Print bookPrint book

Alati za vrednovanje znanja

Naučite kako vrednovanti znanje vaših polaznika uz pomoć alata Test i Zadaća.

Site: Nacionalni portal za učenje na daljinu "Nikola Tesla"
Course: Moodle dizajner
Book: Alati za vrednovanje znanja
Printed by: Guest user
Date: Tuesday, 26 September 2023, 10:59 AM

Alati za vrednovanje znanja

Evaluacija znanja polaznika tijekom i na kraju obrazovnog procesa predstavlja iznimno važan element u izradi online tečaja jer utječe na motiviranost studenata da što aktivnije sudjeluju u nastavnim procesima te samim time utječe na povećanje kvalitete procesa učenja. Na autoru je tečaja da prema postavljenim nastavnim ciljevima definira tipove zadataka te razradi različite kriterije za procjenu uspjeha polaznika. Moodle sadrži aktivnosti Zadaće i Testove kojima se mogu pripremiti i izraditi testovi znanja i radni zadaci i implementirati u tečaj.

Zadaće

Za razliku od Testova koji predstavljaju kompleksniji način provjere znanja, Zadaće je jednostavnije postaviti. One omogućavaju polaznicima predaju zadaće upisom online teksta ili učitavanjem različitih vrsta datoteka kao što su tekstualne datoteke, prezentacije, slike te kraći video zapisi.

Pokaži transkript

Omogućite izmjene te s popisa aktivnosti iz izbornika Dodaj aktivnost ili resurs dodajte aktivnost Zadaća. U Općim postavkama kao obavezno polje upišite Naziv zadaće te možete napisati i Upute koje će polaznici vidjeti prilikom pristupa zadaći. U prozoru Dostupnost možete podesiti vrijeme dostupnosti zadaće te rokove. Dozvoli predavanje zadaće od.. određuje vrijeme od kojeg će zadaća biti dostupna polaznicima. Rok predaje označava vrijeme do kojeg zadaća treba biti predana. Zadaće se mogu predati i nakon tog datuma međutim, bit će označene kao zakašnjele. Krajnji rok predaje označava vrijeme nakon kojeg polaznici neće moći predati zadaću osim ako nastavnik to ponovno ne omogući.

U prozoru Vrste zadaće odaberite vrstu zadaće koju želite koristiti. Online tekst kao vrsta zadaće polaznicima će ponuditi direktan upis teksta rješenja u prozor editora. Postavljanje datoteke polaznicima će omogućiti prijenos jedne ili više datoteka s rješenjem zadaće. Ako se odlučite za postavljanje datoteke u padajućem izborniku Najveći dopušteni broj datoteka odredite broj datoteka koje će polaznici moći prenijeti i učitati kao rješenje. Nakon toga odredite i najveću dopuštenu veličinu predane datoteke (maksimum je određen postavkama poslužitelja).

U prozoru Vrste predanih informacija odredite na koji način želite polaznicima dati povratnu informaciju o ocijenjenoj zadaći. Povratna informacija omogućit će komentare za svaku predanu zadaću prilikom ocjenjivanja, jednostavnim unosom teksta u prozor editora. Offline tablica za ocijenjivanje omogućit će vam preuzimanje tablice iz Ocjena, spremanje na računalo, upis ocjena van sustava te ponovni prijenos tablice u Ocjene na sustavu. Za Datoteke s povratnom informacijom umjesto direktnog upisa teksta moći ćete učitati datoteku s povratnom informacijom o ocijenjenoj zadaći. Takve povratne informacije mogu biti i zvučne datoteke, te imati snimljen glas nastavnika umjesto teksta.

Kroz Postavke predavanja zadaće detaljnije se uređuje način predaje zadaće za polaznike. Zahtijevaj od studenata klik na gumb za predavanje zadaće - odaberete li DA polaznici će moći učitati zadaću kao nacrt a tek nakon toga dodatno potvrditi njeno slanje na ocjenjivanje. Dok je u fazi nacrta, polaznik može zadaću izbrisati te ponovno učitati, sve do konačne potvrde slanja. Odaberete li NE preskače se faza nacrta te se zadaća automatski šalje na ocjenjivanje. Ako odaberete da Studenti moraju prihvatiti izjavu polaznici će prije konačnog slanja zadaće na ocjenjivanje morati potvrditi da je predana zadaća njihovo djelo, osim u djelovima gdje se navode reference na radove drugih osoba. Želite li omogućiti ponovnu predaju zadaće podesite opciju Ponovno otvoreni pokušaji - ručno, do kada to kao nastavnik budete htjeli ili Automatski do polazne dok se ne postigne prolazna ocjena na zadaći. U padajućem izborniku Najveći dopušteni broj predanih zadaća možete odrediti broj zadaća koje se mogu predati dok polaznik ne postigne prolaznu ocjenu ili zadovoljavajuće rješenje.

