Uvod u HTML

Što je HTML?

     

Osnovni jezik koji upotrebljavamo za izradu web stranica je HTML (engl. HyperText Markup Language). On našim web preglednicima (engl. web browser) daje podatke o sadržaju i strukturi učitane web stranice, a preglednik od tih podataka oblikuje stranicu kakvu mi vidimo. To je jezik kojim stranice „razgovaraju” s našim web preglednicima, ali i jezik koji bi svaki webmaster, odnosno autor web stranica, trebao znati.

Kako mu i samo ime kaže, HTML je jezik za označavanje hipertekstualnih dokumenata.

Definirao ga je 1990. godine sir Timothy Berners-Lee, danas ravnatelj World Wide Web konzorcija (W3C), organizacije koja brine o standardizaciji web tehnologija i razvoju weba. Kao i svaki drugi jezik, i HTML je s vremenom mijenjan i obogaćivan, pa je tako posljednja verzija (4.01) objavljena 24. prosinca 1999.

No, povijesti HTML-a posvetit ćemo se nešto kasnije, u bonus poglavlju. Vratimo se sada na pridjev „hipertekstualni”. Što su to hipertekstualni dokumenti?

Hipertekstualne dokumente danas najčešće susrećemo na Internetu, prvenstveno na webu. Oni se od običnih dokumenata razlikuju po tome što sadrže hiperveze (hiperlinkove) kojima su povezani s drugim (hipertekstualnim) dokumentima. 

primjer web stranice
Web stranica s uključenom slikom
 i linkovima (zeleno i podvučeno).

Kada govorimo o webu, bilo bi bolje rabiti pojam hipermedij umjesto pojma hipertekst – web stranice su najčešće multimedijalni, a ne samo tekstni dokumenti. Svejedno, pojam hipertekst već je toliko ukorijenjen da ga se danas rabi za sve vrste povezanih dokumenata, bez obzira na njihov sadržaj.

Spomenuli smo da je HTML jezik kojim web preglednicima opisujemo strukturu naših web stranica, kako bi ih oni mogli ispravno prikazati. HTML nije programski jezik niti su ljudi koji ga koriste programeri. Njime ne možemo izvršiti nikakvu zadaću, pa čak ni najjednostavniju operaciju zbrajanja ili oduzimanja dvaju cijelih brojeva. On služi samo za opis naših hipertekstualnih dokumenata i za ništa više od toga.

Na ovom ćete tečaju upoznati HTML 4.01, koji je posljednja potpuno prihvaćena verzija ovoga jezika. Više o verzijama možete pročitati u bonus lekciji ovog poglavlja.

Nećemo vam predstaviti oznake i atribute koji su u širokoj uporabi, ali nisu dio HTML 4.01 standarda jer neke od njih preglednici ne moraju podržavati.

Iako se u početku može učiniti malo nejasnim, vidjet ćete da je HTML zapravo vrlo jednostavan jezik. Potrebno je samo naučiti razmišljati na tom novom jeziku, kao što su nam uvijek profesori stranih jezika govorili. Isto pravilo vrijedi i ovdje, a nema padeža, članova, nepravilnih glagola i svega ostaloga što najčešće učenje stranog jezika čini kompliciranim.

U sljedećoj lekciji upoznat ćete se s pravilima pisanja HTML‑a, a uskoro ćete i sami napisati svoje prve linije HTML kôda.

CARNet - puni naziv i logo