Print bookPrint book

Blokovi

Blokovi u Moodleu

Site: Nacionalni portal za učenje na daljinu "Nikola Tesla"
Course: Moodle MOOC
Book: Blokovi
Printed by: Guest user
Date: Wednesday, 27 January 2021, 12:27 PM

O blokovima u tečaju

Neizostavan dio korisničkog sučelja čine blokovi. Blokovi obogaćuju nastavni sadržaj te čine tečaj zanimljivijim i dinamičnijim. Nalaze se s lijeve i desne strane središnjeg stupca ali mogu biti postavljeni i u središnjem stupcu, ovisno o temi koju ste odabrali u postavkama tečaja. Blokovi su odvojeni zaglavljima u boji, što također ovisi o odabranoj temi tečaja, i prepoznatljivi su po nazivu.

Tečaj po otvaranju već sadrži unaprijed definirane blokove ( npr. Navigacija, Postavke, Poruke, Kalendar, Korisnici online i dr.) a na vama je da obzirom na njihove funkcionalnosti procijenite koji ćete od blokova uvrstiti u vaš tečaj. Predavač ima ovlasti uređivanja  svih blokova osim onih koji su unaprijed definirani na razini sustava (Navigacija, Postavke).

U videozapisu pogledajte kako dodati i organizirati blokove u  vaš tečaj:

 

Pokaži transkript

Postavljanje dodatnih blokova u tečaj izvodi se pomoću bloka koji nosi naziv Dodaj blok, a pristupate mu se kroz nastavničko sučelje, odabirom gumba Omogući izmjene. Blok se pojavljuje kao posljednji u nizu blokova lijeve ili desne kolone. Klikom na padajući izbornik možete odabrati vrstu bloka. Nakon dodavanja u tečaj, blok se više ne nalazi na popisu, odnosno u slučaju brisanja vraća na popis dostupnih blokova.

U zaglavlju svakog bloka nalazi se njegov naziv, a ako su omogućene izmjene, vidljive su i ikone za uređivanje postavki, brisanje bloka, skrivanje bloka te administraciju uloga.

Klikom na ikonu za konfiguraciju otvara se sučelje za podešavanje postavki.

U dijelu pod nazivom Gdje se pojavljuje blok definiramo položaj bloka na stranicama unutar tečaja:

  • Originalna lokacija bloka - informacija o mjestu kreiranja bloka.
  • Ograniči na ove vrste stranica - Sve stranice, Bilo koja stranica na kolegiju, Bilo koja naslovnica kolegija. Predavači bi trebali koristiti samo mogućnost prikaza bloka na svim stranicama tečaja s obzirom da se ostale dvije mogućnosti odnose na postavke bloka na razini sustava.
  • Zadana regija - Lijevo ili desno (lijevi ili desni stupac).
  • Zadana težina – položaj bloka unutar stupca, pri čemu -10 označava prvo mjesto dok 10 označava posljednje mjesto u stupcu.

Postavke unutar skupine Na ovoj stranici određuju karakteristike bloka za trenutnu stranicu na kojoj se nalazite. Položaj bloka na ovaj način možete prilagoditi posebno za stranicu foruma, testa ili neke druge aktivnosti na kojoj se pojavljuje blok. Pri tome se definira vidljivost bloka na stranici, stupac u kojem se pojavljuje blok, te težina unutar odabranog stupca. Ovisno o kojoj se aktivnosti radi postavke bloka mogu biti različite.

Svaki blok se može prebaciti u Dok ako to omogućava Tema odabrana u postavkama. Prebacivanjem u Dok blok se sa stranice tečaja pozicionira u pomoćnu traku sa strane ekrana.

U traci je vidljiv naziv bloka a na stranicu ga možete vratiti pozicioniranjem miša na naslov bloka te odabirom ikone za micanje iz doka.

Sakrij transkript

HTML blok

Za razliku od već definiranih blokova koje možete odabrati iz padajućeg izbornika, Moodle nudi i mogućnost kreiranja potpuno nove vrste bloka- HTML blok. U tom slučaju sami definirate naziv i sadržaj bloka.

Kako implementirati HTML blok u tečaj, pogledajte u slijedećem videozapisu:

 

Pokaži transkript

Nakon što ste omogućili izmjene, na dnu lijevog stupca unutar bloka "dodaj blok" odaberite opciju "Dodaj...". Ovu vrstu vrstu bloka kreirate odabirom HTML iz padajućeg izbornika.

Novi blok ima naziv novi HTML blok i potrebno ga je preimenovati i urediti.

Naslov i sadržaj bloka određuje predavač. odabirom ikone Konfiguracija.

Pomoću HTML editora u blok se mogu dodati različiti sadržaji, naprimjer poveznice na vanjske stranice .

Osim naziva i sadržaja, ovdje definirate i poziciju bloka u tečaju.

Za razliku od drugih vrsta blokova predavač može dodati neograničen broj HTML blokova u tečaj. Stoga se ova vrsta bloka nakon dodavanja u tečaj neće nestajti s popisa blokova.

