Print bookPrint book

1.3.5. Jednostavni objekti

Točka, linija, pravokutnik, kružnica

Site: Nacionalni portal za učenje na daljinu "Nikola Tesla"
Course: Tehničko crtanje pomoću računala - Igre u Moodle-u
Book: 1.3.5. Jednostavni objekti
Printed by: Guest user
Date: Wednesday, 22 March 2023, 7:45 AM

1. Jednostavni objekti

1.1. Točka - POINT

Pozivanje naredbe za crtanje jedne točke:
 1. pozivanje izbornika: Draw -> Point -> Single Point
 2. unosu redak naredbe: POINT (ili samo PO)
Pozivanje naredbe za crtanje više točkaka:
 1. pozivanje izbornika: Draw -> Point -> Muliple Point
 2. alatna traka Draw: point

1.2. Linija - LINE

Liniju crtamo označavanjem početne i završne točke (klik mišem, unos udaljenosti ili koordinate)

Pozivanje naredbe:
 1. izbornik Draw -> Line
 2. redak naredbe: LINE (ili samo L)
 3. alatna traka Draw: line

Opcije naredbe:
 • UNDO (U) - poništavanje zadnje nacrtanog segmenta naredbe
 • CLOSE (C) - spaja posljednje nacrtanu točku sa početnom

1.3. Kružnica - CIRCLE

Kružnicu je moguće napraviti sa 2 klika mišem. Prvi će klik odrediti središte kružnice a drugi njen polumjer.

Pozivanje naredbe:
 1. izbornik Draw -> Circle -> Center,Radis
 2. redak naredbe: CIRCLE (ili samo C)
 3. alatna traka Draw: circle


1.4. Pravokutnik

Pozivanje naredbe:

 1. izbornik Draw -> Rectangle
 2. redak naredbe: RECTANGLE (ili samo REC)
 3. alatna traka Draw: rectangle

Postupak: označavanje dva dijagonalna vrha pravokutnika.