Print bookPrint book

Imenik

.

Site: Nacionalni portal za učenje na daljinu "Nikola Tesla"
Course: e-Dnevnik za nastavnike i učenike
Book: Imenik
Printed by: Guest user
Date: Friday, 20 May 2022, 8:17 PM

Imenik

Otvaranjem Imenika u gornjoj izbornoj traci nastavnik dobiva pregled svih učenika odabranog razrednog odjeljenja.

Kod ispitivanja učenika nastavnik može ili sam odabrati učenika kojeg želi ispitati ili pritiskom dugmeta Slučajni odabir u gornjem desnom uglu odabir učenika prepustiti programu.

imenik

Slika 30 - Imenik

Klikom na dugme Prikaži izbornik nastavnik dobiva mogućnost grupnog editiranja podataka za cijeli razred (slika 31).

grupno editiranje u imeniku 

 

Slika 31 - Grupno editiranje u Imeniku 

Napomena

Kada se otvori stranica pojedinog učenika, opet u gornjem desnom uglu postoji poveznica Prikaži izbornik, ali na tom mjestu ona nastavnicima omogućuje uvid u podatke o tom učeniku, a razredniku i editiranje podataka za pojedinog učenika.

U izborniku putem gumba „Popis učenika“ je moguće odabrati polja za ispis i izvoz u excel što je korisno za izlete, liječnike i sl. (Slika 32).

popis učenika

Slika 32 - Popis učenika

 

CARNet Logo

Grupno uređivanje podataka u Imeniku

Elementi ocjenjivanja – Na početku svake školske godine, kao i u papirnatoj verziji imenika svaki predmetni nastavnik treba unijeti elemente ocjenjivanja za svoj predmet. Nakon što uđe u Elemente ocjenjivanja, nastavniku će se ponuditi na izbor predmeti i razredi za koje želi unijeti elemente. Unosom, elementi se automatski prikažu u rubrikama kod svakog pojedinog učenika bilo da se oni unose grupno u Imeniku ili u dodatnom izborniku kod pojedinog učenika.

Elementi ocjenjivanja mogu se brisati samo ukoliko za odabrani element ne postoji ni jedna unesena ocjena. Ukoliko u imeniku postoji makar jedna unesena ocjena u rubriku tog elementa, brisanje neće biti moguće.

Ako želimo promijeniti prikaz redoslijeda elementa ocjenjivanja, potrebno je označiti jedan element te iz izbornika koji se potom spusti odabrati opciju gore/dolje. Na koncu, ukoliko još redoslijedni brojevi nisu sukladno dodjeljeni, dovoljno je u gornjem desnom uglu odabrati opciju Postavi redoslijed i redoslijed će biti postavljen. 

uređivanje elemenata ocjenjivanja

Slika 33 - Uređivanje elemenata ocjenjivanja

Sve ocjene iz predmeta – Klikom na ovu opciju nastavnik dobiva izvještaj koji u tabličnom obliku prikazuje sve učenike u razredu i njihove ocjene za odabrani predmet (ukoliko ih nastavnik predaje više). Na taj način može pratiti koliko je još učenika neocijenjeno za pojedini element, “dokle” je stigao s ocjenjivanjem i sl.

Grupni unos ocjena –  Na ovom mjestu nastavnik može na jednostavan način unijeti ocjene za grupu učenika ili cijeli razred, npr. kod unosa ocjena pismenih ispita. Nakon unosa, aplikacija će mu još jednom prije konačnog spremanja podataka ponuditi da provjeri i ispravi eventualne pogreške (slika 34). Pri unosu jedino treba voditi računa o Datumu ocjene. Na tom mjestu se iz kalendara odabire datum na koji se ta ocjena odnosi (npr. nadnevak pisanja kontrolne zadaće) i ona se razlikuje od Datuma upisa ocjene koji sustav dodjeljuje sam prema vremenu unosa. Pod Napomenu nastavnik može upisati na što se ta ocjena odnosi (npr. pisani ispit iz određenog gradiva i broj bodova). Preporuka je da se uvijek upisuju Napomene i Bilješke uz svaku ocjenu radi što lakšeg snalaženja u aplikaciji i svakodnevnom radu.

