Rad s polaznicima

Grupiranje grupa

Grupe se također mogu grupirati. Odabirom prozora Grupacije na linku Grupe, otvara se mogućnost za kreiranje Grupacije ili „grupe grupa“u koju možete dodati jednu ili više prethodno kreiranih grupa polaznika.

Grupacije
Grupacije

Odabirom opcije Stvori grupaciju otvara se prozor za unos naziva grupacije te njezin opis.

Grupacija 1
Grupacija 1

Nakon pohranjivanja promjena sustav prikazuje tablicu postojećih grupacija, grupa koje su im članovi, broj aktivnosti te mogućnost editiranja (mijenjanja postavki, brisanja i ažuriranja članstva).

Grupacija 2
Grupacija 2

Dodavanje grupa grupacijama dostupno je preko ikone Prikaži grupe u grupacijama.

Prikaži grupe u grupacijama
Prikaži grupe u grupacijama

Kao i kod dodavanja polaznika grupama i ovdje se otvaraju dva stupca – stupac postojećih i stupac potencijalnih članova. Iz stupca potencijalnih članova odaberite željenu grupu, a potom je dodaje pomoću gumba Dodajte. Postojeće grupe možete obrisati pomoću gumba Obriši. Obrisane grupe bit će ponovo prikazane na popisu potencijalnih članova. Jedna grupa može biti član više grupacija.

Grupacije3
Grupacije3

Grupacije kreirate ukoliko želite dobiti odvojene grupe polaznika koje će sudjelovati na različitim aktivnostima. Pritom kod mogućnosti Grupni oblik u postavkama aktivnosti odaberite Odvojene grupe, a kod mogućnosti Grupacija ime željene grupacije. Na ovaj će način aktivnosti moći pristupiti isključivo grupe koje su članovi odabrane grupacije odnosno, polaznici koji su članovi tih grupa. Ako opcija Grupacija nije vidljiva u postavkama tečaja odaberite gumb Prikaži napredne postavke koji se nalazi desno od Zajedničkih postavki modula .

Grupacije 4
Grupacije 4

Dizač mala

Aktivnost - vježba:

 

U vašem tečaju kreirajte dva groupinga naziva Ljijlani i Ruže. U grouping pod nazivom Ljiljani dodajte u prethodnoj vježbi kreirane grupe A i B, a u grouping Ruže prethodno kreirane grupe C i D.

CARNet Logo