Korištenje Jinga u nastavi

Rad u Jingu

Naučite kako snimiti, uređivati i spremiti snimku zaslona (screenshot) i snimku događaja na zaslonu (screencast) pomoću Jinga.