Hiperveze

Hiperveze na adresu e-pošte

     

Posjetiteljima možemo omogućiti da nam pišu elektroničkom poštom postavljanjem jednostavne hiperveze.

Za definiranje hiperveze na adresu elektroničke pošte bit će nam potreban atribut href, a umjesto oznake protokola koristit ćemo oznaku mailto: ispred adrese e-pošte na koju veza vodi. Klikom na hipervezu korisniku će se otvoriti prozor za pisanje poruke zadanog klijenta za slanje i primanje elektroničke pošte.

Budući da danas većina korisnika nema namješten posebni klijentski program za elektroničku poštu, nego se služi webmailom, ovakav način slanja elektroničke pošte često više nije prikladan.

Zato se obično upotrebljavaju obrasci za kontakt udruženi sa skriptama na strani poslužitelja, što je tema za neki od naprednih tečajeva.

<a href="mailto:edupoint@carnet.hr">Pišite nam</a>

primjer 21

Kao i kod ostalih hiperveza, i ovdje možemo definirati njihov opis dodavanjem atributa title. Želimo li pak definirati predmet poruke (engl. subject), učinit ćemo to tako da iza definirane adrese e-pošte dodamo ?subject=Predmet poruke.

<a href="mailto:edupoint@carnet.hr?
subject=Pitanje">Pišite nam</a>

primjer 22

U dokumentu zadaci.htm, ispod hiperveza na vježbe stvorite hipervezu na svoju adresu elektroničke pošte.

Postoji još jedan problem ovako definiranih veza. Naime, postoje programi zlonamjernih vlasnika koji bi htjeli dobiti što više adresa elektroničke pošte da bi na njih mogli slati razne neželjene poruke. Takvi programi mogu s vaših web stranica preuzeti adrese koje ste postavili kao običan link i obasipati vas neželjenim materijalom.

To je još jedan, konačni, razlog zbog kojeg se ovakav način povezivanja danas upotrebljava samo iznimno, kad smo potpuno sigurni da će dovesti do rezultata, a neće napraviti štetu.

CARNet - puni naziv i logo