Print bookPrint book

Izrada sadržaja

Aktivnosti i resursi tečaja

Site: Nacionalni portal za učenje na daljinu "Nikola Tesla"
Course: Moodle dizajner
Book: Izrada sadržaja
Printed by: Guest user
Date: Friday, 20 May 2022, 6:23 PM

O aktivnostima i resursima

U središnjem dijelu sučelja tečaja nalaze se aktivnosi i resursi koji su grupirani u teme ili vremenske odjeljke (ovisno o obliku tečaja koji se definira u Postavkama).

Resursi su statični nastavni sadržaji poput teksta, već postojećih datoteka različitih formata, web stranica, knjiga, natpisa ili linkova, dok aktivnosti podrazumjevaju interaktivne dijelove tečaja poput testova, foruma, chata i sl.

Resurse i aktivnosti u tečaj može dodati predavač unutar Omogući izmjene moda. U  tom slučaju se na kraju svake nastavne cijeline (teme ili tjedna), nalazi opcija Dodaj aktivnost ili resurs. U ovoj cijelini možete pogledati kako dodati različite resurse u svoj tečaj: datoteke, web stranice, poveznice, natpise, knjige i multimediju (video i slike).

Datoteke

U svoj tečaj možete učitati prethodno pripremljene nastavne materijale u digitalnom obliku (datoteke), te ih po potrebi promijeniti, premjestiti, brisati ili spremiti na svoje računalo. Datoteke mogu biti u različitim formatima (.doc, .pdf, .ppt, .jpg, .html....), a može ih  dodati predavač  unutar  odabrane nastavne cijeline (teme ili tjedna) kao resurs u Omogući izmjene modu.

Kako učitati datoteke i definirati postavke, pogledajte u videozapisu:

Pokaži transkript

Datoteke se u sadržaj tečaja mogu dodati odabirom Dodajte aktivnost ili resurs -> Datoteka

Na početku imenujemo datoteku i unesemo opis koji može i ne mora biti prikazan na naslovnici tečaja.

U prozoru za dodavanje datoteka nalazi se nekoliko mogućnosti. Odabirom mogućnosti Dodajte.. omogućeno je dodavanje datoteka u sustav kroz sistem repozitorija. Moodle koristi poseban sustav za Odabir datoteke (eng. File picker) koji omogućava upravljanje datotekama.

Osim dodavanja datoteke preko Odabira datoteke omogućeno je i "povlačenje" datoteke spremljene lokalno na računalu ili repozitoriju direktno u Moodle tzv. Drag&Drop način.

Poslužiteljske datoteke  su sve datoteke koje se upotrebljavaju u tečaju. Mogu im pristupiti korisnici s ovlastima  predavača na tečaju ili ulogama koje imaju veće ovlasti poput menadžera ili administratora.

Nedavno korištene datoteke su datoteke koje su nedavno korištene u ovom ili nekom drugom tečaju, ali na istom sustavu. Na ovaj način možete ubrzati rad i smanjiti broj klikova.

Prilikom dodavanja privatne datoteke u sadržaj tečaja otvara se prozor u kojem je potrebno odrediti nekoliko postavki. Odaberite želite li kreirati kopiju datoteke ili njen alias (skraćenicu). Prednost alias datoteke je u tome što se ona veže na glavnu (master) datoteku pa je u slučaju promjena potrebno izmijeniti samo glavnu datoteku. Promjena koju napravimo na glavnoj datoteci primijenit će se istovremeno na njene aliase u cijelom tečaju. 

Preuzimanje s url adrese - za datoteke pohranjene na nekom vanjskom resursu koje ne želite prvo pohraniti lokalno na računalo a tek potom ponovno učitavati u sustav, možete upisati URL adresu.  Moodle će datoteku preuzeti s navedene adrese.

Prenesi datoteku omogućava dodavanje datoteka s lokalnog diska na sustav. Klikom na gumb Pretraži sustav prikazuje popis datoteka pohranjenih na računalu koje možete odabrati i dodati na sustav.

