Tabovi u pet koraka

Treći korak – oblikovanje jahača

Izgled pojedinog jahača uspostavlja se CSS uputom izvedenom grupiranjem. Jedan jahač prikazuje jedan link, a izgled se može prilagoditi uporabom selektora #jahaci li a.

#jahaci li a {
  color: #000;
  background: #d9dbe1;
  border: 2px solid #455372; /* okvir jahača */
  padding: 3px 5px 1px 5px;
  margin: 0px;
  text-decoration: none; /* bez podcrtavanja */
}

Ovako definirana CSS uputa rezultira konačnim izgledom jahača. U sljedećem koraku preostaje dodati dinamiku promjene izgleda linka CSS uputi i završiti sustav.

   
CARNet