Korištenje Jinga u nastavi

Kako snimiti i spremiti snimku zaslona (screenshot) koristeći Jing

Pokaži transkript

Otvorite datoteku ili aplikaciju koju želite snimiti. Da biste kreirali snimku ekrana, kliknite na lijevi krug Jinga označen križićem – Capture.

Ako želite označiti cijeli ekran, kliknite lijevom tipkom miša uz rub ekrana. Predomislili ste se? Klikom na Redo možete poništiti cijelu radnju i početi ispočetka.

Povucite miš do lijevog gornjeg ugla dijela ekrana koji želite snimiti. Kliknite lijevom tipkom miša i držeći lijevu tipku miša povucite ga do donjeg desnog ugla dijela ekrana koji snimate.

Ako želite proširiti ili suziti selekciju, lijevom tipkom miša uhvatite okvir i pomaknite ga u željenom smjeru. Također možete pomaknuti cijelu selekciju tako da lijevom tipkom miša kliknete na ispunu i pomaknete u željenom smjeru.

Nakon što ste izabrali ono što želite snimiti izaberite opciju Capture image u donjem lijevom uglu. Ako ste zadovoljni, možete snimiti screenshot. Jing automatski daje ime dokumentu, ali ga možete promijeniti. Nakon što ste upisali odabrano ime, kliknite na Save, pronađite odgovarajuće mjesto na računalu i spremite datoteku.

Sakrij transkript