CSS svojstva

Pozicioniranje (smještanje)

Jedan od najvećih nedostataka HTML-a je nemogućnost pozicioniranja (smještanja) elemenata na stranici. Precizno smještanje elemenata može se u HTML-u izvesti isključivo tablicama i prozirnim sličicama. CSS omogućava precizno smještanje elemenata korištenjem nekoliko za to predviđenih shema.

Sheme smještanja definirane su svojstvom position, koje može poprimiti sljedeće vrijednosti: static, relative, absolute i fixed, pa shodno tome možemo govoriti o sljedećim shemama:

Statičko smještanje – (vrijednost static) – predefinirana vrijednost. Ovo je uobičajeno smještanje elemenata, pri čemu svojstva smještanja, koja ćemo upoznati u sljedećoj lekciji, ne funkcioniraju.

Relativno smještanje – (vrijednost relative) – element smještamo relativno u odnosu na mjesto na kojem je trebao biti.

Apsolutno smještanje – (vrijednost absolute) – smještanje elementa u odnosu na roditeljsku oznaku – element koji ga okružuje.

Fiksno smještanje – (vrijednost fixed) – apsolutno smještanje u odnosu na prozor preglednika.

  • Nemojte miješati pojmove i smisao fiksnog i apsolutnog smještanja. Fiksno smještanje definira se u odnosu na prozor preglednika, što znači da se, pri pomicanju stranice gore-dolje, fiksno smješteni element uvijek zadržava na istom mjestu.

    Microsoft Internet Explorer do inačice 6.0 ne podržava vrijednost fixed, a kasnije inačice (u trenutku pisanja tečaja IE7-IE9) zahtijevaju podatak o upotrijebljenom standardu (!DOCTYPE) na početku dokumenta da bi fiksno pozicionirane elemente prikazao ispravno.
   
CARNet