.
  • Statistika izostanaka svih učenika po tipu izostanka - Izvještaj koji razredniku nudi uvid u izostanke svih učenika po tipu izostanka. U lijevom gornjem uglu iz izbornika se može odabrati prikaz ispisanih učenika te je moguće preuzeti izvještaj kao excel tablicu.
  • Radni sati po predmetu – Izvještaj koji na isti način kao i prethodni omogućava razrednicima i pedagoškom osoblju koje prati realizaciju nastave pregled održanih nastavnih jedinica za sve predmete razrednog odjeljenja. Ovaj izvještaj ima mogućnost prebacivanja u Excel datoteku jednostavnim pritiskom na dugme Excel koje se nalazi u gornjem lijevom uglu iznad izvještaja.

izostanci po predmetu

Slika 28 - Izostanci po predmetu

 

Napomena

Uvijek je, ukoliko se pokaže potreba, moguće uz postojeće izvještaje izraditi i nove.

Aktivnost

Pogledajte video demonstraciju o upisivanju aktivnosti vezanih za roditeljske sastanke i zapisnike. Ukoliko ste razrednik na testnom serveru https://e-dnevnik-test.skole.hr/main/login unesite informaciju o održanom roditeljskom sastanku.

CARNet Logo

Ispis izvještaja

Nastavnicima je u praksi, uz prikaz izvještaja na računalu, puno korisnija mogućnost njihova ispisa na printeru.

printanje izvještaja

Slika 29 - Printanje izvještaja

Ako želi papirnatu verziju odabranog izvještaja, nastavnik mora otići u izbornik preglednika kojeg koristi i odabrati opciju Print kako je prikazano na slici.

Kod nekih izvještaja i stranica e–Dnevnika postoji opcija Ispiši, ali ona ne znači fizički ispis na printeru već potpuni prikaz podataka na računalu korisnika. Svaka stranica e-Dnevika može se isprintati na ovdje objašnjen, klasičan način.

CARNet Logo