Korištenje Jinga u nastavi

Kako snimiti i spremiti snimku događaja na ekranu (screencast) koristeći Jing

Pokaži transkript

Izaberite opciju Capture, a zatim označite dio ekrana koji želite snimiti.

Kada ste spremni za snimanje, izaberite opciju Capture video u donjem lijevom uglu. Nakon početnog odbrojavanja počinje snimanje. Napravite sve korake na računalu koje ste zamislili, a u isto vrijeme izgovarajte naraciju. Ako ne želite snimati zvuk, kliknite na Mute.

Kada želite završiti snimanje, kliknite na gumb Stop. Otvara se novi prozor u kojemu možete pregledati vaš video klikom na ikonu Play.

Ako ste zadovoljni rezultatom, možete ga spremiti na računalo. Upišite ime datoteke, kliknite na Save i spremite datoteku na svoje računalo.

Sakrij transkript