Ako će polaznici zadaću raditi u grupama prethodno kreirajte grupe, a potom podesite Postavke za grupnu predaju zadaće. U opciji Studenti predaju u grupama odaberite DA. Ako za opciju Zahtijevaj predaju zadaće za sve članove grupe odaberete NE bit će dovoljno da samo jedan član grupe preda zadaću i klikne gumb za predaju. Odaberete li DA svi članovi grupe morat će kliknuti na gumb za predaju kako bi zadaća bila uspješno predana. U opciji Grupacije za studentske grupe može se posebno odrediti grupacija za predaju zadatka, ako je predhodno kreirana.

U Obavijestima podesite želite li dobivati obavijesti o svim predanim zadaćama ili zakašnjelo predanim zadaćama te da li će studenti dobiti obavijest kada predaju zadaću.

U prozoru Ocjena određuje se maksimalna ocjena koju polaznik može dobiti za uspješno riješenu zadaću.Za način ocjenjivanja odabiremo Jednostavno direktno ocjenjivanje, s obzirom da Rubrike i Obrazac za ocjenjivanje pripadaju naprednijem načinu ocjenjivanja. Ako kod metode Ocjenjivanje naslijepo odaberete DA, sustav će umjesto imena i prezimena polaznika prilikom ocjenjivanja zadaće prikazati naziv Sudionik 1, Sudionik 2 i tako redom, što će omogućiti anonimno ocjenjivanje.

Sakrij transkript

Predaja zadaće

U sljedećem video zapisu prikazana je predaja zadaće postavljanjem datoteke uz mogućnost dodavanja komentara. U postavkama zadaće odabrana je upotreba gumba Zahtijevaj od studenata klik na gumb za predavanje zadaće kako bi polaznici mogli zadaću pregledavati i mijenjati dok je u statusu nacrta. 

Pokaži transkript

Polaznik predaje zadaću odabirom njenog naziva na naslovnici tečaja. Otvara se sučelje s prikazom stanja predane zadaće te rokom predaje. Proces predaje započinje odabirom gumba Predajte zadaću. Polaznik zadaću može učitati odabirom gumba Dodajte, a potom i Odaberite datoteku, pronalazi datoteku na svom računalu te je učitava kao prilog u prozoru za postavljanje datoteke. Drugi način prijenosa je Drag & Drop metoda koja omogućava jednostavno prenošenje datoteke pomoću miša s neke mape na računalu u prozor za datoteke.

Nakon što polaznik pohrani promjene zadaća se nalazi u statusu nacrta i moguće je mijenjati i brisati te ponovno učitavati odabirom gumba Uredi moju zadaću.

U prozoru Napomene uz zadaću polaznik može upisati dodatne komentare i pojašnjenja na koja nastavnik može odgovoriti kroz sučelje za ocjenjivanje zadaće.

Zadaća je poslana na ocjenjivanje odabirom gumba Predaj zadaću i nakon toga se više ne može mijenjati dok se nastavnik ne ocjeni ili vrati u status nacrta.

Pauza, Snimiti iz uloge Nastavnika. ako se može uklopiti u isti screencast:

Nastavnik predanoj zadaći može vratiti status nacrta odabirom naslova zadaće a potom i linka Prikaži/ocijeni sve predane zadaće. Klikom na kućicu pored imena odabire sudionika, a iz padajućeg izbornika mogućnost Pretvori predane zadaće u nacrt.

Sakrij transkript

Vraćanje zadaća na početno stanje (Reset)

Vraćanje zadaća na početnu vrijednost može se napraviti isključivo preko linka Reset u bloku Admnistracija kolegija -> Postavke. Ovim će se postupkom sve predane zadaće polaznika izbrisati pa treba biti na oprezu.