 

grupni unos ocjena

Slika 34 - Grupni unos ocjena 

Grupni unos bilješki – Na gotovo isti način na koji unosi ocjene, nastavnik može unijeti i bilješke za cijeli razred ili samo grupu učenika (dakle, klikom na dugme Grupni unos bilješki). Kao i ocjene, i bilješke se mogu mijenjati samo deset minuta nakon prvog unosa, a nakon toga se „zaključavaju“ pa se za promjenu već unesene bilješke nakon isteka vremena potrebno obratiti administratoru.

Posljednja unesena bilješka je prikazana na vrhu, a prva na dnu stranice.

 

CARNet Logo

Pojedinačno uređivanje podataka u Imeniku

Nakon što iz gornje izborne trake nastavnik odabere Imenik, pojedinog učenika može odabrati sam ili preko gumba Slučajni odabir (do sada poznato kao ispitivanje učenika „na otvaranje“). Nakon što jednog učenika odabere, dobiva i mogućnost za „listanje“ učenika preko gumba za „prethodni“ <<- ili „sljedeći“  ->>.

Odabirom učenika nastavniku se otvara njegov „profil“ kojeg može editirati i vidjeti, ali samo za svoj nastavni predmet. Na ovaj je način omogućeno objektivnije dodjeljivanje ocjena jer predmetni nastavnik nema uvid u podatke vezane za ostale predmete.

profil učenika

Slika 35 - Profil učenika

Na slici 35 može se vidjeti stranica na kojoj nastavnik kao i u papirnatom imeniku unosi podatke vezane uz jednog učenika (ocjene i bilješke).

Ocjene su prikazane u tablici – svaki redak vezan je uz element ocjenjivanja, a stupac uz mjesec nastavne godine (označen rimskim brojem). Žutom bojom označen je stupac tekućeg mjeseca radi što lakšeg snalaženja. Ocjene nastavnik može upisivati samo za tekući i prethodni mjesec. Unosi za ostale mjesece nisu dozvoljeni. Elemente ocjenjivanja nastavnici unose na početku školske godine svaki za svoj predmet. Može ih se unijeti na već opisan način (slika 34) kroz skupni unos podataka ili ovdje kod pojedinačnog prikaza učenika, klikom na Prikaži izbornik i odabirom Elemenata ocjenjivanja. Uneseni element bit će prikazan kod svih učenika toga razreda.

CARNet Logo

Ocjenjivanje

Za unos ocjene dovoljno je kliknuti na kvadratić u koji ju se želi upisati (s obzirom na mjesec i element ocjenjivanja). Nakon toga nastavniku se u posebnom prozorčiću ponude ocjene (kao na slici 37), datum na koji se ocjena odnosi i unos bilješke vezane uz tu ocjenu, a pritiskom dugmeta Unesi, ocjena se pohranjuje.

Još jedan bitan element kod unosa ocjene je oznaka Težinska ocjena. Oznaka je automatski uvijek postavljena, a odnosi se na ocjenu iz npr. usmenog ispitivanja. Učenik u jednom danu može biti ispitan samo dva puta i kada ga neki nastavnik prozove treći put, on ima pravo odbiti odgovarati. Kada dva profesora označe ocjenu koju upišu učeniku kao težinsku, trećem profesoru koji učenika odabere pojavit će se upozorenje da je učenik taj dan već dva puta ispitan i učenik tada može odlučiti želi li ili ne želi odgovarati (slika 36).

Ukoliko profesor svoju ocjenu ne smatra težinskom (npr. ocjena iz domaće zadaće, aktivnosti na satu i sl.), dovoljno je da kod upisa ocjene “otklikne” polje “Da”  uz “Usmena/pismena provjera”. Ova oznaka je uvijek pretpostavljena kako se nehotice ne bi oštetilo učenika (slika 37). 

ocjenjivanje učenika

Slika 36 - Ocjenjivanje učenika

unos ocjene

Slika 37 - Unos ocjene

Svaka unesena ocjena vidi se u stupcu ispod oznake mjeseca, a evidencija upisa vodi se za istu ocjenu i kod Bilješki. Ukoliko profesor krivo upiše ocjenu, pronaći će ju kod Bilješki gdje još 10 minuta ima opciju Obriši i na taj način je može ukloniti. Nakon 10 minuta ocjena se “zaključa” i korekcije može napraviti samo školski administrator.

unos zaklučne ocjene

Slika 38 - Unos zaključne ocjene 

Zaključne ocjene aplikacija ne unosi sama na temelju izračuna aritmetičke sredine već ih, kao i do sada, nastavnik upisuje na temelju vlastite procjene.