U Moodle-u je puno toga prilagođeno dijeljenju sadržaja pa je za svaku datoteku koja se dodaje na sustav potrebno odrediti licencu pod kojom se ona koristi. Ponuđeno je devet vrsta licenici.

Nakon pohranjivanja datoteka je dodana u sadržaj tečaja.

Sakrij transkript

Izrada web stranice (HTML editor)

Stranica je resurs koji omogućava stvaranje web stranica koje se jednostavno uređuju pomoću HTML editora. Uglavnom se koriste za manje dijelove sadržaja dok se je za složenije sadržaje ipak pogodnija Knjiga.

Pokaži transkript

Ukoliko želite sami kreirati dokument unutar Moodle sustava iz popisa resursa u izborniku Dodaj aktivnost ili resurs... odaberite opciju Stranica.

Kao i za ostale resurse trebate odrediti ime dokumenta, opis dokumenta i sadržaj. Da bi se u polju Opis prikazao HTML editor odaberite ikonu Prikaži više gumba za prikaz svih mogućnosti editora.

U polje s oznakom Sadržaj stranice možete staviti gotove tekstove, editirati ih pomoću HTML editora, koji radi po principu WYSIWYG (What You See Is What You Get). Na taj način korisnik bez poznavanja HTML koda može oblikovati sadržaj, a konačni rezultat je odmah vidljiv. Tekst se može formatirati, mijenjati stil i veličina slova, umetati tablice, poveznice (linkovi), slike i multimediju.

U alatnoj traci editora nalaze se grupe alata za unos/oblikovanje web sadržaja:

  • Alati za formatiranje teksta – označenom tekstu se može mijenjati font, veličina slova, poravnanje, boja…
  • Umetanje linkova (poveznica) – označeni tekst će postati poveznica unosom web adrese klikom na gumb poveznica. Pri tome se odredi i način otvaranja poveznice (unutar istog ili ovog prozora)
  • Alati za umetanje slika, multimedije, jednadžbi, znakova i tablica   Slika se dodaje na isti način kao i ostale datoteke u tečaj – može se umetnutu slika s poslužitelja, jedna od nedavno korištenih slika, slike s url adrese, iz privatnih datoteka, ili učitati slika s diska. Prilikom učitavanja slike upisuje se opis slike (alternativni tekst), te definira veličina prikaza slike.
  • HTML uređivač i provjera pravopisa Pomoću opcije prikaza HTML uređivača u svakom trenutku izrade sadržaja možemo vidjeti i editirati HTML kod.

Nakon što ste pohranili promjene, vaš web dokument postaje vidljiv na središnjem sučelju sustava. Naknadne promjene u web dokumentu moguće su odabirom linka Uredi > Uredi postavke.

Sakrij transkript

Poveznice (linkovi)

Kako biste polazniku olakšali istraživanje, u tečaj je moguće dodati poveznicu na internetsku stranicu, a moguće je čak i učitati samo pojedini dio stranice (npr. sliku, video itd.).

Pokaži transkript

Nakon klika na opciju Dodajte aktivnost ili resurs u cjelini u kojoj želite postaviti poveznicu, iz izbornika resursa, odaberite opciju Poveznica i kliknite na gumb Dodajte.

Crvenom zvjezdicom u obrascu označena su obavezna polja koje vaša poveznica mora imati - ime i adresa poveznice (Vanjska poveznica) za koju želite da se pojavi na stranici.

Način prikaza stranice koju dohvaćate odaberite u prozoru Izgled, u padajućem izborniku Prikaz.

Odaberete li opciju Automatski, Moodle će automatski samostalno odlučiti koji je najbolji način prikaza zadane stranice.

Odaberete li opciju Ugradi, stranica se otvara u istom prozoru, uz prikaz Moodle elemenata (naslov, blokovi itd.).

Odaberete li opciju Otvori, stranica se otvara u istom prozoru, bez Moodleovih elemenata.

Odaberete li opciju U pop up prozoru, stranica se otvara u zasebnom prozoru.