Pokaži transkript

U bloku Administracija kolegija odaberite link Reset. U prozoru Zadaće odaberite kućicu ispred opcije Obriši sve predane zadaće, a potom i gumb Reset e-kolegija. Sustav će prikazati status ovog zadatka te javiti da su obrisane sve predane zadaće. Odabirom gumba Nastavi vratit ćete na naslovnicu tečaja.

Sakrij transkript

Testovi

Testovi, u odnosu na Zadaće, predstavljaju naprednu mogućnost ispitivanja znanja pomoću unaprijed kreiranih pitanja. Moodle nudi sedamnaest različitih vrsta pitanja o kojima će više riječi biti u video zapisu. Odmah na početku valja naglasiti razliku između pojma pitanja i pojma testa. Nastavnik odvojeno kreira bazu pitanja i odvojeno test u kojem mogu biti korištena sva ili samo neka od kreiranih pitanja. Primjerice, nastavnik može izraditi bazu od pedesetak pitanja, a tek nekoliko koristiti u jednom testu. Pritom će korištena pitanja i dalje ostati u bazi i bit će ih moguće dodati nekom od sljedećih testova.

Pokaži transkript

Omogućite izmjene te s popisa aktivnosti iz izbornika Dodaj aktivnost ili resurs dodajte aktivnost Test.

U općim postavkama kao obavezno polje upišite ime testa. Ako želite, u uvodu navedite osnovne informacije o testu kao što je broj pitanja, vremensko ograničenje ili druge upute koje bi polaznicima mogle olakšati rješavanje.

U odjeljku Vrijeme možete podesiti dostupnost i vremensko ograničenje testa. U polju Test dostupan od podesite datum i vrijeme od kojeg test postaje dostupan. U polju Test dostupan do podesite datum i vrijeme kada test postaje nedostupan. Prilikom određivanja vremena koristi se vrijeme servera i vremenska zona u kojoj se nalazi server što je u našem slučaju GMT+1. U polju Vremensko ograničenje podesite vrijeme predviđeno za rješavanje testa nakon što mu polaznik pristupi. Ovo se vrijeme može izraziti u tjednima, danima, satima, minutama ili sekundama. Moguće je podesiti predaju testa i nakon što istekne vrijeme za predaju. Sustav je unaprijed postavio da test treba predati prije isteka vremena, inače se neće uvažiti. Druge mogućnosti su da se nakon isteka vremena započeti pokušaji automatski predaju ili postoji razdoblje naknadne predaje kada se započeti pokušaji mogu predati ali bez promjene odgovora. U tom slučaju podesite i razdoblje naknadne predaje.

U prozoru Ocjene možete odabrati kojoj će se kategoriji ocjene pribrajati ocjena iz testa, ako kategorije koristite. U dijelu Ocjena za prolaz određujemo koju minimalnu ocjenu treba dobiti polaznik kako bi ova aktivnost bila označena kao završena, u protivnom ova aktivnost neće biti završena. U opciji Dozvoljen broj pokušaja odredite koliko pokušaja će polaznici imati za rješavanje testa ako ne želite da to bude neograničeno. Dostupan broj pokušaja može biti između 1 i 10. Ako je dozvoljeni broj pokušaja veći od jedan u Načinu ocjenjivanja odaberite način izračuna konačne ocjene. To može biti najviša ocjena svih pokušaja, srednja ocjena koja se računa kao prosjek svih pokušaja, ili se kao konačna ocjena uzima ocjena prvog ili zadnjeg pokušaja.

U opciji Redoslijed pitanja unaprijed je definiran njihov raspored na način na koji su prikazani u prozoru za uređivanje. Koliko pitanja će biti prikazano na stranici možete podesiti u opciji Nova stranica. Ako pitanja nisu prikazana na jednoj stranici u Načinu navigacije, pomoću opcije Sekvencijalno, možete podesiti način rješavanja testa prema redoslijedu stranica kako se polaznici ne bi mogli vratiti na prethodne stranice ili neke preskakati.

