Print this chapterPrint this chapter

Univerzalni dizajn

Univerzalni dizajn

Pojam univerzalnog dizajna predstavlja dizajn proizvoda i okruženja koji omogućuje da oni u najvećoj mogućoj mjeri budu dostupni za uporabu svim ljudima bez potrebe za dodatnom prilagodbom ili upotrebom specijaliziranog dizajna.

Design

U našem kontekstu vezanom uz izradu tečaja, primjenom univerzalnog dizajna postiže se jednostavnije korištenje tečaja za sve profile korisnika. Ujedno se primjenom univerzalnog dizajna sprečava i većina problema s pristupom sadržaju i uključivanjem u aktivnosti tečaja, a koje mogu imati osobe s invaliditetom i svi ostali korisnici koji imaju određene poteškoće kao što su različiti problemi s čitanjem, nemogućnost korištenja uobičajene tipkovnice i miša i sl.

Upotreba univerzalnog dizajna često smanjuje troškove i vrijeme izrade proizvoda, posebno kod proizvoda koje je potrebno naknadno prilagoditi pojedinim grupama korisnika. Ako primjenjujemo univerzalni dizajn proizvode neće biti potrebno naknadno prilagođavati jer su takvi proizvodi pristupačni svima. Takvim proaktivnim pristupom unaprijed uklanjamo potencijalne probleme. 

Neki korisnici se služe pomoćnom tehnologijom kao što su npr. čitači ekrana i specijalne tipkovnice i miševi, pa je pri izradi tečaja ujedno potrebno voditi računa o omogućavanju upotrebe pomoćne tehnologije prilikom pristupanja tečaju i korištenju njegovih sadržaja.

CARNet Logo