Print this chapterPrint this chapter

Zapisnici

Zapisnici koje unose razrednici

Odabirom prve cjeline Zapisnici razrednik može unijeti tekstualni zapis za kojeg iz padajućeg izbornika odabere vrstu  te dalje proizvoljno unosi podatke kao što je prikazano na slici:

Unos zapisnika

Slika 66 - Unos novog zapisnika

Nakon unosa, zapisnici se mogu pregledavati i mijenjati, a mogu ih vidjeti svi nastavnici koji predaju tom razrednom odjeljenju.

Nazočnost roditeljskim sastancima i pojedinačnim razgovorima 

U ovom zapisniku se odabirom opcije Novi roditeljski sastanak prvo izabere datum roditeljskog sastanka. U tablici se tada stvori zapis datuma za sve učenike (pored svakog učenika je za taj datum stvorena oznaka „crvenim minusom“). Za učenike čiji su roditelji prisustvovali sastanku razrednik će jednim klikom minus pretvoriti u plus (zelene boje) što će poslije olakšati vođenje evidencije o dolascima roditelja:

nazocnost

Slika 67 - Nazočnost roditeljskim sastancima i pojedinačnim razgovorima

Ako se radi o pojedinačnim razgovorima (informacijama), razrednik će klikom na polje Datum pojedinačnih razgovora za učenika čiji je roditelj bio na razgovoru otvoriti prozor za unos datuma i napomene o obavljenom pojedinačnom razgovoru:

evidentiranje pojedinačnog razgovora

Slika 68 - Unos pojedinačnog razgovora

Pogledajte video zapis u kojem je prikazan način unosa zapisnika (u ovom slučaju roditeljski sastanak) i način evidentiranja nazočnosti roditeljskom sastanku i pojedinačnom razgovoru:

Bilješke o pregledu razredne knjige - kod ovog zapisnika uz datum se unosi i napomena koja će poslije biti vidljiva u tablici.

Prehrana

Odabirom cjeline Prehrana, razrednik može evidentirati koji učenici i u kojem mjesecu imaju obrok i ručak u školi. Klikom na "?" pokraj svakog učenika bit će moguće označiti ručak i obrok svakom učeniku pojedinačno za svaki mjesec tijekom školske godine.

Prehrana

Slika 69 - Prehrana

Zdravstvena i socijalna zaštita učenika

Zapisnik Zdravstvena i socijalna zaštita učenika služi za evidenciju podataka o zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti učenika. Klikom na odgovarajuće područje rada moguće je unijeti sadržaj rada nositelja i vrijeme ostvarivanja.

Zdravstvena i socijalna zastita ucenika

Slika 70 - Zdravstvena i socijalna zaštita učenika

Kulturna i društvena djelatnost

U ovoj cjelini moguće je evidentirati podatke o kulturnoj i društvenoj djelatnosti u školi. Klikom na vrstu pojavit će se izbornik iz koje trebate odabrati "Unesi" za unos novog zapisa.

Kulturna i drustvena djelatnost

Slika 71 - Kulturna i društvena djelatnost

CARNet Logo