Korištenje Jinga u nastavi

Gdje i kako je moguće preuzeti Jing

Besplatnu verziju Jinga je moguće preuzeti na adresi http://www.techsmith.com/download/jing/.

Prvo provjerite ima li vaše računalo sve potrebne preduvjete za preuzimanje Jinga. Zatim izaberite odgovarajući link ovisno o tome koji operativni sustav imate na računalu, a nakon toga prođite kroz jednostavan postupak instalacije.

Jing dio ekrana za preuzimanje aplikacije

Želite li isprobati kako Jing radi bez instalacije, prođite interaktivne upute na adresi http://www.techsmith.com/tutorial-jing-interactive-windows.html. (Interaktivne upute za Mac OS nalaze se na adresi http://www.techsmith.com/tutorial-jing-interactive-mac.html.)