Print bookPrint book

Kreiranje tečaja - otvaranje i postavke

Kreiranje tečaja - otvaranje i postavke

Site: Nacionalni portal za učenje na daljinu "Nikola Tesla"
Course: Moodle MOOC
Book: Kreiranje tečaja - otvaranje i postavke
Printed by: Guest user
Date: Wednesday, 6 July 2022, 5:52 AM

Osnovne postavke tečaja

Nakon što ste otvorili svoj tečaj te se upoznali s njegovim sučeljem, možete započeti s njegovom izradom.

Prije nego započnete s unosom lekcija i drugih sadržaja u tečaj, potrebno je odrediti osnovne postavke tečaja. Definiranjem postavki tečaja omogućujete izvođenje i prikaz tečaja u skladu sa zamišljenim scenarijem.

Valja napomenuti da će se promjene vrijednosti pojedinih parametara unutar postavki tečaja odraziti na cjelokupan tečaj. Promjene u postavkama tečaja možete izvršiti u bilo kojem trenutku izrade tečaja.

Pokaži transkript

U bloku Postavke odaberite link Uredi postavke. Unutar otvorenog obrasca definirate postavke tečaja. Da bi sve postavke tečaja bile vidljive odaberite link Proširi sve.
U općem dijelu obrasca pod nazivom Općenito, nalaze se postavke u kojima se definira Puno ime tečaja, Kratica tečaja, Vidljivost, datum početka tečaja, te njegov Sažetak .
Polja označena crvenom zvjezdicom te su obavezna za upis.
Kategoriju tečaja određuje administrator sustava već pri otvaranju tečaja te ju nije potrebno ponovno odabrati iz padajućeg izbornika.
Postavka Vidljivo određuje da li će tečaj biti vidljiv polaznicima na popisu njihovih tečajeva.
U postavci Kolegij počinje definirajte datum početka tečaja.
Polje Sažetak tečaja predviđeno je za upis kratkog opisa vašeg tečaja. Opis tečaja je vidljiv na stranici Svi kolegiji.

Nakon odabira željenog oblika tečaja u nastavku postavki potrebno je i definirati broj tjedana/blokova koji su potrebni za izradu tečaja.

U dijelu Izgled nalazi se opcija za odabir teme tečaja - Obavezna uporaba teme. Ukoliko nije odabrana niti jedna od ponuđenih tema (Ne prisiljavaj) sustav će dodijeliti osnovnu temu bijele boje. Odabirom bilo koje teme iz padajućeg izbornika tečaj mijenja izgled.

U dijelu Datoteke i Prijenos datoteka određuje se mogućnost i maksimalna veličina datoteka koje se mogu učitatati u tečaj.

U postavkama tečaja je moguće aktivirati praćenje dovršenosti. Ta nova mogućnost u alatu Moodle omogućuje nastavniku uvjetovanje rada na nekoj aktivnosti temeljem dovršenosti rada na prethodnim aktivnostima. Mogućnost se uključuje u postavkama svake aktivnosti, ali prethodno je u postavkama samog tečaja potrebno omogućiti praćenje dovršenosti.

Ako je u bloku Postavke > Korisnici > Načini upisa u tečaj dodana metoda pristupa gosta na tečaj u postavkama se automatski pojavljuje mogućnost podešavanja ovog načina upisa.

Pri odabiru željenih postavki potrebno je na dnu stranice kliknuti na gumb Pohrani promjene.

Sakrij transkript

Oblik tečaja

Vrlo je važno definirati na koji način, odnosno u kojem obliku svoj tečaj želite prikazati polaznicima. U Moodle sustavu osnovni oblici tečaja su: tematski, tjedni, socijalni i SCORM oblik, a administrator sustava po potrebi može implementirati i dodatne oblike.

Izgled i karakteristike osnovnih oblika tečaja u Moodle sustavu pogledajte u slijedećem videozapisu:

Pokaži transkript

Oblik tečaja nastavnik definira unutar osnovnih postavki tečaja odabirom linka Uredi postavke u bloku Postavke.

Tjedni oblik se koristi za prikaz tečaja koji će biti podijeljen po tjednima.

Početak tečaja definirali ste unošenjem datuma početka tečaja. Prema unesenom datumu sustav postavlja prvi i ostale tjedne te ih automatski pridružuje cjelinama.  Za ovakav oblik potrebno je još definirat trajanje tečaja unošenjem broja tjedana. Pohranjivanjem promjena dobili smo tečaj sa željenim brojem tjedana.

Odabirom tematskog oblika tečaj će biti podijeljen u cjeline prema temama. Broj cjelina, tj. tema definira se unutar postavki.

U Postavkama također možemo definirati kako će se teme prikazivati. Ukoliko odaberemo opciju "Prikaz samo jedne sekcije na stranici" i pohranimo promjene, nazivi tema na naslovnici tečaja će biti poveznice. Odabirom željene teme, sadržaj teme se otvara u zasebnoj stranici s mogućnošću navigacije na prethodnu ili sljedeću temu.

Nazive tema možemo sami definirati odabirom ikone "Promijeni sažetak" ispod naziva teme. U otvorenom dijalogu potrebno je isključiti opciju "Koristi zadano ime sekcije", te unijeti novi naslov teme. Možemo unijeti i kratki sažetak teme koji će biti prikazan na naslovnci. Pohranjivanjem promjena promijenili smo naziv teme.

Socijalni oblik se koristi za tečajeve koji su zamišljeni kao jedna ili više diskusija (foruma). Odabirom ovog oblika tečaj se prikazuje kao forum unutar kojega dodajemo nove rasprave.

SCORM oblik je tehnologija koja omogućava prijenos postojećeg tečaja iz nekog drugog alata za učenje na daljinu u Moodle sustav.  Dovoljno je cjelokupan sadržaj napravljen u nekom drugom sustavu u .zip datoteci učitati s lokalnog računala  u Moodle.

Sakrij transkript