Elementi CSS-a

Grupiranje selektora

Kada nekoliko selektora dijeli određena svojstva, postoji mogućnost njihova grupiranja u popis odvojen zarezima. To se uobičajeno primjenjuje radi preglednosti zapisa i jednostavnosti manipulacije svojstvima. Razmotrimo sljedeći primjer:

Namjeravamo definirati naslove s oznakama <h1>, <h2> i <h3> tako da im odredimo veličinu i font. Želimo da svi naslovi imaju isti font, ali da budu različite veličine.

h1 {
  font-family: sans-serif;
  font-size: 16px;
}
h2 {
  font-family: sans-serif;
  font-size: 14px;
}
h3 {
  font-family: sans-serif;
  font-size: 12px;
}

Ako kod ovakvog zapisa želimo promijeniti font definiran za naslove, to je potrebno napraviti na tri mjesta. Jedna od uloga CSS-a je da promjene svojstava učini što jednostavnijim, pa je upravo zato predviđena mogućnost grupiranja selektora. U ovom slučaju to biste napravili sljedećom definicijom:

h1, h2, h3 {
  font-family: sans-serif;
}
h1 {
  font-size: 16px;
}
h2 {
  font-size: 14px;
}
h3 {
  font-size: 12px;
}

U praksi se selektori koji dijele ista svojstva redovito grupiraju.

   
CARNet