Na ovom mjestu nastavnik može odabrati još i opcije Neocijenjen ili Oslobođen koje su bile uobičajene i kod unosa zaključnih ocjena u papirnatu verziju imenika.

Pogledajte video demonstraciju o unosu ocjena iz pojedinih predmeta.

Kada za nekog učenika profesor odabere negativnu ocjenu kao zaključnu, onda se za odabrani predmet može unijeti popravni ispit. Kada dođe vrijeme popravnih/razrednih ispita klikom na zaključnu ocjenu prikazat će se opcija za unos popravnog/razrednog ispita i nastavnik će moći unijeti sve potrebne podatke i zaključati učeniku ocjenu (slika 39).

Popravni ispit

Slika 39 - Popravni ispit

CARNet Logo

Bilješke

U dijelu stranice ispod ocjena, nastavnicima je omogućen pregled i unos bilješki. Bilješke se unose na isti način kao i ocjene klikom na dugme Upis bilješke. Kako smo već spomenuli, svaka unesena ocjena se prikazuje u bilješkama i tamo se mijenja odabirom opcije Obriši. Datum označava dan na koji se ocjena odnosi, a Datum upisa je vrijeme koje aplikacija sama bilježi. Uz svaku bilješku se automatski veže i vrijeme unosa tako da ga nije potrebno posebno odabirati, a kao i ocjena i bilješka se nakon deset minuta zaključava te se za njenu promjenu potrebno javiti administratoru.

CARNet Logo

Dodatni podaci

Klikom na Prikaži izbornik, nastavnik može (ukoliko predaje tom učeniku više predmeta) prelaziti s jednog na drugi predmet koji tom učeniku predaje, mijenjati elemente ocjenjivanja, dobiti uvid u ukupne izostanke tog učenika i njegove osobne podatke (kao na slici 40). Uređivati može samo elemente ocjenjivanja, a u osobne podatke ima samo uvid dok ih mijenja isključivo razrednik toga učenika.

osobni podaci učenika

Slika 40 - Osobni podaci učenika

Sve ocjene iz predmeta – Odabirom ovog dugmeta nastavnik dobiva izvještaj o ocjenama i bilješkama vezanim uz svakog učenika odabranog razreda. Iznad izvještaja postoji i dugme Sakrij bilješke. Preko njega nastavnik dobije izvještaj sa samim ocjenama koji je moguće i ispisati na pisaču (slika 41) za potrebe npr. roditelja, a sam kroz ovaj izvještaj dobiva uvid u eventualno neocijenjene učenike.

 

ispis ocjena svih učenika

Slika 41 - Ispis ocjena svih učenika 

RAZREDNICI:

Za razliku od nastavnika predmetne nastave razrednici imaju mogućnost administriranja podataka svoga razrednog odjeljenja i imaju uvid u sve podatke vezane uz njihov razred. Ovdje ćemo se pozabaviti razlikama koje razrednici imaju kod editiranja podataka u odnosu na nastavnike predmetne nastave s napomenom da je administracija i postavljanje strukture razrednog odjeljenja objašnjeno u Priručniku za administratore. U ovim uputama polazimo od pretpostavke da su razredi formirani, da su im dodani profesori, predmeti i učenici.

alarmi

Slika 42 - Alarmi 

Administrativno osoblje u školi (razrednik, školski administrator, ravnatelj, pedagog i psiholog) mogu na jednostavan i brz način vidjeti alarme za pojedine učenike (Slika 42).


Alarmi su ikonice u popisu učenika koje označavaju:

 • Ako je učenik dobio 3 ili više negativnih ocjena u zadnjih mjesec dana (trokutić i brojka koja govori koliko je točno negativnih ocjena).
 • Crveni satić znači da za učenika još postoje neažurirani izostanci.

