Print bookPrint book

Zapisnici

.

Site: Nacionalni portal za učenje na daljinu "Nikola Tesla"
Course: e-Dnevnik za nastavnike i učenike
Book: Zapisnici
Printed by: Guest user
Date: Wednesday, 6 July 2022, 5:55 AM

Zapisnici

Ovaj dio aplikacije e-Dnevnik namijenjen je vođenju zapisnika i pregledu podataka o učenicima za kojima se pokazala najveća potreba u praktičnoj nastavi.

Zapisnike mogu unositi i uređivati razrednici pa je tako ovo poglavlje prvenstveno namijenjeno njima.

Cjeline koje se odnose na unos zapisnika od strane razrednika su:

 • Zapisnici,
 • Nazočnost roditeljskim sastancima i pojedinačnim razgovorima
 • Bilješke o pregledu razredne knjige.
 • Podaci o suradnji s roditeljima
 • Podaci o radu razrednog vijeća
 • Podaci o ostvarivanju plana razrednog odjela
 • Prehrana
 • Zdravstvena i socijalna zaštita učenika
 • Kulturna i društvena djelatnost

Neke zapisnike aplikacija sama generira tako da u obliku gotovih tablica prikazuje podatke, a ti se podaci mogu eksportirati u Excel tablice. Dio ovih zapisnika/tablica koje može uređivati razrednik su:

 • Podaci o broju učenika u razrednom odjelu tijekom školske godine
 • Podaci o broju učenika u razrednom odjelu prema obrazovnim programima i uspjehu iz prethodnog razreda
 • Podaci o broju učenika prema programu i učenju stranih jezika.

Zapisnici/tablice koje aplikacija sama generira bez opcije uređivanja od strane razrednika su:

 • Podaci o broju održanih sati i broju negativnih ocjena prema nastavnim predmetima
 • Podaci o uspjehu i vladanju (učenika s prolaznim ocjenama)
 • Ostali podaci.

Predmetni nastavnici mogu vidjeti zapisnike za razredno odjeljenje kojem predaju, bez mogućnosti unosa i uređivanja zapisnika i tablica s podacima.

Napomena

Podaci o suradnji s roditeljima, Podaci o radu razrednog vijeća, Podaci o ostvarivanju plana razrednog odjela, Prehrana, Zdravstvena i socijalna zaštita učenika i Kulturna i društvena djelatnost su dostupni samo u osnovnim školama.

Zapisnici, Nazočnost roditeljskim sastancima i pojedinačnim razgovorima i Bilješke o pregledu razrednje knjige su dostupni osnovnim i srednjim školama.

Ostali zapisnici su dostupni samo srednjim školama.

CARNet Logo

Zapisnici koje unose razrednici

Odabirom prve cjeline Zapisnici razrednik može unijeti tekstualni zapis za kojeg iz padajućeg izbornika odabere vrstu  te dalje proizvoljno unosi podatke kao što je prikazano na slici:

Unos zapisnika

Slika 66 - Unos novog zapisnika

Nakon unosa, zapisnici se mogu pregledavati i mijenjati, a mogu ih vidjeti svi nastavnici koji predaju tom razrednom odjeljenju.

Nazočnost roditeljskim sastancima i pojedinačnim razgovorima 

U ovom zapisniku se odabirom opcije Novi roditeljski sastanak prvo izabere datum roditeljskog sastanka. U tablici se tada stvori zapis datuma za sve učenike (pored svakog učenika je za taj datum stvorena oznaka „crvenim minusom“). Za učenike čiji su roditelji prisustvovali sastanku razrednik će jednim klikom minus pretvoriti u plus (zelene boje) što će poslije olakšati vođenje evidencije o dolascima roditelja:

nazocnost

Slika 67 - Nazočnost roditeljskim sastancima i pojedinačnim razgovorima

Ako se radi o pojedinačnim razgovorima (informacijama), razrednik će klikom na polje Datum pojedinačnih razgovora za učenika čiji je roditelj bio na razgovoru otvoriti prozor za unos datuma i napomene o obavljenom pojedinačnom razgovoru:

evidentiranje pojedinačnog razgovora

Slika 68 - Unos pojedinačnog razgovora

Pogledajte video zapis u kojem je prikazan način unosa zapisnika (u ovom slučaju roditeljski sastanak) i način evidentiranja nazočnosti roditeljskom sastanku i pojedinačnom razgovoru:

Bilješke o pregledu razredne knjige - kod ovog zapisnika uz datum se unosi i napomena koja će poslije biti vidljiva u tablici.

