Print bookPrint book

Komunikacijski i kolaboracijski alati

Alati za komunikaciju i kolaboraciju u Moodle-u

Site: Nacionalni portal za učenje na daljinu "Nikola Tesla"
Course: Moodle dizajner
Book: Komunikacijski i kolaboracijski alati
Printed by: Guest user
Date: Friday, 12 April 2024, 7:08 PM

Komunikacija i kolaboracija u Moodle-u

Zbog bolje interakcije među sudionicima tečaja, pri izradi online tečaja posebnu pažnju treba posvetiti osmišljavanju komunikacijskih procesa te odabiru prikladnih komunikacijskih i kolaborativnih alata u tečaju.

Primjenom odgovarajućeg oblika komunikacije u online tečaju polaznicima se omogućava stjecanje osjećaja pripadnosti grupi, polaznici dobivaju pomoć i podršku od predavača i/ili drugih polaznika pri svladavanju gradiva te povratnu informaciju o svom uspjehu na tečaju. Sve to pozitivno utječe na motivaciju polaznika pa tako i na njegovo daljnje aktivno sudjelovanje u obrazovnom procesu.

Komunikacija u online tečaju može se odvijati u sinkronom ili asinkronom obliku. Sinkroni oblici komunikacije su oni koji se odvijaju u realnom vremenu te u njima istovremeno sudjeluju svi sudionici. Videokonferencije, chat, instant messaging su oblici komunikacije tog tipa i u online tečajevima njihovo odvijanje je uglavnom unaprijed dogovoreno. Asinkroni oblici komunikacije izvode se u različito vrijeme te se baziraju na ostavljanju poruka u nekom od alata koji podržavaju takav oblik komunikacije. Forum, elektronička pošta, blog, wiki i dr., primjer su komunikacijskih alata koji omogućavaju polazniku da ih koriste u vrijeme kada to njima najviše odgovara.

U nastavku lekcije opisat ćemo najčešće korištene  komunikacijske i kolaborativne alate dostupne u Moodle-u.

Forum

Forum je jedan od komunikacijskih alata integriranih u Moodle koji omogućava polaznicima sudjelovanje u raspravama vezanima uz određenu temu, neovisno o tome gdje se nalazili i u koje vrijeme pristupali online tečaju.

Teme na raspravama mogu biti servisnog tipa (najave, informacije, tehnički problemi) no isto tako mogu biti vezane uz nastavno gradivo.

Forum, kao i druge aktivnosti, možete dodati svakoj temi/tjednu unutar tečaja, ovisno o vašoj procjeni i potrebama tečaja.

Samo nastavnik na tečaju može otvoriti novi forum ili uređivati postojeći.

Pokaži transkript

Da bi nastavnik dodao novi forum u tečaj, potrebno je omogućiti izmjene tečaja, te odabrati  Dodajte aktivnost ili resurs unutar željene cjeline. U otvorenom izborniku odaberite aktivnost Forum, te kliknite "Dodajte".

Prilikom konfiguracije foruma obvezno je unijeti Naziv i opis foruma koji možete prikazati na naslovnici tečaja.

Također možete odabrati vrstu foruma:

 • Samo jedna rasprava sadrži jednu temu te je pogodan za kratke rasprave.
 • Opći forum je otvoreni tip foruma u kojem svaki sudionik može otvarati nove teme.
 • Oblik pitanja i odgovora zahtjeva da sudionici pošalju svoj odgovor da bi potom mogli vidjeti odgovore ostalih sudionika.
 • Svaki korisnik može započeti samo jednu raspravu - omogućava jednu novu raspravu po sudioniku, no na nju svi mogu davati svoje odgovore.
 • Forum u obliku zajedničkog bloga je tip foruma koji funkcionira kao blog

Prilikom konfiguracije možete ograničiti veličinu i broj privitaka kojeg će moći priložiti porukama.

Možete odrediti hoće li svi korisnici biti pretplatnici foruma, hoće li se razlikovati pročitane i nepročitane poruke .

Da bi spriječili primanje velikog broja poruka možete odrediti vremenski period u kojemu polaznik može poslati svoje poruke kao i maksimalan broj poruka koju polaznik može poslati u tom periodu.

