Tekstni elementi

Bonus: Posebni znakovi

     

Kao što razmak možemo zamijeniti kodom ( ), tako i neke druge znakove možemo napisati koristeći njihov kôd. Donosimo tablicu najčešćih posebnih znakova:

Znak Kôd
   
& &
© ©
® ®
> >
< &lt;
" &quot;
± &plusmn;
&euro;
£ &pound;
¢ &cent;
&ndash;
&mdash;

Ako su vaše stranice kodirane standardom Unicode, većina ovih znakova vam neće trebati jer ćete ih moći upisati kao uobičajene znakove. Ipak, postoje nekoliko iznimaka od kojih ističemo dvije:

  • možda ne znate koje tipke treba pritisnuti na tipkovnici da bi se dobio poneki od ovih znakova

  • možda ćete se susresti s pisanjem o HTML-u, pa ćete morati pisati o šiljastim zagradama za koje postoji opasnost da ih preglednik protumači kao početak oznake koja opisuje vaš tekst – tada za zagrade koje želite prikazati na stranici morate upotrijebiti oznake &lt; i &gt;.

U datoteku popisi.htm dopišite definicijski popis u kojem će pojmovi biti HTML oznake koje ste do sada naučili, a na mjestu definicija ćete napisati opise tih oznaka.

Uputa: Oznake pišite u šiljastim zagradama, za što će vam trebati tablica iz ove lekcije.

Popis svih imena znakova možete naći na odgovarajućoj stranici W3C-a. Tamo su gotovo svi znakovi, i više njih od uobičajenog „od Α do Ω” (ili od α do ω – kako vam drago).

Znak koji nedostaje, a relativno se često upotrebljava je nelomljiva crtica, koja se upotrebljava u situacijama kad ne želimo da se iza crtice prelomi red (slično kao nelomljivi razmak, &nbsp;). Recimo, ako želimo napisati riječ „HTML‑a”, crtica mora biti nelomljiva da nastavak „a” ne bi sam prešao u novi red.

Red prelomljen ispred crtice
Prijelom reda na nezgodnom mjestu – crtici.

Nelomljiva crtica jedan je od znakova koji se pišu upotrebom brojčanog kôda, &#8209;.

CARNet - puni naziv i logo