Prehrana

Odabirom cjeline Prehrana, razrednik može evidentirati koji učenici i u kojem mjesecu imaju obrok i ručak u školi. Klikom na "?" pokraj svakog učenika bit će moguće označiti ručak i obrok svakom učeniku pojedinačno za svaki mjesec tijekom školske godine.

Prehrana

Slika 69 - Prehrana

Zdravstvena i socijalna zaštita učenika

Zapisnik Zdravstvena i socijalna zaštita učenika služi za evidenciju podataka o zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti učenika. Klikom na odgovarajuće područje rada moguće je unijeti sadržaj rada nositelja i vrijeme ostvarivanja.

Zdravstvena i socijalna zastita ucenika

Slika 70 - Zdravstvena i socijalna zaštita učenika

Kulturna i društvena djelatnost

U ovoj cjelini moguće je evidentirati podatke o kulturnoj i društvenoj djelatnosti u školi. Klikom na vrstu pojavit će se izbornik iz koje trebate odabrati "Unesi" za unos novog zapisa.

Kulturna i drustvena djelatnost

Slika 71 - Kulturna i društvena djelatnost

CARNet Logo

Zapisnici koje aplikacija generira, a razrednici ih uređuju

Zapisnici koje aplikacija sama generira i prikazuje u obliku tablica čije podatke razrednici mogu uređivati su sljedeći:

Podaci o broju učenika u razrednom odjelu tijekom školske godine

Tablica 1

Slika 72 - Podaci o broju učenika u razrednom odjelu tijekom školske godine

Podaci o broju učenika u razrednom odjelu prema obrazovnim programima i uspjehu iz prethodnog razreda

Tablica 2

Slika 73 - Podaci o broju učenika u razrednom odjelu prema obrazovnim programima i uspjehu iz prethodnog razreda

Podaci o broju učenika prema programu i učenju stranih jezika

Tablica 3

Slika 74 - Podaci o broju učenika prema programu i učenju stranih jezika

Kod uređivanja ovih tablica, podaci se unose odabirom opcije Izmjeni, Dodaj ili Uredi u gornjem lijevom kutu, nakon čega se razredniku otvara prozor u koji unosi potrebne podatke ili izmjene, a koji će nakon odabira opcije Spremi biti prikazani u tablici:

Uređivanje i unos podataka u tablicu

Slika 75 - Unos podataka o broju učenika u razrednom odjelu tijekom školske godine

Podatke čije uređivanje u tablici nije omogućeno, aplikacija sama povlači i obrađuje iz prijašnjih unosa kao što su ocjene, izostanci, pedagoške mjere i dr.

CARNet Logo

Zapisnici koje aplikacija generira bez mogućnosti uređivanja

Ovo su tablice koje omogućuju pregled podataka bez mogućnosti uređivanja od strane razrednika:

Podaci o broju održanih nastavnih sati i broju negativnih ocjena prema nastavnim predmetima

Tablica 4

Slika 76 - Podaci o broju održanih sati i broju negativnih ocjena prema nastavnim predmetima

Podaci o uspjehu i vladanju (učenika s prolaznim ocjenama)

Podaci o uspjehu i vladanju ucenika s prolaznim ocjenama

Slika 77 - Podaci o uspjehu i vladanju (učenika s prolaznim ocjenama)

Ostali podaci

Tablica 6

Slika 78 - Ostali podaci

CARNet Logo

Razredna knjiga zaključena

Po završetku školske godine, nakon sjednica i popravnih ispita razrednu knjigu je potrebno zaključati kako bi se onemogućili dodatni unosi i eventualna zloupotreba.

Razrednu knjigu zaključati može razrednik ili ravnatelj tako da odabere datum zaključenja i zatim klikne Zaključaj. Ukoliko i nakon upozorenja koje dobije odabere opciju OK, naknadni unosi i promjene u razrednoj knjizi više neće biti mogući.

zaključivanje razredne knjige

Slika 79 - Zaključavanje razredne knjige

CARNet Logo