Sakrij transkript

 

Kalendar

Kalendar polazniku pomaže pri praćenju tempa rada i pridržavanju zadanih rokova u online tečaju. U njemu je navedeno vrijeme predviđeno za početak i završetak cjelokupnog tečaja kao i pojedinih nastavnih aktivnosti unutar tečaja.

Unosi u kalendar mogu biti automatski ili ručni. Automatski unos se definira unutar postavki pojedinih aktivnosti tečaja (testova, zadaća, foruma...).Tako se prikaz početnog i završnog datuma svakog testa ili foruma automatski prikazuje u kalendaru jednako kao i krajnji rok za predaju zadaće. Ako u postavkama aktivnosti nisu podešeni datumi, kalendar ih neće prikazati.

Vrste događaja u kalendaru mogu bti:

  • Globalni događaji - događaji koji se odnose na cijeli sustav i sve korisnike, unosi ih administrator sustava
  • Događaji unutar kolegija - događaji koji se odnose na kolegij i sve polaznike kolegija, a može ih unijeti predavač
  • Grupni događaji - obavijesti namijenjene grupama polaznika kreiranih na kolegiju koje unosi predavač
  • Korisnička događanja - privatni unosi polaznika tečaja (podsjetnici, planovi, bilješke). Događaje unosi svaki polaznik za sebe.


Pokaži transkript

U "Omogući izmjene" modu potrebno je izabrati "Dodaj blok", te s prikazanog popisa blokova odabrati "Kalendar".

Odabirom naslova mjeseca ili događaja kalendar se prikazuje preko cijelog zaslona.

Osnovni prikaz kalendara obuhvaća tri mjeseca, dok detaljan prikaz obuhvaća događaje trenutnog mjeseca.

Za ručni unos događaja odaberite opciju Novi događaj u gornjem desnom uglu prozora.

U prozor za unos novog događaja upišite naziv događaja, opis, datum početka, trajanje te ponavljanje, ukoliko će ga biti.

Odabirom "Pohrani promjene", događaj je prikazan u kalendaru. Unešeni događaj možete naknadno izmijeniti ili izbrisati.

Odabirom gumba Postavke možete promijeniti postavke kalendara: oblik prikaza vremena (12 ili 24), odrediti koji će dan u tjednu biti prvi prikazan, najveći broj budućih događaja, vremenski period prikaza budućih događanja te filter.

Sakrij transkript

 

Rječnik

Alat Rječnik sadrži abecedni popis ključnih pojmova navedenih u sadržaju lekcija tečaja te kratke definicije pojmova ograničene na stručne izraze spomenute u tečaju. Značenje ključnih pojmova u tečaj može unijeti sam autor odnosno predavač, no pojmove i njihova značenja u rječnik mogu unositi i sami polaznici. To je najveća prednost alata Rječnik jer pomoću njega možete osmisliti kolaborativne načine rada u grupi polaznika te na taj način potaknuti polaznike da još aktivnije sudjeluju u obrazovnom procesu. (npr. svakom polazniku možete dodijeliti zadatak da unese jedan ključni pojam u rječnik i njegovo pojašnjenje kao i da komentira već postojeće unesene pojmove.)


 

Pokaži transkript

Želite li izraditi Rječnik , nakon što ste omogućili izmjene odaberite ga iz popisa aktivnosti i resursa u željenoj cjelini.

U dijelu općih postavki upišite ime rječnika i opis, a potom odredite druge postavke. Pažnju posebno usmjerite na opciju Vrsta rječnika s obzirom na to da u tečaju može postojati samo jedan središnji, a neograničeni broj sekundarnih rječnika.

Središnji rječnik može uređivati samo predavač, dok sekundarni dopuštaju unose i komentare polaznika.

Ovisno o Obliku prikaza pojmovi u rječniku bit će prikazani s više ili manje popratnih informacija, primjerice: ime i prezime autora ili datum zadnje izmjene.

Za nove pojmove u rječniku koje su kreirali polaznici, u postavkama rječnika možete odabrati automatsku potvrdu i objavu u rječniku odabirom Uvijek automatski potvrdi pojam. Ako ne želite objavu bez provjere, u opciji Oblik prikaza prilikom odobrenja definirajte način prikaza pojmova prilikom odobrenja. Predavač primjerice može odabrati prikaz uz navođenje autora kako bi vidio podatke o autoru i tek onda objavio pojam.

Mogućnost automatskog postavljanja poveznice omogućit će poveznicu rječnika na sadržaj. Svi pojmovi obuhvaćeni rječnikom bit će označeni, a njihova definicija lako dostupna.

Opcija vidljivosti omogućit će skrivanje rječnika do trenutka kada ga želite objaviti.

Nakon kreiranja rječnika, odabirom Dodajte novi pojam unosite pojmove i pripadajuće definicije u vaš rječnik .

Unešene pojmove možete pregledavati po abecedi, kategorijama, datumu kreiranja te autorima.

Sakrij transkript