Print this chapterPrint this chapter

Dnevnik rada

Izvannastavne školske aktivnosti

Druga cjelina dnevnika rada su Izvannastavne školske aktivnosti koje unosi isključivo razrednik na način da aktivnosti vezane uz cijeli razred, kao i one posebno vezane uz pojedine učenike radi evidencije i povezivanja na učenike, dodaje u aplikaciju klikom na Dodaj aktivnosti kako je prikazano na slici broj 22.

izvannastavne školske aktivnosti

Slika 21 - Izvannastavne školske aktivnosti

dodavanje školske aktivnosti

Slika 22 - Dodavanje izvannastavne školske aktivnosti

Uz dodavanje novih aktivnosti, ostavljena je i mogućnost promjene već unešenih klikom na gumb Izmjeni.

CARNet Logo