Unutar Karakteristika pitanja možete dodatno podesiti da se osim redoslijeda pitanja izmiješa i redoslijed odgovora unutar pitanja. Ako odaberete da odgovori budu izmiješana slučajnim rasporedom onda će oni kod svakog polaznika biti drugačije raspoređeni kao i u slučaju da isti polaznik drugi puta pristupi testu. Ova je opcija korisna želite li smanjiti mogućnost varanja na testovima. Karakteristike pitanja određuju razinu povratne informacije o odgovorima koje polaznici daju. Povratna informacija može biti dostupna tek nakon što polaznici riješe test ili nakon svakog predanog pitanja. Jedan od važnijih načina je adaptivni koji će omogućiti da polaznik odgovara i prilagođava pitanje sve dok ne odgovori točno uz mogućnost postavljanja kaznenih bodova. Moguća je i procjena razine sigurnosti koju polaznik upisuje prilikom odgovaranja pri čemu sustav za lošu procjenu sam određuje kaznene bodove. Kod višestrukih pokušaja polaznik će morati predati odgovor te odabrati Ponovni pokušaj. Svaki ponovni pokušaj rješavanja testa može se nadograditi na prethodni čime će novi pokušaj sadržavati polaznikove odgovore iz prethodnog pokušaja.

U Postavkama pregleda testa možete odrediti razinu i dostupnost informacija koje će biti vidljive polazniku nakon rješavanja testa. Riječ je o, primjerice, broju bodova, točnim odgovorima ili povratnoj informaciji nakon rješavanja testa. Ove informacije mogu biti dostupne tijekom rješavanja testa pa sve do isteka vremenskog roka za pristup testu ili, ukoliko nastavnik tako želi, i nakon zatvaranja testa.

U prozoru Izgled možete podesiti prikaz slike studenta ako je postavljena u profilu. Slika se prikazuje prilikom pregledavanja testa. Decimalna mjesta u ocjeni određuju samo prikaz decimalnih mjesta u ocjeni, ne i njezin izračun. Nije uobičajeno da se tijekom rješavanja testa prikazuju blokovi no, ovdje se i to može podesiti, ako je potrebno.

Kao Dodatna ograničenja prilikom rješavanja testa može se podesiti lozinka za pristup, ograničavanje pristupa jednoj ili više IP adresa, obavezan vremenski razmak između prvog i drugog te naknadnih pokušaja kao i podešavanja zaštićenog prozora web preglednika dok se test ne preda na ocjenjivanje.

Povratna informacija koju će dobiti polaznik nakon riješenog testa upisuje se u opciji Sveobuhvatna povratna informacija, a određuje se ovisno o postignutim rezultatima. Primjerice, za 100% riješen test poruka može glasiti "Odlično riješili ste test bez greške!", za 80% - "Vaši rezultati su jako dobri" ili za 40% - "Žao nam je, morate ponoviti test". Nakon definiranja postavki u test se mogu dodati pitanja.

Sakrij transkript

Vrste pitanja za testove - 1. dio

U osnovnoj instalaciji Moodle-a (verzija 3.1) nalazi se sedamnaest vrsta pitanja. Pitanje pod nazivom Opis ne zahtjeva unošenje polaznikovog odgovora nego se koristi ako postoji potreba za upisivanjem dodatnog komentara ili uputa vezano za testove. Radi lakše organizacije pitanja sustav nudi mogućnost organiziranja pitanja u kategorije (koje se mogu povezati s nekom cjelinom gradiva) te unutar kategorija u potkategorije. Na taj način se prilikom kreiranja testa mogu odabrati sva ili samo neka pitanja iz određene kategorije te ponuditi polazniku za odgovaranje. Prema osnovnoj postavci kreirana je početna kategorija nazvana Zadano za..ime_tečaja i sva pitanja su smještena u tu kategoriju.

Pokaži transkript

Nakon što ste uredili postavke testa te pohranili promjene odaberite gumb Uredi test. Ista mogućnost nalazi se i u bloku Administracija testa -> Uredi test.

Otvara se sučelje za uređivanje testa. Odabirom padajućeg izbornika Dodaj, otvara se izbornik za dodavanje novog pitanja, pitanja iz Baze pitanja, ako su prethodno kreirana, te dodavanje pitanja slučajnim odabirom iz baze pitanja. Odabirom opcije novo pitanje otvara se prozor za odabir vrste pitanja. Ovako kreirano pitanje sustav će odmah dodati i u bazu pitanja. Opće postavke za svako pitanje su Kategorija koja određuje u kojoj će se kategoriji nalaziti pitanja; Naziv pitanja kao obavezno polje koje vidi samo nastavnik, a služi za prepoznavanje pitanja bez potrebe za njegovim pregledavanjem; Tekst pitanja u kojem se definira tekst pitanja za polaznike; Zadani bodovi – u kojem se upisuje broj bodova koje pitanje nosi te Općenita povratna informacija koja se prikazuje svim polaznicima, neovisno o odgovoru, a može sadržavati više informacija o gradivu ili neke druge korisne informacije o samom pitanju.