 

CARNet Logo

Grupno uređivanje podataka

Grupno editiranje podataka uvijek se vrši na početnoj stranici Imenika, bilo da ga radi nastavnik bilo razrednik. Izbornik za grupno editiranje podataka dobiva se otvaranjem gumba Prikaži izbornik kako je porazano na slici 43.

Prikaz Izbornika

Slika 43 - Otvaranje dodatnog izbornika

Otvaranjem tog dodatnog izbornika u gornjem desnom uglu Imenika razrednicima se u svim stavkama nudi za editiranje samo predmet/i kojeg predaje u svom razredu. Jedino kod Sve ocjene iz predmeta, razrednik/pedagog na ovom mjestu može odabrati bilo koji predmet svog razrednog odjeljenja i u obliku izvještaja dobiti uvid u ocjene i bilješke unesene svim učenicima za taj predmet (slika 44). Svi ostali nastavnici koji nisu i razrednici ovdje imaju mogućnost uvida samo u ocjene za predmet/e koji/e predaju tom razrednom odjeljenju.

izvještaj s ocjenama pojedinih predmeta dostupan razrednicima

Slika 44 - Izvještaj s ocjenama iz pojedinih predmeta dostupan razrednicima

CARNet Logo

Administriranje razreda

Svaki razrednik će na početku školske godine trebati „ispuniti imenik“ kako ga je i do sada popunjavao u klasičnoj formi. To podrazumijeva upisivanje predmeta i nastavnika koji te predmete predaju, unos eventualnih zamjena te unos učenika i njihovih podataka.

U drugom dijelu dodatnog izbornika u Imeniku, samo razrednici imaju opciju administriranja podataka za svoj razred i to pritiskom na dugme Administracija učenika. Nakon toga, se otvara administratorsko sučelje u kojem je razredniku omogućeno unošenje promjena ili klikom na pojedinog učenika ili odabirom desnog izbornika te neke od stavki iz izborne trake (Grupni unos vladanja, Povuci iz eMatice, Prebaci u eMaticu, Dodijeli redne brojeve, Administracija predmeta).

Administracija učenika

Slika 45 - Administratorsko sučelje imenika

Radi što boljeg razumijevanja funkcioniranja sustava ovdje ćemo objasniti proces koji prethodi popunjavanju razredne knjige. Da bi razrednici mogli odabrati razrednu knjigu svog razreda i unijeti sve potrebne podatke na način koji ćemo dalje objasniti, administratori škola moraju formirati strukturu škole i to tako što će:

 • Unijeti sve nastavnike koji predaju u školi, njihove korisničke oznake i dodijeliti im tokene;
 • Povući sve predmete iz e-Matice koji se predaju u njihovoj školi;
 • Dodijeliti nastavnicima predmete koje predaju;
 • Formirati razredna odjeljenje i dodijeliti im razrednike.

Nakon toga razrednici mogu na jednostavan način odraditi svoj dio potreban da e-Dnevnik besprijekorno funkcionira. Oni će prema dolje navedenom redoslijedu formirati svoj razred dodijeliti mu predmete, nastavnike i učenike:

 • Povući učenike tog razreda iz e-Matice;
 • Unijeti predmete koji se u njegovom razredu slušaju;
 • Dodijeliti nastavnike predmetima;
 • Eventualno ukloniti izborne/fakultativne predmete učenicima koji te predmete ne slušaju;
 • Unijeti podatke učenika koji se nisu povukli iz e-Matice;

Nakon što razrednik to uredi svi će nastavnici koje je on dodijelio predmetima svog razreda moći pristupiti njegovoj razrednoj knjizi i dalje unositi promjene vezane uz predmet koji predaju (unijeti elemente ocjenjivanja, upisivati nastavne jedinice, izostanke i ocjene).

 

CARNet Logo

Unos učenika

Pritiskom na gumb Povuci iz e-Matice tako da se automatski sa svim podacima učenici povuku iz e-Matice. Prilikom povlačenja iz e-Matice potrebno je provjeriti popis prije konačnog povlačenja. Ukoliko razrednik slučajno nema učenika na popisu treba se javiti administratoru koji će učenika dodati u školu u e-Matici i onda će ga razrednik moći povući u svoj razred. 

