Hiperveze

Hiperveze relativne u odnosu na korijen web sjedišta
Uzmimo ponovno za primjer isto web sjedište kao u prethodnoj lekciji.

datoteke na web sjedištu
Prikaz mapa i datoteka na jednom web sjedištu.

Odlučimo li definirati hipervezu relativnu u odnosu na korijensku mapu web sjedišta, u svim slučajevima ćemo je započeti znakom /, a ostatak navesti kao da se nalazimo u korijenskoj mapi. Tako nikada nećemo imati potrebu upotrebljavati oznaku ../, jer iz korijenske mape ne možemo (niti trebamo) izaći.

Primjer veze sa stranice index.htm:

<a href="/suradnici/ivana.htm">Ivana Ivić</a>
<a href="/zaposlenici/pero.htm">Pero Perić</a>

Primjeri veza sa stranice ivana.htm:

<a href="/index.htm">Naslovnica</a>
<a href="/zaposlenici/pero.htm">Pero Perić</a>

Otvorite dokument oblikovanje_teksta.htm te na njegov kraj stavite link na datoteku zadaci.htm. Učinite to prvo tako da adresa bude relativna u odnosu na trenutačno otvorenu stranicu, te isprobajte svoj link.

Nakon toga promijenite adresu tako da bude relativna u odnosu na korijen web sjedišta. Ponovno otvorite stranicu i isprobajte link.

Ponovno je vrijeme za primjenu naučenog na umetanje slika!

U mapi u kojoj se nalazi vaše web sjedište stvorite novu mapu, slike. Stavite u tu mapu sve slike koje imate na svom web sjedištu. Otvorite stranice zivotopis.htm i zivotopis-1.htm u kojima bi se trebale nalaziti slike. Budući da ste slike premjestili, atribut src više nije valjan i slike nisu prikazane.

Ispravite atribute src tako da oni, kao relativne veze bilo kojeg oblika, pokazuju na sliku ili slike u novoj mapi.

Provjerite svoje stranice.

Ako ne vidite neku sliku, desnim klikom na prostor na kojem bi se trebala nalaziti i otvaranjem okvira sa svojstvima slike vidjet ćete adresu, mjesto na kojem je preglednik tražio sliku, te ćete sigurno lako uočiti i ispraviti pogrešku.

CARNet - puni naziv i logo