Pitanje Kratki odgovor zahtijeva upis riječi ili fraze. Obratite pažnju na formulaciju pitanja te na varijante točnog odgovora. Znak zvjezdice '*' može zamijeniti proizvoljan broj znakova te tako pomoći u prihvaćanju varijante odgovora s padežima. U opciji Važnost malih i VELIKIH slova odredite hoće li veličina slova u danom odgovoru utjecati na točnost odgovora. Sljedeći korak je upisivanje odgovora koji će biti ponuđeni polaznicima. Potrebno je definirati ocjenu, odnosno određeni postotak od ukupnog broja bodova za svaki odgovor. Najmanje jedan odgovor obavezno mora biti točan te iznositi 100% ocjene ali može ih biti i više. Ispod odgovora možete upisati povratne informacije za svaki odgovor. Ukupan broj odgovora (riječi) koji ćete ponuditi polazniku nije ograničen i može se povećati odabirom gumba 3 dodatnih praznih odgovora. Nakon što pohranite promjene naknadno uređivanje pitanja dostupno je odabirom ikone kotačića lijevo od pitanja (Uredi) a njegov pregled odabirom ikone povećala desno od pitanja (Pregled pitanja). U Pregledu pitanja nalaze se dodatne mogućnosti za postavke pokušaja te postavke prikaza točnog odgovora, bodova, specifične i općenite povratne informacije i drugih informacija koje možda želite prikazati polaznicima.

Pitanje Višestruki odabir je najčešće korišteni oblik pitanja u praksi. Za postavljenje takvog pitanja u opciji Jedan ili više odgovora definirajte broj točnih odgovora - jedan ili više njih. Dodatno možete koristiti i slučajan redoslijed odgovora (izmiješati redoslijed odgovora) koji polaznici dobivaju prilikom otvaranja pitanja. Ova mogućnost povezana je s opcijom Karakteristike pitanja koju je potrebno definirati prilikom kreiranja testa. Kod numeriranja odgovora možete definirati na koji će način odgovori biti označeni.

U prozoru odgovori upišite odgovore koji će biti ponuđeni polaznicima te ocjene. Ako je riječ o jednom točnom odgovoru ocjena za taj odgovor mora iznositi 100%. Ako je riječ o dva točna odgovora, ocjena za svaki odgovor mora iznositi 50%. Ako je riječ o tri točna odgovora ocjena za svaki mora iznositi 33,33333 % i tako redom ovisno o broju točnih odgovora čiji ukupan zbroj mora iznositi 100%. Osim povratne informacije ispod svakog odgovora moguće je postaviti i kombiniranu povratnu informaciju za bilo koji točan odgovor, za bilo koji djelomično točan odgovor te za bilo koji netočan odgovor.

Pitanje Uparivanje odgovora od polaznika zahtijeva spajanje zadanih elemenata iz jednog stupca i njihovih parova iz padajućeg izbornika drugoga stupca. U tekstu pitanja navedite objašnjenje i uputu za spajanje parova. U poljima predviđenima za tekst Pitanja navedite pojam ili formulirajte pitanje, a u odgovoru njegov odgovarajući par. Kreirajte najmanje dva pitanja i tri odgovora. Za kreiranje pogrešnog odgovora upišite samo odgovor, a tekst pitanja izostavite.

Preporuka je da veći tekst bude prikazan kao pitanje, a kraći u padajućem izborniku. Primjerice, definiciju nekog pojma navedite u polju predviđenom za pitanje, a pojam u polju za odgovor.

Ako želite, možete promijeniti poredak pojmova kod svakog pristupanja pitanju tako da odaberete kućicu pred opcija Slučajni raspored odgovora. Pritom vodite računa da je u postavkama testa omogućena opcija miješanja redoslijeda odgovora (Izmiješano slučajnim rasporedom).

Kako bi se dobila mogućnost prikaza slike unutar pitanja sliku možete dodati kroz HTML editor. Sliku nije moguće postaviti kao odgovor.