Ukoliko s neke stranice želite preuzeti samo dio multimedije, npr. sliku, umjesto unosa poveznice u sekciji Sadržaj, potrebno je kliknuti na gumb Odaberite poveznicu.

Potom u lijevom izborniku odaberite mogućnost Preuzimanje s URL adrese, a u polje URL upišite internetsku adresu s koje će te preuzimati sadržaj, nakon čega je potrebno kliknuti na Preuzimanje. S navedene se stranice preuzimaju njeni multimedijski elementi. Iz izbornika odaberite onaj element koji želite podijeliti s polaznicima.

Na sličan je način moguće pretraživati i preuzeti video uratke sa servisa Youtube. Nakon klika na gumb Odaberite poveznicu..., u lijevom izborniku odaberite Youtube video, pretražite servis po željenim parametrima i odaberite video iz izbornika koji želite podijeliti s polaznicima.

Sakrij transkript

Natpis

Odabrani resurs koristi se za dodavanje manjeg teksta ili slike tečaju a može se koristiti i kod prikaza ugrađenih video ili zvučnih datoteka. Može poslužiti kao uvodni tekst ili naslov dijela sadržaja.

Pokaži transkript

U odabranoj cjelini tečaja odaberite opciju Dodajte aktivnost ili resurs. Iz popisa resursa potom odaberite Natpis.

U polje Sadržaj natpisa unosi se sadržaj natpisa.  Odabirom ikone Prikaži više gumba za prikaz svih mogućnosti editora, unešeni tekst može se oblikovati ili se može umetnuti slika.

Sakrij transkript

Knjiga

Jedan od načina prikaza sadržaja u Moodle-u je i Knjiga (Book) koju koristimo za prikazivanje veće količine sadržaja u tečaju. Sadržaj je podijeljen u poglavlja knjige.

 

Pokaži transkript

U odabranoj cjelini tečaja klikom na Dodaj aktivnost ili resurs dodajte Knjigu iz izbornika s popisom resursa  te uredite njezine postavke.

Najprije odredite ime i upišite kratak sažetak sadržaja knjige. Ako poglavlja knjige želite numerirati u padajućem izborniku Numeriranje poglavlja odaberite jedan od ponuđenih načina: brojevi, natuknice (bulleti) ili uvučeno. Klikom na kućicu pored mogućnosti Prilagođeni naslovi omogućit ćete izmjenu naslova poglavlja. Ako želite, na samom kraju definirajte postavke dovršenosti i spremite promjene.

Otvaranjem Knjikge sustav će automatski prikazati prozor za uređivanje poglavlja.

Prilikom uređivanja poglavlja  koristite ugrađeni HTML uređivač, te unosite sadržaj poglavlja na isti način kao i kod resursa Stranica.

Novo poglavlje knjige može se dodati odabirom ikone + koja se nalazi pored naslova prethodnog poglavlja, nakon što se u tečaju omoguće izmjene. Osim unosa sadržaja, klikom na kvačicu pored mogućnosti Potpoglavlje, može se odrediti i da li je to potpoglavlje ili novo poglavlje.

Sakrij transkript

Napomena

Ukoliko unosite gotove, unaprijed kreirane datoteke Moodle će sam preuzeti sve potrebne elemente iz datoteke i prilagoditi ih za pravilan prikaz u tečaju. Datoteke se u Knjigu unose u kompirmiranom (zip) formatu.

Na ovaj nacin mozete kerirati i podpoglavlja i to na dva nacina: 1. u zip datoteci kreirate mape (u kojoj ce se nalaziti html datoteke) gdje svaka mapa predstava novo poglavlje ili 2. u zip datoteci kreirate html datoteke tako da svaka datoteka predstavlja posebno poglavlje, a datoteke podpoglavlje imaju nastavak _sub na kraju imena. Ne zaboravite prilikom kreiranja .zip datoteke priloziti i sve multimedijske datoteke koje koristite u knjizi.

Multimedija - slike

Pod pojmom dodavanja multimedijalnih sadržaja u moodle tečaj misli se na dodavanje video zapisa, audio zapisa, slika ili poveznica na te sadržaje.

