Hiperveze

Slikovne hiperveze

Slikovne hiperveze postavljamo tako da oznakom hiperveze omeđimo sliku koju želimo pretvoriti u hipervezu, baš kao što kod „običnih” tekstnih hiperveza omeđujemo odabrani tekst.

<a href="http://www.carnet.hr/">
<img src="images/logo.gif">
</a>

primjer 23

Kao što vidimo u prethodnom primjeru, slika ima rub u boji koji odgovara boji hiperveze. Da bismo izbjegli prikazivanje ruba oko slike koja predstavlja hipervezu, moramo posegnuti za sredstvima izvan strogog HTML-a kojim se sad bavimo, tj. trebamo HTML dokumentu dodati stilove.

U dokumentu zadaci.htm kreirajte slikovnu hipervezu na svoju omiljenu web stranicu koristeći jednu od slika koje smo pripremili za vas.

Polazišta hiperveza mogu se postaviti na jedan ili više dijelova neke slike. Tako možemo definirati više različitih hiperveza na jednoj slici, no o tome više u sljedećoj lekciji.

CARNet - puni naziv i logo