Sakrij transkript


Vrste pitanja za testove - 2. dio

Pitanje Esej

Pitanje Esej zahtijeva od polaznika upisivanje teksta ili unos datoteke na za to predviđeno mjesto. Esej predstavlja jedino pitanje koje sustav ne može ocijeniti odmah po predaji, što znači da ćete ocjenu upisati ručno, nakon što pregledate pitanje. Ručno ocjenjivanje dostupno je preko bloka Postavke > Administracija testa > Rezultati > Ručno ocjenjivanje. Ocjena koja se upisuje u opciji Zadani bodovi određuje raspon ocjene. Ako u zadane bodove upišete broj 5 prilikom ocjenjivanja eseja polaznika ćete moći ocijeniti ocjenom u rasponu od 1 do 5.

Osim općih postavki pitanja možete odrediti i Oblik odgovora – a) HTML uređivač i b) HTML uređivač s dodavanjem datoteka. HTML uređivač s dodavanjem datoteka polaznicima će dodatno omogućiti prilaganje datoteka, a njihov broj možete podesiti u opciji Dopusti privitke , c) običan tekst i d) običan tekst s fontom jednake širine slova, pri čemu polaznicima HTML uređivač neće biti dostupan  te e) nema upisa teksta što će onemogućiti upisivanje teksta polaznicima. U opciji Veličina polja za unos možete odrediti broj redaka teksta u prozoru.  U Predlošku  za odgovor polaznicima kao pomoć možete navesti primjer odgovora koji očekujete. Radi lakšeg ocjenjivanja možete dodijeliti i posebnu informaciju za ocjenjivače.

Esej
Esej

 

Jednostavno računsko pitanje

U ovom tipu pitanja radi se o izračunavanju matematičke formule pri čemu dolazi do promjene vrijednosti varijabli unutar formule. Polaznici mogu dobiti isto pitanje, ali s različitim vrijednostima varijabli čime se smanjuje mogućnost prepisivanja na testu. Prilikom kreiranja pitanja promjenjive varijable navedite u vitičastim zagradama npr. {x}.

Tekst pitanja
Tekst pitanja

Postoji mogućnost kreiranja više nezavisnih formula za izračunavanje točnog odgovora.

Formula za odgovore
Formula za odgovore

Za svaki odgovor posebno se kreira prag tolerancije te broj bodova u postotku od cijelog pitanja. Sustav omogućava određivanje mjernih jedinica te utjecaj postavljanja ili nepostavljanja mjerne jedinice u odgovoru.

Da bi sustav Moodle prepoznao postojanje varijabli potrebno je kliknuti na Pronađi zamjenske znakove.

Zamjenski znakovi
Zamjenski znakovi

Nakon toga odredite koliko će mogućih promjenjivih varijabli imati svako pitanje:

Broj promjenjivih varijabli
Broj promjenjivih varijabli

Kada definirate određeni broj promjenjivih varijabli preko gumba Prikaži možete vidjeti ponuđene vrijednosti te ih promjeniti ovisno o željama i potrebama.

Rješenja
Rješenja

Pitanje Točno/Netočno

Pitanje Točno/Netočno sastoji se od dva moguća odgovora: Točno ili Netočno. U tekst pitanja upišite tvrdnju a u polju Točan odgovor iz padajućeg izbornika odaberite da li je tvrdnja točna ili nije. Dodatno, imate mogućnost upisivanja povratne informacije polaznicima za točan i netočan odgovor.

tocno_netocno
Točno/Netočno

Pitanje s umetanjem riječi koje nedostaju (Cloze)

Pitanje s umetanjem riječi koje nedostaju specifična je vrsta pitanja koja omogućava umetanje polaznikovih odgovora izravno u tekst. Da bi to bilo moguće potrebno je tekst pitanja napisati u posebnom formatu. Pitanja mogu sadržavati kratke odgovore, višestruki odabir ili numerički dio pitanja.

Formula za kratki odgovor na pitanje Koji je glavni grad Hrvatske izgleda ovako: {1:SHORTANSWER:=Zagreb} je glavni grad Hrvatske, pri čemu broj 1 označava broj bodova koji će se pridružiti pitanju.

 

cloze vrsta pitanja
Cloze vrsta pitanja

Na sustav smo dodali dodatak za lakše kreiranje ove vrste pitanja jer je izrada dosta komplcirana. Ukoliko se klikne na gumb Cloze uređivač prikazat će se novi prozor u kojem možemo odabrati koju vrstu odgovora želimo dobiti od naših polaznika. Ukoliko označimo vrstu odgovora s desne strane ćemo dobiti objašnjenje vrste pitanja koju smo odabrali.

