Tekstni elementi

Popisi

     
Numerirani, nenumerirani ili pak one definicijski, prije ili kasnije ćete ih zatrebati. Popisi su često neophodni, a u HTML-u ih je vrlo jednostavno definirati.

Numerirani popisi

Koristimo ih kada želimo nabrojiti pojmove za koje nam je važan redoslijed. Da bismo ih definirali, bit će nam potrebne dvije vrste oznaka – jedna kojom ćemo definirati početak i kraj popisa, a druga kojom ćemo definirati svaki element popisa.

Početak i kraj numeriranog popisa definirat ćemo oznakom <ol> (engl. ordered list), dok ćemo elemente popisa definirati oznakom <li> (engl. list item), koju koristimo za svaki novi element popisa:

<ol>
   <li>Numerirani popisi</li>
   <li>Nenumerirani popisi</li>
   <li>Definicijski popisi</li>
</ol>

primjer 11

Otvorite datoteku osnovni_kod.htm i spremite je pod imenom popisi.htm.

U novostvorenom dokumentu nakon odgovarajuće uvodne rečenice napišite popis vaših pet omiljenih filmova počevši s najomiljenijim.

Nenumerirani popisi

Nenumerirane popise u pravilu upotrebljavamo kad su članovi popisa ravnopravni, odnosno kad nije važno koji je element prvi, a koji posljednji.

Nenumerirani popis definirat ćemo na isti način kao i numerirani, samo ćemo umjesto oznake <ol> koristiti oznaku <ul> (engl. unordered list).

<ul>
   <li>Numerirani popisi</li>
   <li>Nenumerirani popisi</li>
   <li>Definicijski popisi</li>
</ul>

primjer 14

U datoteku popisi.htm nakon odgovarajućeg uvoda dodajte popis knjiga za koje smatrate da ih svatko treba pročitati (bez obzira na redoslijed čitanja).

Definicijski popisi

Definicijski popisi malo su složeniji, pa je za njihovu definiciju potrebna i jedna oznaka više.

Početak i kraj definicijskog popisa definirat ćemo oznakom <dl> (engl. definition list). Pojam koji definiramo okružit ćemo oznakom <dt> (engl. definition term) a definiciju pojma oznakom <dd> (engl. definition data).

<dl>
  <dt>Onomatopeja</dt>
     <dd>Oponašanje zvukova iz prirode.</dd>
  <dt>Personifikacija</dt>
     <dd>Davanje ljudskih osobina životinjama,
         stvarima, biljkama i pojavama.
</dd>
</dl>

primjer 16

Nabrojite i objasnite sve oznake za definiranje definicijskog popisa!

CARNet - puni naziv i logo