Tekstni elementi

Uređivanje teksta

     

Podsjetimo se da se sav sadržaj naših stranica koji se prikazuje u web pregledniku nalazi u tijelu dokumenta, unutar oznake <body>. Napišite stoga neki tekst unutar te oznake, spremite datoteku i provjerite kako taj vaš tekst preglednik prikazuje.

<!DOCTYPE HTML PUBLIC
"-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>

<head>
<title>Dokument za testiranje</title>
</head>

<body>
Testing, testing. 1, 2, 3. Testing!
</body>

</html>

primjer 17

Da bi bio potpuno ispravan, ovaj ćemo primjer kasnije morati malo nadopuniti.

Tekst ćemo ponekad htjeti ukositi ili podebljati. To postižemo tako da željenu riječ ili više riječi omeđimo oznakama <i> za ukošavanje (italic) i <b> za podebljavanje (bold). Tekst možemo istaknuti i oznakama <em> (emphasize), koja se najčešće ukosi slova, te <strong>, koja ih najčešće podeblja.

Danas se preporuča upotreba potonjih dvaju oznaka jer one ističu značenje teksta, a ne oblikovanje. Oblikovanje se, kao što je već više puta naglašeno, opisuje na drugom mjestu, u CSS datoteci, a naglašavanje ima i druge funkcije, poput promjene načina čitanja teksta čitača za slijepe i slabovidne.

Podvlačenje teksta, često upotrebljavano u raznim programima za pisanje, u HTML-u je proglašeno zastarjelim.

Dva su razloga: podvlačenje je uobičajena oznaka za linkove (koji se podvlače automatski), te crta uz tekst otežava čitanje pojedinih slova.

Ovo je <strong>moj</strong> tekst. Ponekad je malo <i>ukošen</i>, a ponekad <b>podebljan</b>. Poželim li to, mogu ga, primjerice, učiniti istovremeno <i><b>i podebljanim i podvučenim</b></i>.

primjer 05

Otvorite u editoru datoteku osnovni_kod.htm te je spremite u istu mapu u kojoj se nalazi original pod imenom oblikovanje_teksta.htm.

Podebljajte jednu riječ rečenice koju ste napisali unutar oznake <body>, te jednu riječ ukosite.

Spremite datoteku, te je dvoklikom na njezino ime u popisu datoteka otvorite u web pregledniku.

Ukošena i podebljana slova su na mjestu, ali ćete možda primijetiti da se tekst koji ste napisali prikazuje fontom koji niste sami odredili, te da se u različitim preglednicima, odnosno na različitim operacijskim sustavima, možda prikazuje različito. To je posljedica činjenice da je HTML jezik za opis strukture dokumenta, a da se izgled dokumenta određuje drugim sredstvima.

Ako želimo promijeniti boju, font ili veličinu teksta, morat ćemo HTML datoteci dodati opis stilova, CSS datoteku. Jezik CSS sadržaj je posebnog tečaja, koji preporučamo da ga prođete nakon završenog ovog tečaja.

Ipak, posebnim se dijelovima teksta izgled može promijeniti i HTML-om, o čemu je bilo riječi u ovoj, a bit će i u sljedećoj lekciji.

CARNet - puni naziv i logo