Cloze uređivač
Cloze uređivač

Pomoću gumba Dekodiraj i provjeri tekst pitanja možete provjeriti da li je pitanje napisano u ispravno. Ako jest, sustav će dodati prikazati sljedeći prozor u postavkama pitanja:

Cloze odgovor
Cloze odgovor

Upravljanje ocjenama

U bloku Administracija kolegija nalazi se link Ocjene. Njegovim odabirom otvara se tablica s popisom polaznika, aktivnosti koje se u tečaju vrednuju te ocjena, ukoliko su aktivnosti ocjenjene. Ovaj prikaz predstavlja osnovni prikaz ocjena odnosno Izvještaj ocjenjivača.

Prikazane podatke moguće je posložiti abecedno odabirom linkova Ime/Prezime te po određenom test/zadaći (odnosno bilo kojoj aktivnosti koja se ocjenjuje) čiji nazivi nalaze se u retku iznad stupca s popisom polaznika. Nazivi aktivnosti koji se nalaze u tablici također predstavljaju zasebne linkove preko kojih je moguće pristupiti sučelju za njihovo ocjenjivanje, upis komentara ili ažuriranje.

Izvještaj ocjenjivača
Izvještaj ocjenjivača

Odabirom imena polaznika u lijevom stupcu otvara se Profil polaznika u kojem su nastavniku dostupni osnovni podaci o polazniku kao i unosi na forume u tečaju, javni unosi u blog, bilješke i izvještaj o aktivnosti na tečaju.

Grade history omogućava uvid u povijest ocjena za pojedinog polazika, odnosno, kada je mijenjana ocjena od strane nastavnika.

Povijest ocjena
Povijest ocjena

Nakon dobave izvještaja nastavnik ima mogućnost pregledati kada je pojedini polaznik dobio ocjenu te na koji način mu je zadana uz koju povratnu informaciju.

Povijest ocjena
Prikaz povijesti ocjena

Osim Izvještaja ocjenjivača i Povijest ocjena, administracija ocjena nudi i dodatne mogućnosti od kojih ćemo navesti neke:

Izvještaj o ishodima učenja sadrži podatke o ishodima učenja (ukoliko smo ih naveli u tečaju).

Pregledni izvještaj – polaznicima služi kao pregled svih tečajeva na koje su upisani uz prikaz trenutne vrijednosti konačne ocjene za svaki tečaj. Nastavniku se ovdje prikazuje popis tečajeva na kojima je i sam sudionik kao i ocjena, ukoliko je na nekom od tečajeva prijavljen kao polaznik.

SIngle view - omogućava prikaz svih ocjena za jednog polaznika ili svih polaznika za jednu ocjenu kako bi na istom mjestu mogli pregledati sve ocjene za jedan test, isto tako ovaj prikaz omogućava unos vrijednosti za više polaznika odjednom (primjerice svima upisati nulu ukoliko nisu predali test).

Izvještaj o studentu – detaljan prikaz ocjena po aktivnostima, postotka ostvarene ocjene u odnosu na maksimalnu moguću te prikazi povratne informacije nastavnika na predane zadatke i testove. Padajući izbornik u gornjem desnom uglu sučelja omogućava prikaz podataka za odabranog polaznika ili sve polaznike tečaja odjednom.

Izvještaj o korisniku
Izvještaj o korisniku

U dijelu padajućeg izbornika Kategorije i stavke se definiraju postavki svih aktivnosti koje se ocjenjuju, njihovu maksimalnu ocjenu, prolaznu ocjenu, ... U dijelu Postavke popisa ocjena dobijemo jednostavan prikaz svih aktivnosti koje se ocjenjuju (testova, zadatka,...). Omogućava nastavniku dodavanje, uređivanje i premještanje kategorija i aktivnosti za ocjenjivanje te uređivanje postavki izračuna

Postavke popisa ocjena
Postavke popisa ocjena

U dijelu Postavke ocjena e-kolegija određujemo način na koji se izvještaji o polaznicima prikazuju polaznicima. U Postavke izvještaja ocjenjivača  namještamo postavke izvještaja za nastavnike.

