Print this chapterPrint this chapter

Dnevnik rada

Izvještaji - Razrednici

Izvještaji koje iz Dnevnika rada mogu izabrati razrednici razlikuju se od onih ponuđenih nastavnicima. Ovi su izvještaji prilagođeni potrebama rada razrednika i djelatnika pedagoških službi jer im omogućuju pristup statistici izostanaka, radnih sati kroz sve predmete razrednog odjeljenja, kao i pristup ispisu svih učenika i njihovih ocjena i izostanaka za potrebe npr. roditeljskih sastanaka, sjednica, itd.

Izvještaji ponuđeni razrednicima

Slika 27 - Izvještaji ponuđeni razrednicima

Za sada postoji osam vrsta izvještaja za razrednike koje se može vidjeti i na gornjoj slici (slika 27):

  • Ispis svih učenika s ocjenama – Izvještaj koji u tabličnom obliku izgledom sličnom dosadašnjem imeniku donosi sve učenike i njihove ocjene kroz mjesece s vidljivim elementima ocjenjivanja za pojedine predmete, a predmetnim nastavnicima omogućuje evidenciju jesu li svi učenici ocjenjeni. U svrhu eventualnog ispisivanja ovog izvještaja u gornjem desnom uglu postoji mogućnost Sakrij bilješke, kako one ne bi bile vidljive npr. roditeljima. Dodatno se može koristiti i mogućnost "Za roditeljski" gdje je svaki učenik prikazan na samo jednoj stranici s ocjenama po predmetima i brojem izostanaka.
  • Ocjene po predmetima – Izvještaj koji donosi zaključne ocjene i izostanke za pojedine učenike te srednje ocjene pojedinih predmeta. U lijevom gornjem uglu iz izbornika se može izabrati prikaz koji je razredniku/pedagogu potreban (Prvo polugodišteKraj nastavne godine ili Kraj školske godine).
  • Vladanje i pedagoške mjere - Izvještaj koji prikazuje od svakog učenika vladanje i pedagoške mjere. Moguće je odabrati prikaz za prvo polugodište, drugo polugodište ili cijelu godinu te je također moguće preuzeti izvještaj kao excel tablicu.
  • Statistika izostanaka svih učenika – Izvještaj koji prikazuje učenike koji su izostajali s izrađenom statistikom opravdanih, neopravdanih i sati koje je još potrebno ažurirati.
  • Izostanci po predmetu – Izvještaj koji razredniku nudi uvid u izostanke svih učenika po pojedinim predmetima. Ulaskom u izvještaj, razrednik dobiva izbornik iz kojega odabere predmet za koji želi izvještaj i nakon toga dobije tablicu s izrađenim postocima izostanaka po učeniku za taj predmet.
  • Statistika izostanaka svih učenika po tipu izostanka - Izvještaj koji razredniku nudi uvid u izostanke svih učenika po tipu izostanka. U lijevom gornjem uglu iz izbornika se može odabrati prikaz ispisanih učenika te je moguće preuzeti izvještaj kao excel tablicu.
  • Radni sati po predmetu – Izvještaj koji na isti način kao i prethodni omogućava razrednicima i pedagoškom osoblju koje prati realizaciju nastave pregled održanih nastavnih jedinica za sve predmete razrednog odjeljenja. Ovaj izvještaj ima mogućnost prebacivanja u Excel datoteku jednostavnim pritiskom na dugme Excel koje se nalazi u gornjem lijevom uglu iznad izvještaja.

izostanci po predmetu

Slika 28 - Izostanci po predmetu

 

Napomena

Uvijek je, ukoliko se pokaže potreba, moguće uz postojeće izvještaje izraditi i nove.

Aktivnost

Pogledajte video demonstraciju o upisivanju aktivnosti vezanih za roditeljske sastanke i zapisnike. Ukoliko ste razrednik na testnom serveru https://e-dnevnik-test.skole.hr/main/login unesite informaciju o održanom roditeljskom sastanku.

CARNet Logo