Slike na web stranicama

Širina i visina slike

     

U prethodnoj smo lekciji spomenuli atribute width i height koji određuju dimenzije prikazane slike.

Ti atributi nisu obavezni, ali ih je dobro pisati, a još je važnije ispravno ih izabrati, Naime:

  • Idealno je da atributi width i height sadrže vrijednosti koje odgovaraju širini i visini slike koju treba prikazati.

  • Ako tih parametara nema, prvo će biti prikazana stranica bez mjesta rezerviranog za sliku, a tek će se po učitavanju slike preostali sadržaj razmjestiti na konačno mjesto – posjetitelju pred očima.

  • Ako su parametri width i height veći od dimenzija slike, slika će biti rastegnuta i djelovat će mutno.

  • Ako su navedeni parametri manji od dimenzija slike, prenosit će se velika slika te prikazati umanjeno. Dakle, vrijeme prijenosa će biti nepotrebno veliko.

  • Ako je slika smanjena neproporcionalno (npr. ako je vrijednost parametra width polovina širine slike, a vrijednost parametra height trećina izvorne visine slike), slika će biti izobličena.

Zbog svega navedenoga pozivamo vas da naučite prilagođavati slike za prikaz na webu u nekom od odgovarajućih programa.

U operacijskom sustavu Windows 7 dimenzije pohranjene slike se mogu vidjeti, na primjer, držanjem miša iznad imena ili ikone datoteke ili smanjenog prikaza slike u bilo kojem popisu datoteka.


Ponovimo sad način pisanja oznake <img> te isprobajmo neke od navedenih problema u jednom zadatku.

<img border="0” src="images/phoebe.gif"
 width="213” height="130” alt="Phoebe">Lorem ipsum dolor sit amet...

primjer 25

Prvo odredite dimenzije slike koju ste uključili na svoju web stranicu u prethodnoj lekciji.

Otvorite u editoru datoteku zivotopis.htm te oznaci <img> dodajte ispravne atribute width i height.

Spremite i pregledajte stranicu.

Kopirajte datoteku zivotopis.htm i ovaj zadatak radite na kopiji.

Prvo povećajte vrijednosti atributa width i height tri puta, te pregledajte stranicu. Usporedite sa slikom u prethodnom zadatku.

Sad postavite širinu i visinu na 100 piksela. Što se dogodilo liku? Što bi se dogodilo da ste umjesto crteža imali fotografiju na kojoj se nalaze ljudi?

Možete li se složiti s natuknicama koje se nalaze na početku ove lekcije?

Ako upotrebljavate, na primjer, web preglednike Firefox ili Chrome, možete za slike kojima ste promijenili veličinu pogledati original desnim klikom i izborom funkcije za pregled slike (View picture, Pregledaj sliku). Tako ćete vidjeti zašto, kad upisujemo širinu i visinu slike govorimo o „promjeni veličine slike” pod navodnicima – mijenja se samo prikaz slike na stranici.

O važnosti smanjivanja slika govori i činjenica da većina web sjedišta koja nude postavljanje slika (na primjer samostalne galerije ili galerije u okviru društvenih servisa) automatski smanjuju slike.

CARNet - puni naziv i logo