Izračun
Izračun

Kategorije omogućavaju lakše upravljanje aktivnostima koje se ocjenjuju pa je primjerice, testove moguće staviti u jednu kategoriju a zadatke u drugu. Ova je mogućnost posebno korisna ako u tečaju postoji puno aktivnosti za ocjenjivanje.

Puni prikaz
Puni prikaz

Ispod sučelja s prikazanim kategorijama nalaze se opcije: Dodajte kategoriju, Dodaj stavku za ocjenjivanje i dodaj stavku ishoda učenja.

Dodaj kategoriju
Dodaj kategoriju

Dodavanje nove kategorije dostupno je preko opcije Dodaj kategoriju nakon čega je potrebno podesiti ime kategorije, način izračuna ocjena i ostale stavke. Možemo je urediti u slučaju na primjer ukoliko nastavnik želi dobiti izračun ocjena samo određenih aktivnosti u kategoriji onda ćemo kreirati posebnu stavku za ocjenjivanje. Više informacija nalazi se u lekciji Uvod u Zadaće.

Stavka za ocjenjivanje
Stavka za ocjenjivanje

Opcija Dodaj stavku za ocjenjivanje služi za dobivanje prazne kolone u ocjenama u koju možemo ručno upisati ocjenu. Ovo je posebno korisno kod zadatka tipa Off line aktivnost gdje ne postoji mogućnost automatskog određivanja ocjene.

Ishodi učenja
Ishodi učenja

Na ovaj način možemo dodati nove ishode učenja ukoliko su nam potrebni.

Logo

Ocjene u testovima

Ocjene u testu se određuju prilikom dodavanja pitanja u test (Administracija testa -> Uredi test), pri tome maksimalan broj bodova može se razlikovati od ukupnog zbroja bodova određenih po pitanjima. Stoga je bitno je naglasiti da prilikom promjene bodova u pojedinom pitanju potrebno promjeniti i maksimalnu ocjenu koja se može dobiti u testu (to se ne zbraja automatski!) te odabrati opciju Pohrani.

Testovi
Testovi

U bloku Administracija testa postoji link Rezultati u kojem su četiri mogućnosti. Prilikom pristupa izvještajima potrebno je prvo odrediti što sve treba uključiti u izvještaj. Mogućnosti pristupa ocjenjenom testu dostupne su osim preko linka Ocjene i preko ulaska u test kojeg je netko već riješio te odabirom Rezultati - Ocjene Rješen test

  • Ocjene - nastavnik vidi u tabličnom prikazu sve polaznike i njihove pokuša prilikom rješavanja testa.
  • Rješen test
    Rješen test

  • Odgovori - prikazuje se popis polaznika sa svim odgovorima koje su dali:
  • Odgovori
    Odgovori

  • Statistika - gdje se mogu analizirati pitanja i odgovori te možda se ustanovi na osnovu više krivih ili točnih odgovora da je neko pitanje krivo postavljeno. Nastavnik na osnovu statistike može radi na poboljšanju pitanja i odgovora.
  • Ručno ocjenjivanje - tu se ocjenjuju pitanja koja se nisu automatski mogla ocjeniti (tipa Esej).
CARNet Logo

Ocjene u zadacima

Ocjene zadataka određuju se u postavkama svakog zadatka. Odabirom linka Naziv zadatka otvara se sučelje u kojem možemo vidjeti koliko je riješenih zadaća do sada te do kada se trejbaju zadaće predati.

Ocjenjivanje zadaće
Ocjenjivanje zadaće

Odabirom linka Prikaži/ocijeni sve predane zadaće za odabrani zadatak, otvara se sučelje s imenima polaznika koji su predali zadaću. Na istom sučelju se mogu i omogućiti ponovne predaje za pojedinog polaznika, a isto tako i zaključati predaja za pojedinog polaznika.

Ocjene zadaće
Ocjene zadaće

Klikom na ikonu u koloni Ocjena otvara se mogućnost upisa ocjene za određeni zadatak. Ukoliko je predana zadaća u pdf formatu, onda je nastavnik može odmah u sustavu ispraviti, ocjeniti i dostaviti povratnu informaciju polazniku.


Ocjena zadaće
Ocjenjivanje zadaće

Te zatim i samo ocjena i povratna informacija kako se prikazuje polazniku

Polaznička ocjena
Polaznička ocjena