Print this chapterPrint this chapter

1.3.5. Jednostavni objekti

1. Jednostavni objekti

1.3. Kružnica - CIRCLE

Kružnicu je moguće napraviti sa 2 klika mišem. Prvi će klik odrediti središte kružnice a drugi njen polumjer.

Pozivanje naredbe:
  1. izbornik Draw -> Circle -> Center,Radis
  2. redak naredbe: CIRCLE (ili samo C)
  3. alatna traka Draw: circle