Uvod u CSS

CSS kao odgovor

Pitanja navedena u prethodnom poglavlju tražila su žuran odgovor. Iako je već 1990. Tim Berners-Lee – tvorac weba – izradio preglednik koji je u sebi imao elemente jezika za definiranje stilova, tek se 1993. i 1994. godine zahuktala rasprava o tome kako taj jezik mora izgledati. Håkon Wium Lie i Bert Bos autori su prve specifikacije CSS-a, predstavljene krajem 1994. godine.

CSS (eng. Cascading Style Sheets), odnosno kaskadni stilovi, jednostavan su mehanizam za dodavanje stilova – fontova, boja itd. – web stranicama. Svojim je dolaskom CSS izazvao pravu revoluciju na webu i to zahvaljujući nizu prednosti od kojih možemo razmotriti samo neke osnovne:

  • Upotrebom CSS-a omogućilo se odvajanje prezentacije podataka i dizajna od strukture podataka. To znači da su sada dizajneri mogli samostalnije osmišljavati web sjedišta – praktički neovisno o kreatorima HTML kôda.
  • HTML kôd postaje neusporedivo čitkiji i manji što znači da ga je bilo puno lakše nadzirati.
  • Kaskadnim stilovima omogućeno je upravljanje web sjedištem s jednog mjesta uz poštivanje pojedinačnih odstupanja od zadanog stila. Odjednom je postalo moguće jednostavnom promjenom nekoliko parametara promijeniti izgled tisućama stranica.
  • Predložen i standardiziran pod okriljem W3 konzorcija otpočetka je približno jednako implementiran kod različitih proizvođača web preglednika. To što nije u potpunosti jednako implementiran, lako se rješavalo uporabom različitih stilova za različite preglednike (ali ponovno na jednom mjestu za sve stranice).
  • CSS je donio čitav niz načina za uređivanje prikaza podataka koji do tada nisu postojali u HTML-u.

CSS je, kao uostalom i sve ostale web tehnologije, u stalnom razvoju. Trenutna specifikacija predložena za upotrebu je CSS verzije 2, prva revizija, dok je od specifikacije CSS3 u stabilnom stanju samo nekoliko njezinih dijelova – modula. Te i sve ostale standarde i preporuke možete pronaći na CSS stranicama W3 konzorcija. Predlažemo da pregledavanje službenih standarda ostavite za kasnije kada će vam stečeno iskustvo u radu s CSS-om znatno olakšati snalaženje. U ovom ćemo se tečaju ograničiti na CSS 2.1 budući da on obuhvaća većinu mogućnosti potrebnih za osnovni rad s CSS-om.

  • Svojom omiljenom tražilicom potražite u Hrvatskoj i svijetu web stranice koje potiču uporabu CSS-a.
  • Jedan od primjera kako jednostavno, a lijepo, mogu izgledati stranice oblikovane CSS-om, možete pronaći na stranicama CSS Zen Garden.
  • Na stranicama CSS Zen Gardenvažno je uočiti još jedan detalj: promjenom dizajna mijenja se samo CSS datoteka, dok HTML kôd ostaje isti. To dokazuje da je prezentacija podataka (naslovi, podnaslovi, tekst,...) odvojen od dizajna.