Tablice

Oblikovanje tablice

     

Budući da se tablica sastoji od tri vrste elemenata od kojih je svaki od njih podređen onom iznad, njezin izgled možemo definirati na tri različite razine. Tako ćemo određenim atributima postići različit učinak ovisno o tome hoćemo li ih dodati oznaci tablice, retka ili ćelije.

Oblikovanje na razini tablice

Na razini tablice određuju se parametri koji vrijede za tablicu, odnosno za sve ćelije.

border

Određuje debljinu vanjskog ruba tablice u pikselima. Stavimo li vrijednost atributa na „0”, rub tablice neće biti vidljiv.

cellpadding

Udaljenost sadržaja ćelija od ruba ćelije iskazana u pikselima.

cellpadding="10"

cellspacing

Udaljenost između ćelija iskazana u pikselima.

cellspacing="5"

width

Širina. Vrijednost atributa može biti iskazana u pikselima ili u postocima širine stranice ili drugog elementa unutar kojeg se tablica nalazi.

<table border="1" width="200"
 cellspacing="5" cellpadding="3">
<tr>
   <td>Ovo je sadržaj ćelije</td>
</tr>
</table>

primjer 33

Oblikovanje na razini ćelije

Oblikovanje na razini ćelije primjenjuje se jednako na ćelije s podacima, td, kao i na ćelije zaglavlja, th. Isti se atributi mogu primijeniti i na cijeli redak tablice, dakle oznaku tr.

align

Definira horizontalno poravnavanje elemenata unutar ćelija. Može poprimiti vrijednosti left, center, right i justify.

valign

Definira vertikalno poravnavanje elemenata unutar ćelija. Može poprimiti vrijednosti top, middle i bottom.

Izmijenite tablicu iz prethodne vježbe tako da širinu tablice postavite na 50% širine stranice.

Elemente u prvom retku centrirajte vodoravno. Razmak od sadržaja do ruba ćelija (cellpadding) namjestite na 10 piksela, a razmak između ćelija postavite na 0 piksela.

Pazite u koju oznaku stavljate koji atribut!

CARNet - puni naziv i logo