Multimedijalne elemente mogu dodati i nastavnik i polaznik tečaja sa svrhom povećanja atraktivnosti sadržaja i lakšeg usvajanja gradiva. Nastavnici tako mogu dodati video zapis u lekciji ili kvizu, dok polaznik može recimo dodati sliku na forumu, rječniku ili bazi.

Pokaži transkript

UU načinu rada s omogućenim izmjenama kliknite na link "Uredi" - "Uredi postavke" u resursu ili aktivnosti u kojoj želite umetnuti sliku. U izborniku HTML uređivača teksta postavite kursor na mjesto gdje želite postaviti sliku u sadržaj, te odaberite ikonu "Slika". Otvara se prozor "Postavke slike" u kojem je potrebno odabrati "Pregled repozitorija"

Za učitanu sliku unesite opis (tzv. alternativni tekst) koji će biti prikazan ako slika nije dostupna, podesite dimenzije slike i poravnanje u odnosu na sadržaj. Odaberite "pohrani i slika će se prikazati u sadržaju.

Postavke slike možete naknadno uređivati ukoliko prethodno označite sliku, odaberete opet ikonu "Slika" te napravite potrebne izmjene.Označenu sliku možete i poravnati lijevo, desno ili postaviti u sredinu.

Sakrij transkript

Napomena

Slike se mogu dodavati u tečaj iz raznih izvora korištenjem ikone Umetni/uredi sliku u tekst editoru. Slike se mogu dodavati u sadržaju lekcija, kvizovima, zadacima, forumima. Moodle podržava .jpg, .png, .gif formate slika.

Videozapisi

Dodavanje video zapisa u tečaj je vrlo korisno jer omogućava polaznicima da pogledaju snimljena predavanja koja su eventualno propustili, pogledaju upute, demonstracije primjera, simulacije i slično.

Poželjno je video zapis pohraniti u Moodle, na poslužitelj, jer je tako lakše upravljanje materijalom. U slučaju nedovoljno prostora na disku poslužitelja ili ograničenjima u vezi veličine pohranjenih datoteka prikladno je pohranjivanje video zapisa u repozitorij kao što su YouTube ili Vimeo i njihovo povezivanje u tečaj (embeded video). U tom slučaju treba voditi računa o postavkama privatnosti i dijeljenja video materijala pri njihovom postavljanju u repozitorije.

Pokaži transkript

Za dodavanje videa na postojećoj stranici, u „Omogući izmjene“ modu, odaberite link Uredi > Uredi postavke.

Za učitavanje videozapisa u tečaj odaberite ikonu Multimedij, a zatim kliknite na gumb Pregled repozitorija, nakon čega se pojavljuje prozor za Odabir datoteke.

Izabirite opciju Prenesi datoteku ako želite prenijeti video zapis pohranjen na vašem računalu. Popunite polja: pohrani kao (ime datoteke), autora, izaberite odgovarajuću licencu i zatim kliknite na Prenesi datoteku na poslužitelj i Umetni.

Ukoliko želite ugraditi video u tečaj, s web sjedišta za dijeljenje video sadržaja pronađite kod za ugrađivanje video zapisa kojeg želite prikazati i kopirajte ga, primjerice video zapis s CARNetovog servisa https://meduza.carnet.hr/

U HTML editoru tečaja odaberite opciju prikaza HTML koda te kombinacijom tipki CTRL+V (CMD+V) zalijepite ugrađeni kod na željeno mjesto u tečaju. Unutar koda možete promijeniti dimenzije ugrađenog videa te zaustaviti automatsko pokretanje videa postavljanjem vrijednosti autostart u “false”.Nakon odabira gumba Pohrani i prikaži dodani videozapis se pojavljuje u tečaju.

Sakrij transkript

Napomena

Kako bi se audio i video zapisi mogli reproducirati u odgovarajućim programima potrebno je da administrator uključi „Multimedia plugins filter“. Također administrator može omogućiti i dodavanje sadržaja iz multimedijalnih repozitorija kao što su YouTube ili Flickr.