Hiperveze

Knjiške oznake

Knjiške oznake (engl. anchor) imenuju određeni dio dokumenta. Najčešće se koriste u dugim dokumentima, koji na svom vrhu imaju poglavlje „Sadržaj” s popisom poglavlja na stranici. Klikom na ime poglavlja u sadržaju dokument se pomakne na dio gdje to poglavlje počinje.

Definiranje knjiških oznaka i
hiperlinkovi na knjiške oznake
u istom dokumentu

Da bismo upotrebljavali knjiške oznake, moramo ih prvo definirati. Drugim riječima, moramo imenovati dijelove dokumenta. To činimo uporabom atributa name oznake <a>.

<a name="vrh">Sadržaj</a>

Sadržaj se nalazi na vrhu stranice, pa smo taj dio nazvali „vrh”. Definicija hiperveze koja će voditi s dna na vrh stranice izgledat će ovako (obratite pažnju na znak #!):

<a href="#vrh">Povratak na Sadržaj</a>

Da bi sadržaj imao smisla, trebamo još definirati knjišku oznaku na početku svakog poglavlja, te na svaki naslov u sadržaju postavili link na odgovarajuću knjišku oznaku.

Ako stvorimo hipervezu koja vodi na nepostojeću knjišku oznaku, web preglednik neće prijaviti grešku. Prikazat će se stranica od vrha, kao da knjiška oznaka u hipervezi i nije definirana.

Postavljanje hiperveza na knjiške oznake
u drugim dokumentima

Možemo definirati i hipervezu koja vodi na knjišku oznaku neke druge stranice. To činimo tako da iza adrese dokumenta dodamo naziv knjiške oznake. Na primjer:

<a href="http://www.tv.hr/program.htm#petak">
Raspored programa za petak
</a>

CARNet - puni naziv i logo