Na koji se način mogu povući učenici iz e-Matice pogledajte u video demonstraciji.

CARNet Logo

Unos predmeta i nastavnika

Da bi dodao predmet odabranom razrednom odjeljenju, razrednik treba u desnom izborniku odabrati Administracija predmeta i nakon toga Dodaj predmet kako je opisano na Slici 46.

 dodavanje predmeta u razred

Slika 46 - Dodavanje predmeta u razred

Ukoliko se dodaje predmet kojeg nema u e-Matici, ponudit će se opcija Matični predmet, kojom je taj predmet moguće postaviti kao podpredmet. Podpredmeti zajedno tvore zaključnu ocjenu za glavni predmet.

 

Nakon što je unio predmet, u tablici ga treba pronaći i označiti klikom. Tada će na vrhu stranice dobiti još jedan izbornik iz kojega je potrebno odabrati Dodaj nastavnika (postoje još i opcije Uredi za promjenu podataka o predmetu, Obriši za uklanjanje označenog nastavnog predmeta i Gore/Dolje za pomicanje nastavnog predmeta unutar popisa u Imeniku).

dodavanje nastavnika odabranom predmetu

Slika 47 - Dodavanje nastavnika odabranom predmetu

Iz prozorčića koji se tada otvori u padajućim izbornicima razrednik treba odabrati profesora koji predmet predaje (ukoliko profesor nije na popisu administrator ga mora dodati u e-Dnevnik), datum od kojeg predaje tom razredu (početak školske godine ili drugi datum ako se radi o zamjeni).

Ukoliko se radi o zamjeni, iz padajućeg izbornika se odabere DA i tada će sustav tu osobu prepoznati kao zamjenu i ispisivati ju u tablicama.

Ako je kojim slučajem potrebno editirati podatke za postojeće nastavnike, dovoljno je kliknuti na kvadratić s njegovim imenom i iz izbornika koji se tada spusti odabrati Uredi te na isti način promijeniti prije unesene podatke (slika 49).

Svi važni podaci se odabiru iz padajućih izbornika što znači da razrednik samo bira ono što je administrator postavio (npr. nastavnika koji predaje određeni predmet) i ako razredniku nije ponuđena opcija koju želi odabrati, treba se obratiti administratoru škole koji će onda unijeti ispravne podatke.

Unos nastavnika

Slika 48 - Unos podataka nastavniku

Uredivanje nastavnika

Slika 49 - Promjena podataka o nastavniku

Pogledajte video demonstarcju "Dodavanje predmeta razredu": 

CARNet Logo

Izborni predmeti

Kod dijela o unosu predmeta u imenik, važno je naglasiti da se uneseni predmet prikazuje kod svih učenika nekog razreda pa je potrebno, ukoliko se radi o izbornom predmetu (npr. etici), izbrisati taj predmet svim učenicima koji ga ne pohađaju (mnogo je jednostavnije izbrisati taj predmet kod nekoliko učenika nego dodavati sve predmete pojedinačno svim učenicima). To se može napraviti na sljedeći način i ne iziskuje tako puno vremena. Dakle, u administratorskom sučelju se nakon unosa tog predmeta ode na učenika koji neće pohađati taj predmet i iz gornje izborne trake se odaberu Predmeti. U tablici s popisom predmeta vezanih uz tog učenika potrebno je pronaći taj izborni predmet i odabrati Ukloni i predmet će biti uklonjen.

Za sljedećeg se učenika razrednik može vratiti na početnu stranicu odabirom Administracija predmeta iz Izbornika (ako ih je manje) ili ga odabrati „listajući“ pomoću strelica koje se nalaze uz ime učenika (slika 52).

Uklanjanje predmeta

Slika 50 - Uklanjanje izbornog predmeta 

Predmeti se vežu za pojedinog učenika ili cijelo razredno odjeljenje.

Pojedinom učeniku se predmet može obrisati ili postaviti kao neaktivan opcijom Promijeni status (ako je tijekom polugodišta zamjenio predmete, npr. engleski s njemačkim) kojom se onemogućava unos ocjena i izostanaka za taj neaktivni predmet.

Ukoliko razrednik naknadno doda jednog učenika u razred, njemu će aplikacija automatski dodijeliti sve predmete tog odjeljenja pa treba voditi računa o izbornim predmetima koje možda treba ukloniti.