Ukoliko planirate vrednovati komunikaciju unutar foruma na raspolaganju vam je i nekoliko načina ocjenjivanja: prosjek, broj ocjena, najviša ili najniža ocjena ili zbroj svih ocjena.

Odabitom Pohrani, uspješno ste dodali forum u tečaj.

Sakrij transkript

Uređivanje foruma

Nastavnici imaju mogućnost i uređivati postojeći forum: premještati raspravu u druge forume, mijenjati i brisati poruke te podjeliti raspravu na više dijelova.

Pokaži transkript

Raspravu možete premjestiti iz jednog foruma u drugi. Otvorite željenu raspravu te iz padajućeg izbornika pod nazivom Premjesti ovu raspravu izaberite željenu lokaciju te odaberite gumb Premjesti. Ukoliko raspravu želite podijeliti odaberite poruku koja će biti početak nove rasprave te potom link Podijeli. Upišite naziv nove rasprave.

Sakrij transkript

My mail

Za razliku od Poruka koje su namijenjene komunikaciji na razini sustava, alat My mail služi isključivo za komunikaciju polaznika istog tečaja. Iako sličan drugim e-mail alatima, ne omogućava primanje i slanje poruka izvan sustava Moodle kao ni dopisivanje s korisnicima koji nisu polaznici istog tečaja ili istih grupa, ako je u tečaju podešen rad odvojenih grupa polaznika. Alat je dostupan na razini sustava te ga nije potrebno posebno dodavati u tečaj. Alat se na mobilnim uređajima može koristiti pristupom kroz preglednik ali nije podržan na Moodle Mobilnoj aplikaciji.

Pokaži transkript

Alat My Mail dostupan je u bloku Navigacija. Klikom na padajući izbornik pored njegovog naziva prikazuje se mogućnost kreiranja poruka, pristup pretincu dolaznih poruka, porukama označenim zvjezdicom, konceptima, poslanim porukama, padajućem izborniku s popisom vaših tečajeva, odbačenim porukama, te postavkama.

Da biste kreirali novu poruku odaberite link Compose, a potom iz padajućeg izbornika i tečaj na koji se poruka odnosi te kliknite na Continue. Otvara se sučelje za kreiranje poruke. Pomoću gumba Add recipients odaberite sudionike tečaja. Odabir možete napraviti kroz filter uloge na tečaju ili pomoću prozora za pretragu. Nakon pretrage sudionike u poruku dodajete odabirući polja To, Cc ili Bcc desno od imena, a potom odabirom gumba Apply. U sučelju za kreiranje poruke unesite naslov i sadržaj. Poruci možete priložiti i datoteku sa svog računala odabirom Dodajte > Pretraži > Prenesi datoteku na poslužitelj. Tako kreiranu poruku možete odmah poslati, sačuvati u konceptima ili je odbaciti. Odabirom opcije Send, vaša poruka je poslana odabranim sudionicima.

Odabirom Inboxa pristupate sučelju s primljenim porukama koje možete naknadno uređivati kreiranjem posebnih oznaka (labels), brisati, označavati kao pročitane ili nepročitane te pretraživati.

Klikom na padajući izbornik Coruses, a potom odabirom tečaja, automatski se pozicionirate u željeni tečaj pa prilikom kreiranja poruke nećete morati ponovno odabirati tečaj.

Poruka koju izbrišete iz Inboxa automatski se prebacuje u pretinac Smeće (Trash), ali je uz pomoć gumba Restore jednostavno možete vratiti u Inbox.

Nove poruke u Inboxu automatski su istaknute. Ako to želite izbjeći i nove poruke unaprijed označiti kao pročitane, u Postavkama označite kućicu pored opcije Mark as read te pohranite promjene.

Sakrij transkript

Chat

Chat (čavrljanje) je alat predviđen za komunikaciju u stvarnom vremenu. Da bi komunikacija bila moguća svi sudionici trebaju biti online u isto vrijeme.

Pokaži transkript

Nakon što Omogućite izmjene klikom na Dodaj aktivnost ili resurs unutar određene cjeline, s popisa aktivnosti odabrite Chat. Naziv sobe i Uvodni tekst obvezna su polja za upis. Imate mogućnost definiranja predviđenog vremena za chat kao i njegov period ponavljanja - svaki dan ili tjedan.

