Vertikalni grafikoni

Okvir za grafikon

Prvo ćemo definirati okvir za prikaz grafikona. Grafikon prikazujemo u sloju koji je definiran sljedećim stilom:

#graf {
  color: #fff;
  background: url("images/graph_back.gif");
  background-position: bottom;
  width: 330px;
  height: 180px;
  border: 1px solid #000;
  padding: 0px;
  margin: 0px;
  margin-left: 40px;
  position: relative;
}

Pozadina sloja definirana je sličicom veličine 1x10 piksela. Na vrhu sličice, inače svijetlo sive boje, nalazi se jedan piksel tamne boje. Koristeći ovakvu sličicu za pozadinu, nizanjem dobijemo linije udaljene 10 piksela. Ovdje je prikazana ta sličica uvećana četiri puta:

pozadinska slika

Izgled okvira za grafikon možete vidjeti na sljedećem prikazu:

   
CARNet