CARNet Logo

Pojedinačno uređivanje podataka

Kada razrednik unese sve podatke o predmetima i nastavnicima koji te predmete predaju treba urediti i stranice vezane uz svakog učenika. Odabirom pojedinog učenika iz izbornika razrednik u gornjem dijelu stranice dobiva izbornu traku iz koje odabere stavku koju želi editirati (ulaskom u bilo koju od stavki, cijeli izbornik za uređivanje podataka je uvijek dostupan pa se ne treba vraćati na ovu početnu stranicu).

pojedinačno uređivanje podataka

Slika 51 - Pojedinačno uređivanje podataka 

Osobni podaci – Iz prikaza na Slici 52 vidljivo je koji su sve unosi mogući kod osobnih podataka. Nakon što se podaci unesu, klikom na Spremi, pohranjuju se i vežu uz odabranog učenika. Ukoliko se učenici povlače iz e-Matce, svi će se osnovni podaci povući zajedno s njima pa razrednik može dodati samo još neke dodatne podatke

Ako nastavnik želi podatke unositi na način da prvo svim učenicima unese osobne podatke, pa nakon toga Pedagoške mjere, Vladanje, itd. (vidi gornji izbornik na slici), dovoljno je da klikne na strelicu uz ime učenika i otvorit će mu se profil sljedećeg, odnosno prethodnog učenika u tom razrednom odjeljenju.

Redni broj razrednici sami upisuju radi naknadnih upisa učenika. Učenici kojima on nije dodijeljen u Imeniku će biti složeni abecednim redom.

Osobni podaci

Slika 52 - Pojedinačno uređivanje podataka

Pedagoške mjere – Da bi se unijele pedagoške mjere nekom učeniku u administratorskom sučelju treba odabrati tog učenika i Pedagoške mjere te unijeti potrebne podatke (slika 53).

Unos pedagoske mjere

Slika 53 - Unos pedagoške mjere

 

CARNet Logo

Pojedinačno uređivanje podataka drugi dio

Predmeti –  Dodavanje i uklanjanje pojedinih predmeta je sljedeća stavka koja je moguća kod pojedinačnog editiranja podataka za učenike, a radi se na već opisani način (slika 50).

E-mail kontakt je opcija koja roditelju nudi mogućnost da nakon izostanka djeteta s nastave sljedeći dan u 9 sati ujutro primi obavijest o izostanku na e-mail adresu koju je dostavio razredniku. Poruka sadrži redni broj sata i predmeta iz kojeg je učenik izostao te zamolbu roditelju da se javi razredniku radi dogovaranja termina za informativne razgovore. Razrednik podatke unosi odabirom dugmeta Uredi iz izborne trake. Ukoliko roditelj ne želi primati automatske obavijesti, već npr. osobnu obavijest razrednika, tada je potrebno kod Automatske obavijesti odabrati opciju NE. Kako bi roditelj mogao pristupiti e-Dnevniku za roditelje potrebno je unijeti OIB od roditelja i potrebno je odabrati opciju DA za Pristup e-Dnevniku za roditelje.

Unos kontakta

Slika 54 - Unos kontakta

Aplikacija sama generira obavijesti na temelju unesenog izostanka u Dnevniku rada i razrednik osim unosa kontakt podatka na ovo mjesto, nema s njom nikakve veze.

Vladanje – Nakon što razrednik odabere Vladanje iz izborne trake i unese podatke i opaske, podaci se vežu uz učenika i mogu se vidjeti u imeniku i raznim izvještajima koji su potrebni nastavnom i pedagoškom osoblju. 

unos podataka o vladanju

Slika 55 - Unos vladanja

Grupni unos – u samom imeniku kada razrednik otvori učenika, odabere predmet i klikne na gumb Prikaži izbornik dobit će i dodatnu opciju Višestruki unos (slika 56). Pomoću te opcije razredniku je omogućen unos ocjena za odabranog učenika (slika 57).

Opcija visestruki unos

Slika 56 - Opcija Višestruki unos

Unos putem izbornika visestruki unos

Slika 57 - Unos ocjene za odabranog učenika

CARNet Logo