Najava komunikacije bit će automatski vidljiva i u kalendaru, ukoliko je kao blok dodan tečaju.

Poruke se mogu čuvati do perioda od godine dana.

Ukoliko nije drugačije podešeno, arhiva komunikacije neće biti vidljiva drugim sudionicima.

Ukoliko su sudionici tečaja podijeljeni u grupe, možete odabrati grupni oblik chata te definirati da li će grupe biti potpuno odvojene ili međusobno vidljive.

Odabirom "Pohrani i vrati se na stranicu e-kolegija", chat ste uspješno dodali u tečaj.

Nakon prijave u chat aktivnost sudionicima je vidljiva pozdravna poruka, trenutno prijavljeni korisnici te link za pristup chatu. Odabirom navedenog linka otvara se prozor s prikazom poruka i popisom sudionika. Na dnu stranice nalazi se  polje za upis poruke.

Sakrij transkript

Wiki

Riječ wiki dolazi od izraza "wiki wiki" iz jezika havajskih urođenika, a znači brzo i hitro. U našem slučaju Wiki označava alat koji omogućava kolaborativni rad polaznika na tečaju.
Svaki polaznik može samostalno, brzo i jednostavno uređivati i mijenjati sadržaj Wikija. Wiki se sastoji od glavne stranice kojoj polaznici mogu dodavati nove. Stare verzije stranica dostupne su u arhivi a omogućeno je i jednostavno vraćanje postojećeg stanja na neku od starijih verzija.

Pokaži transkript

Nakon što Omogućite izmjene te s popisa aktivnosti iz izbornika Dodaj aktivnost ili resurs dodate Wiki, kao obavezna polja potrebno je upisati Naziv stranice, Opis wikija te Naziv prve stranice.

Ovisno o namjeni wikija u padajućem izborniku Oblik suradnje na wikiju možete odrediti da li je wiki namijenjen zajedničkom uređivanju te pritom odabrati Suradnički wiki ili želite da svaki korisnik ima Osobni wiki.

U padajućem izborniku Zadani oblik postoji nekoliko mogućnosti za uređivanje wiki stranica. Za ovu priliku odabrat ćemo HTML oblik. Ako ne želite koristiti HTML oblik odaberite Creole ili Nwiki. Želite li polaznike prisiliti na korištenje zadanog oblika označite kućicu pored Obavezne uporabe oblika.

Odabirom "Pohrani i prikaži" otvara se sučelje za uređivanje prve stranice wikija.

Sadržaj prve stranice wikija jednostavno uređujemo pomoću HTML editora.

Iznad prozora za unos teksta nalaze se sljedeće opcije:

 • Prikaži – omogućava pregled sadržaja stranice
 • Uredi – otvara mogućnost uređivanja stranice
 • Komentari - prikazuje komentare na stranici
 • Povijest promjena – daje pregled starijih verzija stranice
 • Sadržaj - prikazuje sve stranica uz mogućnost odabira vrste prikaza
 • Datoteke - popis datoteka vezanih uz stranicu
 • Administracija – omogućava administraciju - brisanje stranica ili njezinih inačica

Novu stranicu wikija možete kreirati pomoću  bloka Navigacija > Trenutačni e-kolegiji > Ime kolegija >Tema/tjedan > Wiki klikom na Nova stranica. Naslov nove stranice trebao bi biti različit od naslova postojećih stranica u wikiju jer će u protivnom sustav umjesto otvaranje nove stranice otvoriti postojeću stranicu istog imena.

Sakrij transkript

Blog

Riječ blog skraćenica je riječi "web log" a najjednostavnije ga je opisati kao internetski dnevnik putem kojeg korisnici izražavaju svoje stavove ali i komuniciraju sa zajednicom. Kao i alat Poruka, Blog  je postavljen na razini sustava i nije vezan isključivo za određeni tečaj. Svaki korisnik ima vlastiti Blog, a pristupa mu iz osobnog Profila.

