Elementi CSS-a

Kako povezati CSS s HTML dokumentom?

U prethodnim lekcijama vidjeli ste kako izgleda CSS. Da bi se definirani CSS mogao primijeniti na dokument, potrebno ga je povezati s HTML dokumentom. To se može izvesti na četiri načina:

  • povezivanjem na vanjski dokument
  • uvoženjem vanjskog dokumenta
  • umetanjem u zaglavlje dokumenta
  • dodavanjem atributa style HTML oznaci.

Dodavanje stila bit će prikazano na primjeru CSS-a iz jedne od prethodnih lekcija:

p {
  font-family: "Courier New", Courier, mono;
}
.naglaseno {
  color: #9b5c98;
  font-size: 24px;
  font-weight: bold;
}
   
CARNet