Print this chapterPrint this chapter

Komunikacijski i kolaboracijski alati

Odabir

Odabir (choice) predstavlja jednostavnu anketu putem koje nastavnik može ispitati stav polaznika o nekoj temi ili je upotrijebiti kako bi polaznike podijelio u timove prema njihovom vlastitom odabiru. Nastavnik postavlja tekst pitanja i moguće odgovore te podešava koliko odgovora svaki polaznik može odabrati kao i može li polaznik naknadno promijeniti odabir.

Pokaži transkript

Omogućite izmjene te s popisa aktivnosti iz izbornika Dodaj aktivnost ili resurs dodajte Odabir.

Kao obavezna polja potrebno je upisati Naziv odabira, Uvodni tekst te minimalno jedan odabir (Odabir 1).

U opciji Način prikaza odaberite želite li odabire prikazati u vodoravnoj liniji ili uspravnom popisu. Definirajte da li polaznici mogu napraviti izmjenu odabira nakon što ga jednom potvrde kao i mogu li označiti više odabira. Želite li ograničiti broj sudionika koji mogu označiti odabir, u opciji Ograničite broj dopuštenih odabira označite Da. Pritom će se ispod svakog odabira pojaviti mogućnost upisa Ograničenja koje se odnosi na broj polaznika koji mogu označiti odabir. Nakon što se dosegne ograničenje odabir postaje nedostupan. Ako ograničenje nije upisano tj. jednako je nuli, ponuđeni odabir može odabrati neograničeni broj sudionika.

Na isti način unesite podatke za ostale odabire.

U prozoru Dostupnost podesite želite li polaznicima ograničiti vremenski period ispunjavanja odabira. Klikom na kućicu pored opcije Ograniči odabir na ovaj vremenski period omogućite podešavanje opcija Otvoreno od i Do, te podesite željeni datum i vrijeme.

U prozoru rezultati nalaze se opcije kojima možete podesiti način objave i privatnost rezultata. U opciji Objavi rezultate odaberite želite li rezultate prikazati polaznicima i ako da na koji način - tek nakon što naprave vlastiti odabir, nakon što završi rok za predaju odabira ili ih želite prikazati u bilo kojem slučaju - Uvijek prikaži rezultate studentima. Ako rezultate ne želite prikazati odaberite Ne prikazuj rezultate studentima.

Ako ste rezultate odlučili objaviti, u opciji Privatnost rezultata odaberite na koji način - Objavi anonimne rezultate, ne prikazujući imena studenata ili Objavi pune rezultate, prikazujući imena studenata i njihove odabire. Ova druga mogućnost može biti korisna ako kreirate grupe i želite da polaznici vide tko su članovi njihovog tima.

U opciji Prikaži stupac s onima koji još nisu odgovorili odaberite želite li takav popis javno objaviti svim polaznicima tečaja, a u opciji Obuhvati rezultate neaktivnih korisnika, želite li prikazati odgovore polaznika koji više nisu upisani u tečaj.

Polaznici pristupom aktivnosti mogu jednostavno izabrati jednu od ponuđenih mogućnosti.

Sakrij transkript