Osim opisanog bloga na razini sustava, postoji i aktivnost blog koja se može dodati na razini tečaja (OU Blog). Ovisno o konfiguraciji,  takav blog može se koristiti u obliku individualnog bloga svakog polaznika ili kao zajednički blog svih sudionika. Ova aktivnost jako je korisna kao oblik zajedničke suradnje s mogućnošću međusobnog komentiranja, a kako je ispravno kreirati, pogledajte u sljedećem videozapisu:

Pokaži transkript

Nakon što Omogućite izmjene s popisa aktivnosti iz izbornika Dodaj aktivnost ili resurs  dodajte OU Blog .

Unesite naziv bloga i po želji uvodni tekst.

Mogućnost komentiranja unutar bloga možete  dopusiti svima, ograničiti na sudionike ili potpuno onemogućiti.

Ovisno o namjeni bloga, odredite da li je to jedan zajednički blog vidljiv svima koji je namjenjen zajedničkoj izradi ili zasebni blog svakog sudionika.

Kao i u ostalim alatima za komunikaciju i kolaboraciju, i ovdje možete odrediti veličinu i broj dozvoljenih priloga koje sudionik može učitati.

Odabirom pohrani i vrati se na stranicu kolegija vaš blog je uspješno kreiran.

Pristpum blogu polaznik ima mogućnost objaviti svoj blog odabirom Novi blog članak, dok nastavnik moze vidjeti i statistiku objavljenih blogova i komentara za svakog sudionika .

Sakrij transkript

Odabir

Odabir (choice) predstavlja jednostavnu anketu putem koje nastavnik može ispitati stav polaznika o nekoj temi ili je upotrijebiti kako bi polaznike podijelio u timove prema njihovom vlastitom odabiru. Nastavnik postavlja tekst pitanja i moguće odgovore te podešava koliko odgovora svaki polaznik može odabrati kao i može li polaznik naknadno promijeniti odabir.

Pokaži transkript

Omogućite izmjene te s popisa aktivnosti iz izbornika Dodaj aktivnost ili resurs dodajte Odabir.

Kao obavezna polja potrebno je upisati Naziv odabira, Uvodni tekst te minimalno jedan odabir (Odabir 1).

U opciji Način prikaza odaberite želite li odabire prikazati u vodoravnoj liniji ili uspravnom popisu. Definirajte da li polaznici mogu napraviti izmjenu odabira nakon što ga jednom potvrde kao i mogu li označiti više odabira. Želite li ograničiti broj sudionika koji mogu označiti odabir, u opciji Ograničite broj dopuštenih odabira označite Da. Pritom će se ispod svakog odabira pojaviti mogućnost upisa Ograničenja koje se odnosi na broj polaznika koji mogu označiti odabir. Nakon što se dosegne ograničenje odabir postaje nedostupan. Ako ograničenje nije upisano tj. jednako je nuli, ponuđeni odabir može odabrati neograničeni broj sudionika.

Na isti način unesite podatke za ostale odabire.

U prozoru Dostupnost podesite želite li polaznicima ograničiti vremenski period ispunjavanja odabira. Klikom na kućicu pored opcije Ograniči odabir na ovaj vremenski period omogućite podešavanje opcija Otvoreno od i Do, te podesite željeni datum i vrijeme.

U prozoru rezultati nalaze se opcije kojima možete podesiti način objave i privatnost rezultata. U opciji Objavi rezultate odaberite želite li rezultate prikazati polaznicima i ako da na koji način - tek nakon što naprave vlastiti odabir, nakon što završi rok za predaju odabira ili ih želite prikazati u bilo kojem slučaju - Uvijek prikaži rezultate studentima. Ako rezultate ne želite prikazati odaberite Ne prikazuj rezultate studentima.

Ako ste rezultate odlučili objaviti, u opciji Privatnost rezultata odaberite na koji način - Objavi anonimne rezultate, ne prikazujući imena studenata ili Objavi pune rezultate, prikazujući imena studenata i njihove odabire. Ova druga mogućnost može biti korisna ako kreirate grupe i želite da polaznici vide tko su članovi njihovog tima.

U opciji Prikaži stupac s onima koji još nisu odgovorili odaberite želite li takav popis javno objaviti svim polaznicima tečaja, a u opciji Obuhvati rezultate neaktivnih korisnika, želite li prikazati odgovore polaznika koji više nisu upisani u tečaj.

Polaznici pristupom aktivnosti mogu jednostavno izabrati jednu od ponuđenih mogućnosti.

Sakrij transkript